• Een voorbeeld van een tiny house.
• Een voorbeeld van een tiny house. Foto: www.inropa-greenbuild.nl

Initiatiefgroep tiny en small houses moet voorstel aanpassen

Algemeen 1.080 keer gelezen

MOLENLANDEN • De komst van een pilot voor tiny en small houses in Molenlanden is nog even onzeker. Het college heeft de raadsleden die met een initiatiefvoorstel kwamen dinsdagavond 18 maart gevraagd hun plan nog wat te verbeteren.

Het initiatief is genomen door de raadsleden Bas de Groot (SGP), Paul Verschoor (PM), Erik Jonker (CU), Leo Timmer (CU) en Jonette Korevaar (CDA). De tijdens een pilot opgedane ervaringen willen zij na drie jaar evalueren met de raad. Lerend van de praktijk kunnen raad en college dan beleid formuleren. Omdat de woningen een tijdelijk karakter hebben (in beginsel voor 10 jaar), kan geëxperimenteerd worden, zonder dat er een onomkeerbare situatie ontstaat.

Hypotheek
Het college betwijfelt of tiny houses een oplossing bieden voor startende jongeren en/of mensen met lagere inkomens. "Het afsluiten van een hypothecaire lening voor een verplaatsbare woning (zonder grondpositie) lijkt vooralsnog niet of beperkt mogelijk", schrijft het college in een reactie. Daarnaast stelt het college dat er in Molenlanden bij sociale huurwoningen geen urgent probleem is voor het huisvesten van starters met een inkomen onder de inkomensgrens. "Woningbouwcorporaties zien nu geen reden om in dit segment (tijdelijke) woningen toe te voegen."

Verwachtingen
Voor starters die willen kopen zouden small houses een optie kunnen zijn, denkt het college. "Maar omdat het bij small houses ook gaat om tijdelijke locaties, verwachten wij dat ook hier de (hypothecaire) financiering een probleem is."  Verder merkt het college op dat de initiatiefnemers meer aan verwachtingsmanagement moeten doen. Want na tien jaar gaat de gemeente niet op zoek naar een nieuwe locatie.

Parkeerplaatsen
Een ander punt zijn parkeerplaatsen. Het college wil dat er per tiny house of small house twee parkeerplaatsen komen.

Inhuurbudget
Een zorg van burgemeester en wethouders is ook het werk dat het plan met zich meebrengt voor ambtenaren. Het huidige team kan dit werk er niet bij hebben, waardoor extra mensen ingehuurd moeten worden. Daarvoor vraagt het college om een inhuurbudget van 40.000 euro. 

Leeuwen en beren
Linda den Besten voerde namens Tiny House Drechtsteden het woord. Zij woont in een tiny house in Ottoland. Zij adviseerde het college: "Denk minder in leeuwen en beren, meer in mogelijkheden. Ik kan me voorstellen dat het lastig is, maar er staan al zoveel projecten in Nederland dat het niet lastig hoeft te zijn, als je maar open staat voor een creatieve blik." Over de eis van twee parkeerplekken per huisje: "Dit is typisch een voorbeeld van dingen vooraf te strak willen regelen. Er zijn mensen die graag dingen delen; een wasmachine, een auto omdat je vaak met het openbaar vervoer gaat."

Kans geven
Namens de initiatiefgroep reageerde Jonette Korevaar: "We willen niet alles in regels vastleggen. Indien nodig kan toch nog beleid ontwikkeld worden. Er kan geëxperimenteerd worden zonder dat het onomkeerbaar wordt. En die woningen zijn heel hard nodig. Stel dat je over dertig jaar die woningen niet meer nodig hebt, dan heb je de mogelijkheid het op te ruimen. We willen mensen een kans geven die op een duurzame manier willen wonen."

Betaalbaar
Harry Stam (CU): "Dit zorgt voor ontlasting van de krapte op de woningmarkt. Er is een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Bij eventuele krimp heb je geen last van overbodige woningen. Het is betaalbaar voor mensen met minder inkomen. En je kunt stikstofarm produceren, herbruikbare materialen worden toegepast. Laten we aan de gang gaan."

Fundering
Paul Verschoor reageerde op de adviezen van het college. "Voor deze woningen worden wel degelijk hypotheken geboden, als gebouwd wordt voor dertig jaar en op een fundering. Het is niet onze bedoeling semipermanente woningen uit te sluiten. Het onderdeel verwachtingsmanagement zullen we in ons voorstel apart omschrijven. Die elementen zitten er al in, maar verspreid over het voorstel."

Begroting
Kritiek heeft Verschoor op de kostenpost die het college opvoert. "In de begroting van 2020 staat: faciliteren van initiatieven voor tijdelijke woningen en nieuwe woonvormen. Dus u heeft het in uw begroting staan. Daarom zijn we verbaasd dat u uitbreiding van personeelsformatie koppelt aan ons voorstel. We gaan er vanuit dat het opgenomen zou zijn in de begroting van 2020 en verder. Dat blijkt niet het geval. We zullen daarom budget aan ons voorstel toevoegen."

Waterschap
Wethouder Arco Bikker plaatste kanttekeningen bij tiny houses die niet zijn aangesloten op het riool, maar gebruik maken van een zuiverend helofytenfilter. "Het waterschap geeft niet zomaar toestemming om een eigen systeempje voor riolering te regelen. Ook de provincie is niet altijd zo makkelijk. We hoeven geen onbezonnen acties in te zetten. We willen een splitsing tussen tiny houses en small houses. De eerste zijn vooral duurzaam, kunnen geplaatst worden bij voormalige agrarische bestemmingen. Small houses doen we maar dertig jaar, anders is het lastig te financieren."

Ondanks zijn kritische punten zei Bikker: "We willen er graag mee aan de slag. Laten we kijken naar voormalige agrarische bestemmingen. Tiny houses rondom een voormalige koeienstal, daar zie ik wel mogelijkheden toe. Als college hebben we een soort amendering op het initiatiefvoorstel gedaan. 

Extra budget
Over het gevraagde extra budget zei Bikker: "We hebben onvoldoende capaciteit binnen de organisatie, dus is extra budget nodig." Verschoor: "Het lijkt erop dat u dit voorstel gebruikt om tot uitbreiding van de personeelsformatie te komen." Bikker: "Zeker voor het overleg met provincie en waterschap hebben we deze capaciteit nodig."

Stam reageerde: "Als er in de begroting staat dat we prioriteit geven aan woningbouw, dat er achterstand is in woningbouw, dan ga ik ervan uit dat de formatie daarop ingericht is. Ik constateer dat het niet zo is." Bikker: "De aanvragen die er nu liggen zullen we moeten beantwoorden, daar hebben we geen capaciteit voor in onze formatie." Stam: "Dat is toch gewoon de werkelijkheid, dat ligt toch niet aan dit voorstel?"

Verschoor hield vol: "Al die voorstellen liggen er los van het initiatiefvoorstel. U geeft in uw begroting zelf aan dat u het zou willen. Dan komt het wonderlijk over dat u er geen middelen voor heeft in uw begroting." Bikker: "Er moet veel overleg zijn met andere overheden. Ze willen onderzoeken zien voordat ze toestemming geven." 

Nieuw voorstel
De initiatiefnemers komen met een aangepast voorstel dat wordt besproken tijdens de volgende raadsvergadering, op dinsdag 3 maart.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie