Afbeelding
Foto: Stockfoto
update

Molenlanden heeft te weinig huizen voor statushouders

26 nov, 14:31 Algemeen 1.343 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden weet zich geen raad met de taakstelling vanuit de landelijke overheid voor het plaatsen van statushouders. De gemeente loopt achter en krijgt volgend jaar de opdracht om nog meer statushouders een plekje te geven om te wonen. Ook Vijfheerenlanden vreest moeilijkheden in de uitvoering van deze taak.

Verdeeld over alle gemeenten in Nederland moeten er in 2021 13.500 statushouders ondergebracht worden. Dat zijn er 7000 meer dan dit jaar. Voor Molenlanden geldt dat er het komende jaar 34 statushouders huisvesting geboden moet worden. Ter illustratie; over heel 2020 moet Molenlanden 29 statushouders onderdak bieden.

Te weinig huizen
De gemeente Molenlanden heeft op dit moment de taakstelling voor 2020 nog niet behaald. Samen met de woningbouwverenigingen en Vluchtelingenwerk zal worden bekeken hoe omgegaan moet worden met deze grotere taakstelling. “Het aantal te huisvesten statushouders, veelal gezinnen of alleenstaanden die herenigd worden met hun gezin, komt niet een op een overeen met het aantal beschikbaar te stellen huizen”, concludeert het gemeentebestuur van Molenlanden.

De verhoging van het aantal te huisvesten statushouders komt mede door het inlopen van de achterstand van behandeling van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Ook in omliggende gemeenten moeten fors meer statushouders onderdak krijgen. In Vijfheerenlanden gaat het om 44, in Alblasserdam om 16 en in Papendrecht om 25 statushouders.

Vijfheerenlanden
Ook de gemeente Vijfheerenlanden voorziet problemen met de hogere taakstelling in 2021.

Dit jaar gaat het nog prima. De gemeente verwacht de 39 te huisvesten statushouders allemaal een plek te kunnen bieden. De taakstelling voor het eerste halfjaar 2021 is voor Vijfheerenlanden vastgesteld op 44 te huisvesten statushouders. Op jaarbasis verwacht de gemeente uit te komen op een taakstelling van circa 90 te huisvesten statushouders.

“De verhoogde taakstelling 2021 stelt onze gemeente voor een grote huisvestingsopgave”, stelt woordvoerder Marcel Pater van Vijfheerenlanden. Deze huisvestingsopgave is namelijk nu nog niet uit te drukken in aantallen woningen, omdat vooraf niet bekend is of er alleenstaande statushouders, echtparen, kleine of grote gezinnen gehuisvest moeten worden.

Voor de huisvesting van statushouders werkt de gemeente samen met de woningcorporaties Fien Wonen, Kleurrijk Wonen en Lekstede Wonen. Deze corporaties stellen de woningen voor statushouders beschikbaar.

Marcel Pater: “De verhoogde taakstelling 2021 stelt ons ook voor een grote opgave in de begeleiding van statushouders bij de huisvesting en integratie in onze samenleving. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door VluchtelingenWerk, die daarvoor in grote mate gebruik maakt van vrijwilligers. De beschikbaarheid van vrijwilligers is beperkt. VluchtelingenWerk is daarom dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om alle in 2021 te huisvesten statushouders te kunnen begeleiden.”

Om invulling te geven aan de genoemde opgaven, werkt de gemeente Vijfheerenlanden samen met de gemeenten Molenlanden en Gorinchem en de Utrechtse regiogemeenten (U16).

Papendrecht
In Papendrecht loopt het huisvesten op rolletjes. “Op dit moment hebben een kleine voorsprong op onze taakstelling van 2020 en de verwachting is dat deze voorsprong nog wat toe kan nemen”, meldt woordvoerder Sandra Dwarswaard van de gemeente Papendrecht.

“Papendrecht zet, in nauwe samenwerking met Woonkracht10, vooralsnog in op het halen van de taakstelling middels de huidige werkwijze. Gezien het aantal huisvestingen van afgelopen jaar is dit niet onrealistisch maar het is wel een enorme uitdaging.”

Alblasserdam
Alblasserdam moet 16 statushouders plaatsen in het eerste halfjaar van 2021. “We begonnen 2020 met een achterstand van 2 en onze taakstelling voor 2020 was 15 statushouders”, begint woordvoerder Monique Boer van de gemeente Alblasserdam. “We moesten in totaal dus 17 mensen huisvesten in 2020. Op dit moment zijn er in elk geval 23 mensen gehuisvest, waardoor we er al 6 voor lopen. We verwachten dat als deze ontwikkelingen zich doorzetten dat we de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2021 gaan halen.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie