• Dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf.
• Dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf. Foto: Bert Bons

Discussie over huisvesting Molenlanden 'gaat alle kanten op'

11 dec, 10:55 Algemeen 809 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het debat over huisvesting van de Molenlandse ambtenaren was dinsdagavond een discussie met onbegrip, resulterend in de aankondiging van een amendement waarvan de strekking nog onduidelijk is.

Het college van Molenlanden wil dorpshuis De Spil verbouwen en er vlakbij, op bedrijventerrein Melkweg, nieuwe huisvesting bouwen voor de binnen- en buitendienst van de gemeente. Voor het uitwerken van een voorlopig ontwerp vragen burgemeester en wethouders een aanvullend voorbereidingskrediet van 125.000 euro. De maximale bouw- en verbouwkosten worden geschat op 10 miljoen euro.

Vanwege ziekte van wethouder Bram Visser beantwoordde wethouder Johan Quik de vragen van raadsleden. 

Kans op tegenvallers
Ad van Rees (CDA) vroeg zich af hoe realistisch het is om het oude Giessenlandse gemeentehuis in Hoornaar geschikt te maken. Ferry van der Koelen (PM) uitte zijn zorgen over de flinke bezuiniging ten opzicht van een eerder plan. "Als je een plan maakt van 18 miljoen en je brengt dat terug naar ruim 10 miljoen, wat betekent dat bijvoorbeeld voor circulair bouwen? Ik kan me voorstellen dat de kans op tegenvallers veel groter wordt, door zo flink te bezuinigen. Ik zou ook willen zien wat het betekent als je de locatie Hoornaar op dezelfde manier doorrekent."

Ook Harry Stam (CU) had een vraag over de locatie Hoornaar. "Waarom wilt u weer onderzoek doen naar dit pand? Daar is toch al onderzoek naar gedaan?" 

Sportpark
Jan Lock (SGP) kon meegaan met het gevraagde bedrag. Wel riep hij grote projecten in herinnering waarvoor ook in tweede instantie een veel goedkoper plan was gemaakt. "We hebben een uitvoerige discussie gehad over sportpark Giessenburg. Waar we uiteindelijk toch uitkomen op hogere bedragen. In de aanleg lijkt dit project daar erg op. Het college wil dit projectmatig aanpakken. Is het niet handig om ook de kaderstelling nog eens goed door te rekenen? Zodat we weten dat dit realistisch is."

'Kaal kantoor'
Ook Doe Mee is er niet gerust op, nu er op het oorspronkelijke plan zo fors is bezuinigd. Joke Stravers: "De voorgeschiedenis leert dat uiteindelijk de bezuinigde bedragen er toch weer bij komen. En wat blijft er over? Een kaal kantoor met minimale parkeergelegenheid waarvan je nu al weet dat er toch geïnvesteerd moet worden om er naar behoren te kunnen werken?"

Pand huren?
Doe Mee wil onderzoek naar het tijdelijk geschikt maken van de locatie Hoornaar, voor vijf tot tien jaar. "Dan kan duidelijk worden of we toch moeten kiezen voor nieuwbouw in Bleskensgraaf of toch grondig moeten renoveren in Hoornaar. En misschien is een pand huren de beste oplossing?"

Over die laatste mogelijkheid wil de wethouder nadenken. "Misschien zijn er partijen die iets neer willen zetten wat wij kunnen huren", aldus Quik. Ook zei hij: "We maken eerst een voorlopig ontwerp. Dan kun je daarmee partijen benaderen om te kijken of er iemand is die dat wil bouwen."

Sneller proces
Van der Koelen vindt een voorlopig ontwerp dan niet nodig. "Waarom zou je dat doen? Als je een goed programma van eisen hebt, zou dat voldoende moeten zijn voor een ontwikkelaar." Lock: "Als je een investeerder laat bouwen en wij huren, krijg je een veel sneller proces."

Tussen Harry Stam en de wethouder ontstond spraakverwarring. Stam: "De raad gaf niet als opdracht mee het verfijnen van kosten voor een renovatie in Hoornaar. Er is toch al een berekening gemaakt? Waarom extra kosten maken? Gelooft u zelf in de kans dat er een beter alternatief is?" 

'Begrijp u niet'
Quik: "Wat nu voorligt is wat aan ons gevraagd is volgens mij. Misschien begrijp ik u niet." Stam: "De risicoanalyse is vertrouwelijk. Maar waarom moet dit nu verder onderzocht worden?" Quik: "We willen de risico's tot een minimum beperken." Stam: "Ik constateer dat de wethouder mijn vraag niet begrijpt of niet wil beantwoorden."
Stravers probeerde te helpen: "We hebben het college opdracht gegeven om te komen met bezuinigingen en mogelijkheden."

Ook het CDA vindt nadenken over het huren van een gebouw een goed idee. Ad van Rees: "Stel dat het kansrijk is, dan hoef je op deze locatie geen grote inspanning meer te doen." Lock bevestigde: "We denken dat het een denkrichting is die uitstijgt boven de debatten die we tot nu toe gehad hebben. We stellen voor om het voorstel te annuleren en een andere opdracht aan het college te geven."

Van der Koelen constateerde: "De discussie gaat alle kanten op. We begonnen met een kredietaanvraag, eindigen met een alternatief. Voor hetzelfde geld horen we straks dat huren toch weer duurder uitpakt."

Zorgen
Stam verzuchtte: "Ik heb moeite met het vinden van een balans tussen voortschrijdend inzicht en deze vergadering. Ik zie graag een amendement tegemoet maar heb zo mijn zorgen."

Amendement
Lock vroeg vervolgens om een schorsing en meldde daarna: "We gaan een poging doen om te komen tot een amendement, waarbij we onverkort vasthouden aan centrale huisvesting. We gaan pogen om dit raadsbreed voor elkaar te krijgen."

Voorzitter Ruud van Rijn merkte fijntjes op: "We hebben een week de tijd om dat voor elkaar te krijgen." Op dinsdag 17 december staat het onderwerp opnieuw op de agenda.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie