Afbeelding
Foto: Geurt Mouthaan

Brandbrief bewonersgroep over woningbouwplannen Bleskensgraaf West

Algemeen 877 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • De werkgroep Bewonersgroep Bleskensgraaf West/Molen De Vriendschap roept de provinciale partijen in een brandbrief op om geen goedkeuring te geven aan de woningbouwplannen op de locatie Bleskensgraaf West.

Het schrijven ging in november naar alle provinciale fracties en Gedeputeerde Staten. De werkgroep, die volgens eigen zeggen 33 gezinnen vertegenwoordigt, stelt dat de nieuwbouw ten koste gaat van belangrijke natuur- en landschapswaarden. 'Daarnaast staat in dit gebied Molen De Vriendschap, die door de plannen wordt bedreigd in haar bestaan als werkend monument en haar cultuurhistorische context verliest.'

Volgens de werkgroep draagt het nieuwbouwplan bij aan een verdere verrommeling van het open landschap in de Alblasserwaard. 'Daarnaast zijn nut en noodzaak voor grootschalig bouwen in het Groene Hart, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de werkgroep tot concretisering, door de gemeente niet aangetoond.'

Molenbeschermingszone
In de brandbrief worden nadrukkelijk de beperkingen van het wonen in de schaduw van een molen onder de aandacht gebracht. 'De aanwezigheid van de molenbeschermingszone betekent dat zeker vijftig procent van het beoogde bouwgebied van drie hectare beperkingen kent in bouwhoogte en groenaanplant. (...) Pas op een afstand van 400 meter kunnen gangbare eengezinswoningen worden gebouwd. Kortom: de op te offeren groene ruimte wordt niet efficiënt gebruikt.'

Wat de werkgroep betreft stopt de gemeente Molenlanden de ontwikkeling van Bleskensgraaf West. 'Wij roepen u als provinciale overheid op om de gemeente uit te dagen creatief en ondernemend aan de slag te gaan binnen de huidige bebouwingscontouren. (...) Wij hebben zelfs een alternatief plan uitgewerkt, waarin wij aantonen dat in de komende tien jaar zestig tot tachtig woningen gebouwd kunnen worden binnen de bestaande bebouwingscontouren van Bleskensgraaf.'

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie