• Wethouder Kees Boender overhandigt de erepenning aan Dirk van der Borg. Links de echtgenote van Van der Borg.
• Wethouder Kees Boender overhandigt de erepenning aan Dirk van der Borg. Links de echtgenote van Van der Borg. Foto: Anne Marie Hoekstra

Veel hartelijke woorden bij afscheid college en raad Molenwaard

19 dec, 09:00 Algemeen 1.012 keer gelezen

MOLENWAARD • De laatste bijeenkomst van de gemeenteraad van Molenwaard zou je kunnen betitelen als een verbale groepsknuffel. In speeches die bij elkaar ruim drie uur duurden, spraken burgemeester Dirk van der Borg, leden van het college en raadsleden warme woorden over elkaar.

Enkele citaten uit alle speeches:

Corné Egas (SGP) over wethouder Piet Vat: "Je was een wethouder die er voor de hele gemeente was en daarom werd gewaardeerd." 

Gezamenlijk
Egas over de raad: "Er was nauwelijks sprake van oppositie – coalitie. Er was een gezamenlijk gevoelen om er een succes van te maken. Naar oplossingen werd in gezamenlijkheid gezocht."

Ad van Rees over Dirk van der Borg: "Burgemeester, we hebben in u een heel goede burgervader gehad."

Wildste plannen
Ad van Rees over Frank Meerkerk: "Je had altijd de wildste plannen, ik moest dat dan kaderen." Over Franks vertrek uit de politiek zei hij: "Je wilde veel meer met deze gemeente, maar zat in het keurslijf van de wethouder. Dat heeft je denk ik doen besluiten om te stoppen."

Ondeugend
Burgemeester Van der Borg tegen raadslid Eric Spaans: "Je was wel eens ondeugend. Tijdens een fel debat zat je wel eens gewoon voetbal te kijken. Ik heb soms overwogen er wat van te zeggen, maar dacht dan: ach, als hij straks maar weer met een goede bijdrage komt. Dat gebeurde niet altijd."

Biertje drinken
Ruud den Haak (PvdA) over de raad: "We waren hard op de inhoud, zacht op de relatie. Het werd nooit persoonlijk. (…) Het mooiste: hoe laat het ook was, altijd gingen we nog even een biertje met elkaar drinken." Hij benoemde ook de scheuring in zijn fractie. "Een dieptepunt van de afgelopen zes jaar. De afgelopen periode was de minst leuke periode, we zijn veel met elkaar bezig geweest."

Uitdagingen nieuwe raad
Ruud den Haak benoemde ook een paar grote uitdagingen voor de nieuwe raad. "De financiële risico's in het sociale domein zijn en blijven groot de komende jaren. De kosten voor het inzamelen en verwerken van ons afval door Waardlanden stijgen enorm en die rekening komt bij onze inwoners te liggen. Hoe gaan we ons subsidie en accommodatiebeleid voor verenigingen harmoniseren met Giessenlanden, waar bijvoorbeeld de voetbalclubs zijn geprivatiseerd? Gaat het lukken om echt vooruitgang te boeken in Kinderdijk en de overlast voor de inwoners terug te dringen? Stuk voor stuk taaie dossiers waar de nieuwe gemeenteraad haar tanden in mag gaan zetten."

Pijn
Dirk van der Borg tegen Johan de Kruijk: "U had graag op een ander manier afscheid genomen. Wat deze zomer is gebeurd, is iets wat eigenlijk helemaal niet bij u past, waar u ook pijn van hebt ondervonden, net zo goed als de anderen. Op een dag als vandaag is het goed om daar overheen te zien en te kijken naar de goede dingen die er geweest zijn."

Hij vervolgde: "U hebt altijd op een constructieve gewerkt aan zaken die in het belang zijn van het welbevinden van onze inwoners. U hebt een speciaal oog voor de kwetsbaren en zwakkeren in onze samenleving. U bent een man waarop we kunnen bouwen. U neemt afscheid, u treedt niet toe tot de raad van Molenlanden."

Verbinder
Wethouder Paul Verschoor tegen Johan de Kruijk: "Het is best lastig om het woord te richten tot Johan, want vanuit welke positie doe ik dat eigenlijk? We werken samen vanaf 2001. Aan het einde van dat jaar heb ik je gevraagd of je kandidaat wilde zijn voor de PvdA in Graafstroom. Als ik je typeer: je bent een deskundig en betrokken raadslid. En ik denk dat ik namens iedereen spreek als zeg dat je een verbinder bent. Je zorgt dat mensen bij elkaar blijven en gezamenlijk naar een doel werken."

"Voor mij ben je een betrouwbare en integere collega geweest en belangrijk geweest als raadgever. Ik kon altijd bij jou terecht als ik met menselijke of politieke problemen zat. Een van de belangrijke dingen die je gerealiseerd hebt, is de sportzaal hierachter en dit gebouw (De Spil). Daar heb je jezelf heel hard voor ingezet."

Groot draagvlak
Van der Borg tegen Piet Vat: "In de regio werd vaak tegen me gezegd: 'Piet is goed in staat om dat wat hij ervaart onder woorden te brengen'. Je hebt een groot draagvlak." Doelend op de ernstige ziekte van Vats echtgenote: "We wensen je veel sterkte voor de komende tijd. We zullen je missen."

Sociaal voelend
Van der Borg tegen Kees Boender: "Je bent een man van de dialoog, hebt een scherp oog voor verhoudingen. Je staat voor je zaak en je speelt nooit op de man. Ook ben je sociaal voelend, maatschappelijk betrokken en heb je kennis van zaken. Je zorgde ook voor de verbindende functie in het team. Je stopt nu als wethouder, gaat je weer helemaal richten op het onderwijs, waar ook je hart ligt."

Jonge hond
Van der Borg tegen Frank Meerkerk: "Je bent getypeerd als een jonge hond. Je bent een scherpe debater, met een enorme kennis op fiscaal en financieel gebied. Je was een raadslid van wie je soms dacht: waar gaat hij nu weer mee komen? Je bracht altijd weer nieuwe inzichten en overwegingen in."

"Je schudt mensen wakker, bent een creator en regelaar. En ook zeer ongeduldig. Dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat je de keuze maakt voor het ondernemerschap. Daar heb je een fijne neus voor. Je bent flamboyant. Ook in de Drechtsteden is het opgevallen dat we toch wel een heel bijzonder wethouder hadden."

Spanning
Van der Borg tegen Paul Verschoor. "Je bent een teamplayer. Ik merkte wel eens wat spanning tussen Frank en jou, maar op een heel heldere manier werden die discussies tot een einde gebracht. Je laat je de kaas niet van het brood eten."

Dienen
Piet Vat biechtte op dat hij zijn start als wethouder lastig vond. Hij zocht wijze raad en ging in gesprek met een adviseur. Aanvankelijk had hij in het gesprek met deze persoon weinig vertrouwen, maar toen die hem vroeg: 'Sta je als baas voor de raad of als man die de raad wil dienen?' was dat voor Vat verhelderend. Hij veranderde zijn houding. "Vanaf toen ging het beter." Vat raadde Arco Bikker aan hetzelfde te doen als hij straks wethouder wordt in Molenlanden.

Guinness Book of Records
De burgemeester geeft zijn gemeente een goede kans om in het Guinness Book of Records te komen. Want: "Nog nooit is het voorgekomen dat een gemeente zes jaar bestaat, dat de raad zes jaar zit en dat het college zes jaar bestuurt."

Van der Borg had 'een apart gevoel' omdat de gemeente zes jaar na de vorige fusie alweer opgaat in een nieuwe fusie. Hij roemde de aanpak van 'Molenwaard nabij'. "Molenwaard heeft een bijzonder concept neergezet. Er werd landelijk gesproken over de gemeente zonder gemeentehuis. We gingen naar de inwoners toe, kwamen bij mensen thuis en in hun eigen dorp, bij bedrijven, in instellingen en dorpshuizen. Inwoners hebben die nabijheid als buitengewoon positief ervaren."

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie