• Sylvia Advocaat uit Noordeloos met haar man en burgemeester Segers.
• Sylvia Advocaat uit Noordeloos met haar man en burgemeester Segers. Foto: Toos Papo

Achttien koninklijke onderscheidingen in de gemeente Molenlanden

Algemeen 4.468 keer gelezen

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden heeft woensdag 22 april en donderdag 23 een lintje uitgereikt aan in totaal 18 inwoners van zijn gemeente.

Dit deed hij tijdens een verrassingsbezoek, waarbij hij de gedecoreerden op gepaste wijze benaderde en een felicitatiekaart, bloemen en een brief met een toelichting over de uitreiking van het lintje zelf overhandigde.

Het gaat om Aad den Boer, Ageeth Kuijl-Hogendoorn, Nico van der Wouden en Hans van Schooneveld uit Nieuw-Lekkerland, Sylvia Advokaat-de Groot (Noordeloos), Bas Baan (Molenaarsgraaf), Hennie den Boer (Groot-Ammers), Gijs van Bruchem (Groot-Ammers), Gijsbert Boogaarts (Oud-Alblas), Nel Booi-Tukker (Ottoland), Marijke Bos (Streefkerk), Janus van Huuksloot (Bleskensgraaf), Herman Korevaar (Langerak), Albert Leeuwis (Wijngaarden), Lia van der Meer-Trouw (Langerak), Tineke Schakel-Bac (Noordeloos), Albert Swijnenburg (Ottoland) en Peter van de Graaf (Giessenburg).

Laatstgenoemde is deze week overleden aan het corona-virus, maar krijgt zijn onderscheiding postuum uitgereikt.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen niet op de gebruikelijke 24 april kan plaatsvinden, wordt er gezocht naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. Een moment waarbij de uitreiking van de lintjes plaats vindt in het bijzijn van familie, vrienden en collega's van de gedecoreerden. Wanneer dit is, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

De gedecoreerden:

Sylvia Advokaat-de Groot (Noordeloos)
Mevrouw Advokaat-de Groot is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda is werkzaam als mede-eigenaar van de VOF VSE Advokaat, een bedrijf voor stieren, fokkerij- en melkveebenodigdheden. Daarnaast ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteit:

1995 – heden: Vrijwilliger bij de OBS de Springplank te Meerkerk. Zij gaf breilessen en is thans verantwoordelijk voor de knutsellessen. Zij maakt o.a. de moederdag- en vaderdagcadeaus en helpt bij het knutselen van de kerststukjes. Gesteld wordt dat zij als een "soort onderwijsassistente" de leerkracht bijstaat en uiteenlopende hand-en-spandiensten verricht.

Daarnaast heeft zij gedurende twintig jaar haar oudoom ondersteund en begeleid naar doktersbezoeken.

Bas Baan (Molenaarsgraaf)
De heer Baan is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus runde samen met zijn zoon een middelgroot boerenbedrijf met agrarisch kinderdagverblijf. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

1970 - heden
Diverse bestuurs- en vrijwilligersfuncties binnen de Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf. Hij was/is:
•             Voorzitter van het Jeugdwerk
•             Penningmeester van het Open Jeugdwerk Graafstroom
•             Voorzitter van de Evangelisatiecommissie
•             Secretaris van de Begeleidingscommissie Asielzoekers Graafstroom
•             Notabel
•             Ouderling-kerkvoogd
•             President van de Kerkvoogdij
•             Voorzitter van het College van Kerkmeesters
•             Assessor van de kerkenraad
•             Ouderling
•             Scriba
•             Preekregelaar
•             Leidinggevende van de Bijbelkringen.

1990 – 2008 
•             Hoofdingeland (AB-lid) van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van 1990-2004
•             Hoogheemraad (DB-lid) van het Hoogheemraadschap van de

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van 1999-2004
•             Bestuurslid (AB-lid) van het Waterschap Rivierenland van 2004-2008
•             Lid van de Rekenkamercommissie van het Waterschap Rivierenland van 2006-2008.

1995 – 2002
•             Voorzitter van de vereniging van Bedrijfsvoorlichting in de Alblasserwaard.
•             Voorzitter van de Federatie Sectie Veehouderij van bovengenoemde verenigingen in Zuid-Holland
•             Lid van de Raad van Commissarissen van Cavo- Latuco (na fusie onder de naam Agrifirm) in Utrecht
•             Ledenraadslid van Agrifirm in Meppel
•             Lid van de klankbordgroep Biodiversiteit van het Centrum voor Landbouw en Milieu.

1999 – 2016
•             Bestuurslid/ penningmeester van de St. Uitvoering landschapsplan Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
•             Lid van de gebiedscommissie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
•             Penningmeester van het Streekfonds van de Stichting Uitvoering Landschapsplan
•             Lid van de Landschapscommissie van de Vereniging van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden "Den Haneker", en gedurende 5 jaar voorzitter.
•             Adviserend bestuurslid van de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden "Den Haneker"
•             Lid van de regionale themagroep Landschap en Agrarisch natuurbeheer
•             Penningmeester van het Streekfonds Alblasserwaard- Vijfheerenlanden, een samenwerkingsverband van organisaties die regionale natuur, landschap en cultureel erfgoed behartigen
•             Bestuurslid van de Stichting Het Zuid-Hollandse Landschap
•             Lid van de begeleidingscommissie Samenwerking Stichting Het Zuid-Hollands landschap en Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland te Delft
•             Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Landschap en Erfgoed Zuid-Holland.

2007 – heden
•             Bestuurslid/ penningmeester van Gezondheidsplatform Graafstroom
•             Bestuurslid (penningmeester) van de Gezondheidsdienst Symbiose in Bleskensgraaf van 2007 - 2015 en van het Gezondheidsplatform Graafstroom sinds 2015 tot heden.

Hennie den Boer (Groot-Ammers)
De heer H. den Boer is Lid in en Boer is benoemd tot Lid van Oranje-Nassau.

Decorandus was tot zijn pensionering in 2014 werkzaam als ondersteuner relatiebeheer bij de Rabobank. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1985 – heden: voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid van en vrijwilliger bij de Volleybalvereniging VC Wik. Betrokkene fungeert als trainer en coach. Daarnaast maakt hij deel uit van de technische commissie (1997-2015) en de beachcommissie (2002-2012). Verder fungeert hij als verenigingsondersteuner en als wedstrijdsecretaris.

2004 – 2012: vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybal Bond. Betrokkene maakte beleid betreffende jeugd, speelwijzen en spelplezier.

2006 – 2008: medeoprichter van de Volleybalspeeltuin, namens de Nederlandse Volleybal Bond.

2010 – heden: penningmeester (sinds 2010) en secretaris (2015-2018) van en vrijwilliger bij de Vereniging De Zonnebloem. Betrokkene begeleidt de jaarlijkse vakantieweken en zet zich in bij allerlei activiteiten.

Gijsbert Boogaarts (Oud-Alblas)
De heer G. Boogaarts is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus was tot zijn pensionering in 2010 werkzaam als voorman bij Leemberg Pijpleidingen en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1979 – heden: vrijwilliger bij de IJsclub Alblasserwaard. Betrokkene fungeert als trainer. Daarnaast zet hij zich in het zomerseizoen in als trainer voor het wielrennen.

1999 – heden: vrijwilliger bij het Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog. Betrokkene verricht hand-en-spandiensten.

2006 – heden: vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Oud-Alblas. Betrokkene zet zich in voor de schoonmaak, helpt de stemmer van het orgel, organiseert mede de rommelmarkt en verricht enige hand-en-spandiensten.

2013 – 2019: vrijwilliger bij de Stichting Hulp Oost Europa, onderdeel van de Hervormde Gemeente Oud-Alblas. Betrokkene zamelt goederen in ten bate van hulpbehoevenden.

Nel Booi-Tukker (Ottoland)
Mevrouw N. Booi-Tukker is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Betrokkene was tot haar pensionering werkzaam als naaister bij De Vries Interieur in Goudriaan en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1960 – heden: bestuurslid (1960-1985) van het Gemengd Streekkoor Oefening & Uitspanning. Daarnaast fungeerde zij als secretaris (1971-1985) en had zij zitting in de muziekcommissie (tot 2000). Thans stuurt zij de felicitatiekaarten.

1998 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Present. Betrokkene fungeert als koffiedame.

2002 – 2010: mantelzorger van een kennis. Betrokkene heeft hem bijgestaan in zijn ziekte van Korsakov en het trauma van een oorlogsverleden.

2007 – 2015: vrijwilliger bij de Hervormde Kerk ine Ottoland. Betrokkene fungeerde als bezoekdame en verzorgde het hand- en naaiwerk.

Daarnaast ondersteunde zij een hulpbehoevende dorpsgenoot in het huishouden.

Marijke Bos (Streefkerk)
Mevrouw Bos is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda was tot haar pensionering in 2013 werkzaam als adjunct-directeur bij Basisschool OBS De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland. Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten:

1986 – 2016: vrijwilliger bij ECT Zorgvakanties, voorheen het reisbureau van de Stichting Nationaal Reumafonds. Betrokkene was assistent-reisleider en teamlid tijdens de reizen voor mensen met een lichamelijke beperking.

2006 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Klokradio, de lokale omroep van de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden. Betrokkene is lid van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en vertegenwoordigt de stroming onderwijs en Educatie.

2015 - juni 2019: cultuurcoach bij het Muziek- en Cultuurcentrum Forte in Nieuw-Lekkerland, voorheen ook bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Betrokkene zette zich in voor de ontwikkeling van het cultuuronderwijs en organiseerde diverse activiteiten, zoals het Molenlanden Dictee.

Betrokkene was/is ook mantelzorger van familieleden, buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand bij de gemeente Molenlanden (sinds 1997), vrijwilliger bij de Stichting Jeugdland Alblasserdam (vakantie-activiteitenweek), vrijwilliger bij de tennisvereniging te Streefkerk, vrijwilliger bij De Zonnebloem in Nieuw-Lekkerland en vrijwilliger bij het Rode Kruis Alblasserwaard en Groot-Ammers. Ook heeft zij de ouders van de leerlingen van de Basisschool OBS De Tuimelaar Nederlandse les gegeven en bezorgde zij anoniem voedsel- of kledingpakketten. Verder had zij haar eigen radioprogramma bij de ziekenomroep in het Sophiakinderziekenhuis in Rotterdam.

Gijs van Bruchem (Groot-Ammers)
De heer G.C. van Bruchem is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus is werkzaam als financieel medewerker bij Trackline BV in Leerdam en ontplooide/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1980 – 1990: reservist bij de Politie. Betrokkene ondersteunt de politie bij activiteiten en Alcoholcontroles.

1988 – heden: vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Ottoland. Betrokkene maakt deel uit van de commissie van beheer en fungeert als pastoraal ouderling. Voorts fungeert hij als ouderling voorzitter, voorzitter van het moderamen en sinds 2015 als kerkrentmeester.

1989 – heden: voorzitter (2004-2017) van en vrijwilliger bij VC Wik Groot-Ammers. Betrokkene fungeert als coach en trainer.

2006 – heden: voorzitter (sinds 2017) van en vrijwilliger bij PBO Klokradio. Betrokkene maakt deel uit van het programma bepalend orgaan en toetst mede de wettelijke normen. Daarnaast vertegenwoordigt hij de portefeuille Sport en Recreatie.

2013 – heden: lid van de klankbordgroep Ons Ammers. Betrokkene zet zich in voor leefbaarheidszaken in de kern.

Janus van Huuksloot (Bleskensgraaf)
De heer A. van Huuksloot is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus is gepensioneerd en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1999 – heden: vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Bleskensgraaf. Betrokkene is inzetbaar bij de activiteiten in het dorp zoals Koningsdag, de Avondvierdaagse en de Vakantiebijbelweek.

2000 - 2011 en 2017 – heden: bestuurslid van de Tuindersvereniging Ons Tuintje in Bleskensgraaf. Daarnaast vertegenwoordigt betrokkene de vereniging in het bestuur van de Stichting Boerderij Gijbeland, die een historische boerderij exploiteert als toeristische trekpleister.

?? – 2005: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Bleskensgraaf. Betrokkene fungeerde als diaken.

2005 – heden: vrijwilliger bij de Hersteld Hervormde gemeente Graafstroom in Bleskensgraaf. Betrokkene fungeerde/fungeert als lid van de kerkvoogdij

(2005-2013), diaken (2010-2016) en ouderling/scriba.

Daarnaast zette hij zich in voor de verbouwing van de plaatselijke supermarkt tot kerkgebouw, voorzien van zonnepanelen. Voorts draagt hij zorg voor het onderhoud.

2013 – 2018: medeoprichter en bestuurslid van de klankbordgroep Bleskensgraaf. Betrokkene behartigde de belangen van de bewoners op het terrein van het verkeer, de veiligheid en de woningbouw.

2016 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek. Betrokkene bezorgt de maaltijden voor tafeltje-dek-je. Betrokkene is collectant voor de Maag-, Lever-, Darmstichting, de OOG, het Reumafonds en het Astmafonds.

Herman Korevaar (Langerak)
De heer H. Korevaar is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus is werkzaam als calculator/werkvoorbereider bij Koninklijke Woudenberg in Ameide. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1976 – heden: vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Langerak. Betrokkene fungeert als eerste organist en sinds 2012 als kerkrentmeester. Daarnaast coördineert hij de oud papieractie.

1997 – heden: vrijwilliger bij de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) in Streefkerk. Betrokkene fungeerde als molenaar van de Gelkenes Molen in Groot-Ammers en sinds 2001 als eerste molenaar van de Stijve Molen in Noordeloos. Daarnaast beheert hij zes molens, waarbij hij zorg draagt voor de reparaties, (brand)veiligheid en het sleutelbeheer. Verder droeg hij bij aan het opzetten van een huurpuntensysteem, een gestandaardiseerd hulpmiddel om de huur van molens en molenwoningen te bepalen.

Albert Leeuwis (Wijngaarden)
De heer A. Leeuwis is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus was tot zijn pensionering in 2013 werkzaam als werkvoorbereider bij Kloos Merofac (metaalindustrie). Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1983 – heden: vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Wijngaarden. Betrokkene fungeerde als bestuurslid van de rommelmarktcommissie (1983-1997), ouderlingkerkvoogd (1998-2006) en pastoraal ouderling (2008-2016). Nu fungeert hij als bezoekbroeder.

2005 - 2011 en 2017 – heden: bestuurslid (2005-2011) en tweede voorzitter (sinds 2017) van het Koor Eensgezindheid in Oud-Alblas.

2011 – heden: vrijwilliger bij, bestuurslid (2013-2014) en voorzitter (sinds 2015) van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Graafstroom. Betrokkene bezocht mensen met een lichamelijke beperking en fungeerde als contactpersoon voor de gasten en de vrijwilligers in Wijngaarden.

Lia van der Meer-Trouw (Langerak)
Mevrouw E.G. van der Meer-Trouw is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda is gepensioneerd en ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1984 – 2000: vrijwilliger bij de vereniging Het Nederlandse Rode Kruis. Betrokkene was EHBO-instructeur en begeleidde evenementen en bootreizen. Daarnaast bood zij in 1992 hulp bij de migrantenstroom vanuit Zagreb.

1994 – 2004: mantelzorger voor haar echtgenoot. Betrokkene hielp bij het wassen en aankleden.

2000 – 2012: vrijwilliger bij de PKN Gemeente Zevenhuizen-Oud Verlaat, thans de Protestantse Kerk Hervormd Zevenhuizen. Betrokkene was lid van de commissie Oud-Verlaat. De commissie organiseert de bijzondere diensten, zoals een openluchtdienst in de zomer. Daarnaast zette zij zich in voor het bezoekwerk. Ook was zij wijkouderling.

2013 – heden: bestuurslid (tot 2017) van en vrijwilliger bij de PCOB, afdeling Liesveld. Betrokkene was lid van de activiteitencommissie. Thans is zij adviseur, zet zij zich in voor het lief en leed en draagt zij bij aan de Kerst- en Paasprogramma's.

2013 – heden: vrijwilliger bij de Nederlands Gereformeerde Bethelkerk Langerak. Betrokkene zette zich in voor het bezoekwerk. Daarnaast was zij lid van het wijkteam. Thans is zij rouwbegeleider.

Daarnaast was betrokkene vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente van Amersfoort en bestuurslid van de Hervormde Vrouwen Dienst te Rotterdam. Tevens was zij mantelzorger voor diverse familieleden.

Tineke Schakel-Bac (Noordeloos)
Mevrouw M. Schakel-Bac is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda was tot haar pensionering in 2009 werkzaam als apothekersassistente in Leerdam. Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten:

1970 – 1982: pleegouder bij het Leger des Heils, zowel in de vakanties en de weekenden als permanente opvang.

1978 - 1981, 1985- 1988 en 1993 – heden: vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Noordeloos. Betrokkene fungeerde als diaken en lid van de bloemencommissie (1993-2018). Daarnaast schenkt zij koffie na de dienst, organiseert zij kunsttentoonstellingen en is zij wijkbezoeker.

2000 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Boerderij & Erf in Vijfheerenlanden. Betrokkene inventariseert boerderijtuinen.

2000 – heden: vrijwilliger bij de buurtvereniging De Noordzijde in Noordeloos. Betrokkene helpt tijdens de jaarmarkt, de feestweek en de buurtbarbecue.

2003 – 2012: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos. Betrokkene fungeerde als redacteur voor het verenigingsblad, organiseerde mede exposities in woonzorgcentra en beheerde de collectie kleding, textiel en borduurwerken.

2004 – 2015: secretaris van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling Noordeloos. Betrokkene fungeerde als contactpersoon van de agrarische commissie en organiseerde mede de activiteiten, zoals thema-avonden, lezingen en uitstapjes.

2010 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Noordeloos. verpleeghuis. Betrokkene bezorgt de warme maaltijden van Tafeltje-dek-je voor het verpleeghuis Open Vensters in Ameide.

2010 – heden: vrijwilliger bij het Dorpshuis Noordeloos. Betrokkene serveert de warme maaltijd voor ouderen.

2012 – heden: vrijwilliger bij de woonzorglocatie De Wijnkoper te Gorinchem. Betrokkene bezoekt de bewoners en begeleidt hen maandelijks naar de kerkdienst.

2013 – heden: vrijwilliger bij de Voedselbank Giessenlanden-Zederik. Betrokkene assisteert bij het inzamelen van boodschappen bij diverse winkels.

Betrokkene is collectant voor o.a. de Hartstichting, het KWF en Amnesty International. Daarnaast ondersteunt zij diverse buren door het doen van boodschappen en hen te begeleiden naar medische afspraken.

Albert Swijnenburg (Ottoland)
De heer A. Swijnenburg is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus was tot zijn pensionering in 2016 werkzaam als directeur van Swijnenburg Transporten BV. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1976 – 2016: vrijwilliger bij de Nederlandse Hervormde Kerk Ottoland. Betrokkene fungeert als koster, notabel en diaken. Daarnaast maakt hij deel uit van het orgelfonds en de bouwcommissie van het kerkgebouw en het ontmoetingscentrum 'De Arend'.

1976 – heden: mantelzorger van een kennis (1976-heden) en van zijn vrouw en dochter (2016-heden). Betrokkene heeft zijn baan opgezegd (2016) en zijn vrijwillige activiteiten moeten stopzetten om deze zorg te kunnen bieden. Zowel zijn vrouw als dochter hebben borstkanker. Betrokkene fungeert als fulltime hulpverlener.

Daarnaast zet betrokkene zich in bij diverse optochten (1981-2003) van de basisschool Eben Haëzer, waar hij de verlichting verzorgt. Daarnaast vertolkte hij Sinterklaas (1990-2004).

Verder zet hij zich in voor diverse verenigingen met hand-en-spandiensten, zoals de Oranjevereniging Beatrix te Ottoland, de Evangelisatiecommissie, de Oranjevereniging Bleskensgraaf, de IJsclubvereniging Wilhelmina en de Speeltuinvereniging Speelhofje.

Peter van de Graaf (Giessenburg)
De heer P.H. van de Graaf, die deze week overleden is, is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus, die werkzaam was als senior administrateur bij PWC te Amsterdam, ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1976 - 2020 bestuurslid (1995), penningmeester (1996-2020) van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Peursum te Giessenburg. Betrokkene fungeerde als lid van de jeugdcommissie en als elftalleider. Daarnaast werft hij fondsen en draagt hij bij aan de organisatie van klaverjasavonden.

1987 - 2020 vrijwilliger bij de Biljartvereniging Carambole te Giessenburg. Betrokkene droeg bij aan de organisatie van de wedstrijden en activiteiten. Daarnaast fungeerde hij als wedstrijdsecretaris.

1992 - 2010 penningmeester van en vrijwilliger bij de Jeugd- en Speeltuinvereniging Kindervreugd. Betrokkene hield toezicht en organiseerde activiteiten.

Klik hier voor nadere berichtgeving

Aad den Boer (Nieuw-Lekkerland)
Aad den Boer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Betrokkene is in 1973 in dienst getreden bij het familiebedrijf Betonfabriek Den Boer B.V. (thans DB Holding B.V.) in Nieuw-Lekkerland. In 1976 werd hij adjunct-directeur en in 1980 werd hij naast twee oudere broers, financieel-economisch directeur. Betrokkene heeft in de periode van 1980 tot 2012 een belangrijke bijdrage geleverd aan de enorme groei van de betonfabriek naar de DB Holding B.V. die in een verticaal verband staat met tien werkmaatschappijen. Betrokkene is een innovatief en creatief ondernemer die voorop is gegaan bij het in de praktijk brengen van "maatschappelijk verantwoord ondernemen". Betrokkene beschikt over een groot netwerk waarin hij laat zien hoe je met respect voor de natuur en de cultuur commerciële activiteiten kan ontplooien. Vanwege de leeftijd van de eigenaren (betrokkene en zijn broer) en bij gebrek aan een bedrijfsopvolger binnen de familie, is in 2012 aan de afbouw van de holding begonnen.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende, al dan niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde, vrijwillige activiteiten:

1976 - 2000 bestuurslid van de deelsector Teban (1976-1999) en bestuurslid van het hoofdbestuur (1978-1982 en 1997-200) van (de rechtsvoorganger van) de belangenbehartiger van de cement- en betonindustrie het Betonhuis te Woerden. Betrokkene heeft zich ingezet voor de internationale normering, de certificeringsregelingen maar vooral ook voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Zo was hij bestuurlijk betrokken bij het onderzoek bij een 40-tal gemeenten naar het machinaal verwerken van bestratingselementen wat tot doel had de stratenmaker fysiek te ontlasten. Tijdens de bestuursperiode van betrokkene van de Teban heeft een fusie plaatsgevonden met Fabes. Deze fusie heeft geresulteerd in een nieuwe landelijke sectorvereniging BeST die de belangen van de gehele bestratingsindustrie ging vertegenwoordigen. Door zijn visie, leiderschap en omgang met de overige leden en bestuursleden wist betrokkene de beoogde doelen te bereiken. Tijdens de eerste periode dat betrokkene lid was van het hoofdbestuur heeft hij verder een belangrijke invloed gehad op het beleid van de Brancheorganisatie. Door zijn visie op de ontwikkeling van de industrie in relatie met maatschappelijke trends had hij een waardevolle inbreng. Tijdens de tweede bestuursperiode van betrokkene in het hoofdbestuur was het doel om de brancheorganisatie toekomstbestendig te maken. Dit leidde in 1998 tot het Businessplan "Wegen naar de Toekomst" en een reorganisatie van het bureau, waarna betrokkene ook betrokken is geweest bij de implementatie van de plannen.

1994 - heden actief lid, vicepresident (1997-1998) en president (1998-1999) van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh. Betrokkene levert een actieve bijdrage aan alle club projecten en hij toont extra betrokkenheid bij allerlei specifieke activiteiten die zijn gerelateerd aan cultuur en natuur.

1997 - 2014 vrijwilliger bij en bestuurslid (1997-2009) van de Stichting uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in Groot-Ammers. Het betrof een initiatief voor en door burgers uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden dat zich bezig hield met het technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie. De stichting stuurde 34 projecten aan, variërend van het behoud en herstel van het Postkadegemaal in Giessenburg tot het herstel van polderkaden, het verbeteren van molenbiotopen en tot het vragen van meer aandacht voor landschapselementen.

2004 - heden lid van de ledenadviesraad van de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard. De leden van de vereniging onderhouden onder andere een aantal knotwilgen, onderhouden een streeknatuurcentrum, er is een afdeling planologie en er zijn diverse werkgroepen zoals voor insecten en planten.

2010 - heden vrijwilliger bij de Stichting Blauwzaam te Hei- en Boeicop. De stichting neemt samen met verschillende ondernemers, overheid, het onderwijs en andere organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is. Veel initiatieven zijn mede op voorspraak van betrokkene ontstaan zoals:
• de werkgroep Bouwen en Wonen, die tot op heden nog actief is en initiatieven ontwikkelt;
• een project samen met de woningcorporatie waarin concepten werden ontwikkeld om huizen, buurten en wijken te verduurzamen;
• besprekingen met diverse wethouders over hun rol in de verduurzaming en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid daarvoor;
• het water-ontbijt over de veranderende rol van de landbouw.

2012 - heden initiator en deelnemer van het Kernoverleg voorheen Wijkoverleg van Nieuw-Lekkerland. Betrokkene heeft ervoor gezorgd dat een zwembad is overgebleven en heeft zich ingezet voor de werkgroep Lekkerland Schoon, die inmiddels uit ruim 50 Zwerf-Afval-Pakkers bestaat.

Ageeth Kuijl-Hogendoorn (Nieuw-Lekkerland)
Ageeth Kuijl is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decoranda is eigenaar van kapsalon Ageeth in Nieuw-Lekkerland en ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1976 – heden: vrijwilliger bij de ijsclub De Molenhoek in Nieuw-Lekkerland. Betrokkene draagt zorg voor de kaartverkoop. Daarnaast organiseert zij de activiteiten.

1983 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Voetbal Vereniging Nieuw-Lekkerland. Betrokkene fungeert als gastvrouw en is lid van de barcommissie. Daarnaast is zij lid van de schoonmaakploeg. Ook ondersteunt zij de voorzitter en vouwt zij het maandelijkse clubblad.

1989 – heden: bestuurslid van de Winkeliersvereniging de Molenstreek.

Nico van der Wouden (Nieuw-Lekkerland)
Nico van der Wouden is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus is eigenaar van het Automatiseringsbedrijf Nicogram B.V. in Nieuw-Lekkerland. Daarnaast ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1990 – heden: penningmeester, bestuurslid van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland. Betrokkene was/is voorzitter en secretaris van de Jeugdcommissie, lid van de commissie Scheidsrechterszaken, scheidsrechter, trainer en leider van de jeugdteams.

Daarnaast houdt hij mede de ledenadministratie en de website bij, int hij de contributie en begeleidt hij de stagiair(e)s. Ook ontvangt hij de bezoekende elftallen, maakt hij de wedstrijdindeling van de velden en organiseert hij mede het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Verder is hij de vertegenwoordiger van de club bij de KNVB.

Hans van Schooneveld (Nieuw-Lekkerland)
Hans van Schooneveld is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, tot zijn pensionering in 2005 werkzaam geweest als hoofd bedrijfsbureau bij Bijlbouw B.V. te Alblasserdam, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1977 - 2019 vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling West-Alblasserwaard.

Betrokkene ondersteunde bij de schoolverkeersexamens en de fietsenkeuringen, de scootmobielcursussen en de trainingsdagen voor ebikes.

Daarnaast fungeerde hij als lid van het promotieteam en werkte hij mee aan de campagnes voor fietsverlichting en tegen alcohol in het verkeer.

1986 - 1997 (vice)voorzitter van de Fatimaparochie te Alblasserdam. Betrokkene bezocht de gemeenteleden en vergaderde twee keer per week.

2005 - 2014 vrijwilliger bij het VOC-schip De Delft. Betrokkene fungeerde als gids en scheepsbouwmeester. Hij ontwierp de achtersteven en de spiegel van het schip.

2014 - heden vrijwilliger bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Betrokkene fungeert drie tot vijf keer per week als gids tijdens een tour en speelde een grote rol bij het ombouwen van het schip Jantina tot rondvaartboot.

2018 - heden vrijwilliger bij het huis-aan-huis magazine De Kantlijn. Betrokkene bezorgt het tijdschrift maandelijks in het buitengebied.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app