Afbeelding
Foto: Stockfoto

Extra geld voor onderzoek naar woningbouw Oud-Alblas Zuid

4 jun, 11:47 Algemeen 636 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft 35.000 euro extra beschikbaar gesteld om het onderzoek naar woningbouw aan de zuidzijde van Oud-Alblas voort te zetten.

Een aantal private partijen willen graag woningen bouwen aan de zuidzijde van Oud-Alblas. De verkenning naar de mogelijkheden hiervoor vergt echter meer tijd en inzet dan in september 2019 werd ingeschat. Er was extra overleg nodig met de initiatiefnemers en de gemeente wilde graag extra inloopmomenten voor belangstellenden houden.

Het beschikbaar gestelde budget is daardoor opgebruikt, zonder dat alle onderdelen van de verkenning zijn afgerond. Het college heeft dan ook besloten om via de Zomernota 2020 extra budget van 35.000 euro beschikbaar te stellen.

De kern Oud-Alblas kent, net als een aantal andere kernen binnen de gemeente Molenlanden, een geringe doorstroming op de woningmarkt. Er worden weinig nieuwe woningen gebouwd, terwijl er wel sprake is van een aanzienlijke behoefte. “Daarom juichen wij het marktinitiatief toe en willen wij de verkenning van de mogelijkheden voor woningbouw voortzetten”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden in een raadsinformatiebrief.

Later volgt een discussie over de ruimtelijke inpassing in het gebied, dat buiten de bestaande bebouwing van Oud-Alblas ligt. Het initiatief biedt ook een kans om de ontsluiting van de kern te bekijken.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie