Afbeelding
Foto: Gemeente Molenwaard

Twaalf koninklijke onderscheidingen in Molenwaard

26 apr, 12:00 Algemeen 7.125 keer gelezen

MOLENWAARD • Twaalf inwoners van de gemeente Molenwaard hebben donderdag 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Dirk van der Borg. Dit gebeurde in De Beemd in Oud-Alblas.

Hieronder staat een opsomming van hun namen en verdiensten.

De heer C. van der Dussen uit Nieuw-Lekkerland
De heer Van der Dussen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus, tot zijn pensionering in 2009 werkzaam als accountmanager bij de Enkco Foodgroup te Holten, ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1984 – 2015: Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg. Betrokkene heeft gefungeerd als secretaris en voorzitter van het college van kerkvoogden en ouderling-kerkrentmeester. Verder heeft hij het druk- en kopieerwerk verzorgd.

2003 – heden: Bestuurslid en secretaris van Stichting Christelijke Boekwinkel De Parel te Nieuw-Lekkerland. Tevens fungeert betrokkene als verkoopmedewerker en coördinator van de 35 vrijwilligers.

2004 – heden: Vrijwilliger bij Klokradio, de lokale omroep van Alblasserdam en Molenwaard. Hij is actief betrokken bij een viertal programma's. 

De heer C. Romijn uit Langerak
De heer Romijn is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus, eigenaar van een melkveebedrijf, ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

2001 – 2017: Vertegenwoordiger, vicevoorzitter en voorzitter van de landelijke vakgroep melkveehouderij en algemeen bestuurslid van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, afdeling Noord. Betrokkene heeft sturing gegeven aan de lastige discussie over begrenzing van de melkveehouderij. Door het afschaffen van de melkquotering en de groei van de melkveestapel in Nederland waren ingrijpende maatregelen nodig. In overleg met het ministerie van LNV werden deze maatregelen afgestemd. Tegelijkertijd zorgde betrokkene voor draagvlak binnen de sector en bij de aangesloten leden om fosfaatrechten in te voeren. Wegens zijn onderscheidende dossierkennis over dit ingewikkelde onderwerp reed hij na werktijd regelmatig door het land om diverse veehouders van informatie te voorzien en hen de noodzaak van de te namen maatregelen in te laten zien. Gesteld wordt dat betrokkene "mede heeft bijgedragen aan initiatieven om weidegang in de sector te behouden en de visie "Melkveehouderij midden in de samenleving" tot stand te laten komen". Tevens was hij met een aantal collega's initiator van de "Duurzame Zuivelketen", een ketenbrede aanpak voor de verduurzaming in de zuivelsector. Mede door zijn inzet heeft hij een bijdrage geleverd aan de verbetering van de positie van de 17.000 Nederlandse melkveehouders. Tevens wordt gesteld dat hij "de economische positie van de ondernemers heeft weten te versterken door aan maatschappelijke doelen bij te dragen". In 2011 heeft de melkveehouderij onder aanvoering van betrokkene bij het "Glazen Huis" te Leiden de bezoekers verrast met warme chocomel, met als gevolg dat er 6.300,-- euro werd opgehaald wat ten goede kwam aan de actie van Serious Request van radio 3FM.

2003 – 2012: Voorzitter van de vaktechnische commissie rundveehouderij van het Wellant College, afdeling Agrarisch Onderwijs.

2008 – 2011: Vertegenwoordiger in de ledenraad van de lokale Rabobank.

2008 – heden     lid van de raad van commissarissen van de Comore Groep. Dit is een verzameling bedrijven die dienstverlenend zijn in de agri-foodsectro.

2011 – 2017: Lid van diverse klankbordgroepen. Betrokkene was mede-initiator van het opstellen van een plan van aanpak omtrent Voer- & Managementmaatregelen om aan te tonen dat de melkveehouderijsector geen dierrechten noodzakelijk zijn. Daarnaast was hij een "dragende kracht" bij het formuleren en uitdragen van de gezamenlijke visie van LTO en de Nederlandse Zuivelorganisatie voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Tevens heeft hij zich ingezet voor het behoud van de EU-derogatie voor de Nederlandse veehouderij.

2013 – 2017: Lid van het Algemeen Bestuur van TKI Agri&Food. Betrokkene is medeverantwoordelijk voor de inzet van jaarlijks ca. 50 miljoen euro aan publieke middelen voor onderzoeksprojecten voor de agri-foodsector. Deze sector zet zich onder andere in voor gezonde en veilige voeding en voor klimaatneutrale en robuuste voedselsystemen.

2014 – 2017: Medeoprichter en bestuurslid van ZuivelNL. Dit is de nationale ketenorganisatie van de zuivelsector, die zich inzet voor het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij.

Daarnaast was betrokkene bestuurslid van Stichting Beheer Gezondheidsdienst voor Dieren, Stichting beheer Qlip, Diary Campus, Stichting CBS, Stichting Weidegang, Productschap Diervoeder, Productschap Vee en Vlees en Productschap Zuivel en voorzitter van Stichting Courage en het Melkveefonds.

Mevrouw A.W. den Besten-Simons uit Streefkerk
Mevrouw Den Besten-Simons is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Decoranda is werkzaam als adviseur particulieren bij Rabobank. Daarnaast fungeert zij als ambassadeur van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden voor de kern Streefkerk en is de "ogen en oren" van de bank. Zij geeft signalen door aan de bank en attendeert verenigingen op sponsormogelijkheden. Verder geeft zij gastlessen op basischolen namens "Bank voor de klas" tijdens de "Week van het geld".

Daarnaast ontplooide zij de volgende activiteiten:

1989 – heden: Bestuurslid en voorzitter van de buurtvereniging 't Zuiderbuurtje te Streefkerk. De vereniging organiseert activiteiten voor jong en oud.

1995 – 1998: Bestuurslid van Peuterspeelzaal 't Puttertje te Streefkerk.

1999 – 2005: Lid van de ouderraad van de basisschool De Boomgaard te Streefkerk.

1999 – heden: Vrijwilliger bij de Oranjevereniging te Streefkerk. Betrokkene organiseert mede de kinderspelen voor de schoolkinderen op Koningsdag.

2008 – heden: Vrijwilliger bij Tennisvereniging Streveland te Streefkerk. Betrokkene is toernooileider van het Open Liesveld Toernooi. Zij houdt zich o.a. bezig met het versturen van de uitnodigingen en het inplannen van de wedstrijden.

2010 – heden: Collecteorganisator van het Sportfonds Gehandicapten Streefkerk.

2012 – heden: Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Streefkerk. Betrokkene draait bardiensten.

2014 – heden: Werkgroeplid van het Bewonersoverleg Streefkerk en initiatiefnemer en werkgroeplid van Streefkerk Doet. Betrokkene is een aanspreekpunt voor de bewoners. Daarnaast organiseert zij dat er met een groep dorpsgenoten zwerfvuil wordt opgeruimd. Zij heeft zich ook ingezet voor het arboproof maken van de kerktoren en tijdens Monumentendag is zij vrijwilliger zodat de toren bezocht kan worden. Verder maakt zij de nieuwsbrief en de activiteitenkalender. Bij Streefkerk Doet voeren meer dan honderd kinderen klussen uit in het dorp.

Daarnaast is betrokkene collectant voor enkele goede doelen

De heer A. de Jong, uit Goudriaan
De heer A. de Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus , is sinds 2002 werkzaam als chauffeur-kraandrijver bij Kraanbedrijf Nederhoff BV te Gouda, ontplooide de volgende activiteiten:

1988 – heden: Vrijwilliger bij de toneelvereniging Onder Ons te Goudriaan. Betrokkene draagt bij aan het opzetten en afbreken van het decor bij de voorstellingen en organiseert enkele evenementen.

1989 – 1995: Bestuurslid van de Oranjevereniging Trouw aan Oranje te Goudriaan. Betrokkene organiseerde vele activiteiten Daarnaast organiseerde hij in 1993 mede de eerste feestweek in Goudriaan met activiteiten voor jong en oud. Thans wordt er nog altijd een beroep gedaan op zijn kennis en kunde en verricht hij nog hand- en spandiensten bij de feestweek.

1993 – 2009: Bestuurslid en voorzitter van de speeltuinvereniging De Watering te Goudriaan. Betrokkene organiseerde mede de activiteiten, maar zorgde bovenal voor het onderhoud van het gebouw en het veld.

1998 – heden: Bestuurslid van de IJsclub de Goudriaan. Betrokkene is de technische man van de natuurijsclub, zorgt voor het onderhoud van de middelen en adviseerde bij de aanschaf van de nieuwe baanveger.

1999 – heden: Vrijwilliger bij de brandweer Korps Goudriaan/Ottoland in de rang van manschap/chauffeur. Betrokkene begeleidt nieuwe korpsleden en is een vaste kracht bij de personeelsvereniging waarvoor hij activiteiten organiseert.

2010 – 2016: Chauffeur en kwartiermaker van RopaRun, team 135 Goudriaan. Het team neemt deel aan een jaarlijkse estafetteloop, waarmee fondsen voor mensen met kanker worden geworven. Betrokkene zorgt voor de basisuitrusting voor alle leden, regelt de verzorging en catering en zet via zijn werk een truck met oplegger in. Daarnaast bereidt hij sponsoractiviteiten voor.

De heer R. de Graaf uit Groot-Ammers
De heer De Graaf is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus, werkzaam als project manager bij de Koninklijke A-ware Food Group B.V.,

ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1981 – 1982: oprichter van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Deze vereniging komt op voor de handelswijze en rechten van christelijke patiënten.

1995 – 2003: voorzitter van de schoolvereniging de Zevenster en van de Gereformeerde basisschool De Zevenster te Hardinxveld-Giessendam.

1998 – 2002: voorzitter van de volleybalvereniging Wij Houden Vol te Asperen.

2000 – 2001: adviseur van de Raaf Bloemgroothandel. Betrokkene heeft bij de oprichting advies gegeven over onder andere financiering en wettelijke regels.

2007 – heden: vrijwilliger bij Volleybalvereniging Wik te Groot-Ammers. Betrokkene is onder andere actief voor diverse sponsorprojecten en is wedstrijdsecretaris.

2001 – 2011: voorzitter van de Vereniging Samenwerking Emeritering. Deze vereniging keert het inkomen van de emeritipredikanten van circa 275 Gereformeerde Vrije Kerken uit. Tevens was hij onder andere lid van de werkgroep Herziening Arbeidsvoorwaarden  Predikanten.

2014 – heden: voorzitter van het deputaatschap Financiën en Beheer van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Ede.

2015 – heden: scriba en ouderling van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Langerak.

2015 – heden: vrijwilliger bij Stichting Maaltijden Thuis. Betrokkene bezorgt de maaltijden en activiteiten ten behoeve van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Leerdam:

1984 – 1996: penningmeester

1998 – 2002: ouderling

2006 – 2009: ouderling

2011 – 2013: ouderling 

De heer drs. M. Schut uit Nieuw-Lekkerland
De heer Schut is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus is thans eigenaar van consultancybureau Téo, ontplooide de volgende activiteiten:

1989 – 2005: van Stichting Adm. Kant. Schut PrecisionParts/Machines BV te Alblasserdam

1998 – 2002: vicevoorzitter van de Raad van Beheer van Sportfondsen Nieuw-Lekkerland BV

1998 – 2009: bestuurslid van Stichting Historisch Linieschip "De Delft" te Rotterdam

1998 – 2017: voorzitter van de Marineclub Rotterdam. De club is een vereniging van directieleden en managers van de Rotterdamse, meest haven- en transportgerelateerde, ondernemingen. De activiteiten zijn met name gericht op het bevorderen van het onderlinge contact, zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied, en het promoten van de Rotterdamse haven en de maritieme regio in binnen- en buitenland.

1999 – 2001: lid van de Raad van Commissarissen van Asklepion Expl. Mij. BV Rotterdam.

2001 – 2003: lid van de Raad van Commissarissen van Museale Leerling werkplaats "De Delft" BV te Rotterdam.

2002 – 2014: lid van het algemeen bestuur, lid van het dagelijks bestuur en plaatsvervangend voorzitter van de KvK Rotterdam, lid en voorzitter van de Kring Drechtstreek van de KvK Rotterdam.

2002 – 2015: voorzitter van de Raad van Advies van Industrial Maintenance/Maintenance Next Ahoy te Rotterdam.

2003 – 2008: lid van de Raad van Advies van Syntens West-Nederland.

2004 – 2009: bestuurslid van Stichting Rotterdam Digital Port.

2004 – 2010: lid van de Beoordelingscommissie RAAK van Stichting Innovatie Alliantie te Den Haag.

2005 – heden: consularis van Koninklijke van Waning te Capelle a/d IJssel.

2006 – 2008: voorzitter van het project "Vereenvoudiging Vergunningen voor kleine en middelgrote industrie" van het Ministerie van Economische Zaken.

2008 – heden: bestuurslid van Stichting Kind en Groei te Rotterdam.

2009 – 2012: voorzitter van Stichting DesignPlatform te Rotterdam.

2010 – 2017: voorzitter van Stichting 't Trekpaert. Deze stichting is voortgekomen uit een beleggingsclub van voormalige Rotterdamse studenten. Betrokkene was een van de studenten. De Stichting doneert ongeveer twee miljoen euro per jaar aan goede doelen in het Erasmus MC en noodhulpprogramma's. Betrokkene hield zich o.a. bezig met het bezoeken van goede doelen en overleg met andere instanties.

2010 – heden: voorzitter van Stichting Sporthal Molenzicht te Alblasserdam.

2011 – 2014: lid van het algemeen bestuur van Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam.

2011 – 2015: member Advisory Board Kamworks Sustainable Solar Solutions te Cambodja.

2011 – heden: lid van de Raad van Advies van Oorlogsverzetsmuseum te Rotterdam.

2012 – heden: vicevoorzitter en voorzitter van de Raad van Commissarissen van WoonCompas te Rotterdam.

2012 – heden: lid en vicevoorzitter van de Raad van Participanten Laurens en WoonCompas te Rotterdam.

2013 – 2014: secretaris van STAK Timmerfabriek Bos te Goudriaan.

2014 – heden: voorzitter van Stichting Vlaggenparade Rotterdam.

Daarnaast was hij ouderling en voorzitter van de kerkenraad PKN te Nieuw-Lekkerland, voorzitter van de Chr. Korfbal Club Kinderdijk te Alblasserdam en voorzitter van het Goede Doelen Vermogens Fonds.

De heer J. Veldman uit Oud-Alblas
De heer Veldman is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus was voorheen zelfstandig ondernemer en eigenaar van Veldman Transport & Advies. Sinds 2013 is hij gepensioneerd.

Daarnaast ontplooide hij de volgende, al dan niet aan zijn voormalige hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten:

1978 – 2009: vrijwilliger bij een bestuurslid en vicevoorzitter van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart. Betrokkene was bestuurslid van de Stichting cao en hield zich bezig met de cao-onderhandelingen, de aansturing van de matrozenopleiding, de werkgroep prepensioen en de voordracht van bestuursleden voor het pensioenfonds. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het milieubeleid en was hij lid van het Platform Milieu Beleid en de Werkgroep Voorzieningenbeleid voor ladingresten. Bovendien wikkelde hij de opheffing van Binnenvaart Nederland af en was hij lid van het verantwoordelijke deelorgaan van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ten slotte was hij betrokken bij het vooroverleg van de Centrale Commissie van de Rijnvaart.

1985 – 2017: vrijwilliger bij en bestuurslid en lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Particulier Rijnvaart Centrale U.A. Betrokkene was onder andere lid van de ledenraad. Hij zette zich in voor de samenwerking van particuliere familiebedrijven in de binnenvaart. Bovendien was hij een tijd interim-directeur. De huidig directeur stelt dat de organisatie zonder de inzet van betrokkene niet in de huidige vorm zou hebben bestaan.

1996 – 2017: penningmeester van de Stichting Watertransport. Deze organisatie zet zich in voor de bevordering van transport over water en behartigt de sociale, nautische, technische en culturele belangen van de binnenvaart. Betrokkene ontving een vergoeding volgens de SER-regels.

Jaren '90 – 2012: vrijwilliger bij en voorzitter van de European Skippers Organization. Betrokkene was actief als sociaaleconomisch expert en vertegenwoordiger bij het Directoraat-Generaal "Transport en Energie" van de Europese Commissie. Verder was hij ook vertegenwoordiger bij de sociale dialoog van de Europese Commissie. Ook was hij vertegenwoordiger van de organisatie bij het project Marktobservatie Binnenvaart van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in opdracht van de Europese Commissie. Hij ondersteunde het tot stand komen van de driemaandelijkse CCR-marktobservatierapporten voor de monitoring van de liberalisering van de binnenvaartmarkt. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de aanpassing van de CCR-regelgeving op het terrein van vaar- en rusttijden alsmede bij de aanpassing van de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Hij maakte zich hierbij sterk voor werkbare regelgeving en een duidelijk onderscheid tussen zelfstandig ondernemers en varend personeel in loondienst. Midden in de financiële crisis van 2008-2010 pakte hij het voorzitterschap op. Hij verstevigde als zodanig de positie van de Europese binnenvaart en zette de voorgenomen reorganisatie door. De huidige voorzitter noemt hem "een ijkpunt in het bestaan van de ESO".

1998 – 2013: medeoprichter, manager en adviseur van het Kantoor Binnenvaart, de brancheorganisatie van de binnenvaartsector. Betrokkene was de drijvende kracht achter het samengaan van diverse "verzuilde" belangenorganisaties. De huidige brancheorganisatie is mede het resultaat van zijn inspanningen om de verdeelde sector samen te brengen.

2001 – 2014: vrijwilliger bij en bestuurslid en scriba van de Hervormde Gemeente Dordrecht. Betrokkene was bestuurslid van de wijkgemeenten 2 en 7 en tevens penningmeester van de Stichting tot behoud Hervormd Gereformeerd Predikantsplaatsen te Dordrecht. Bovendien was hij voorzitter van de kerkordecommissie van de wijkgemeente 2 en 7, in het bijzonder rondom de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland en de positie van de bezwaarde kerkleden.

2007 – 2013: actief lid, penningmeester en voorzitter a.i. van het Gemengd koor "Osanna in Excelsis". Betrokkene vereenvoudigde de boekhouding en paste het huishoudelijk reglement en de statuten aan.

2014 – heden: bestuurslid van de Hervormde Gemeente Oud-Alblas. Betrokkene is ouderling en notulist van de kerkenraad. Tevens is hij lid van de commissie vluchtelingenwerk en is hij bestuurslid van de mannenvereniging.

De heer J.A. Andeweg uit Nieuw-Lekkerland
De heer Andeweg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus, tot zijn pensionering in 2006 werkzaam als provinciaal coördinator weidevogelbeheer bij Landschapsbeheer Zuid-Holland, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1977 – heden: coördinator van Weidevogelbeheer Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard. Betrokkene onderhoudt het contact met een groep van  coöperatieve boeren en voorziet hen van materiaal, opdat de weidevogels tijdens het broedseizoen zoveel mogelijk worden ontzien.

1992 – heden: coördinator Weidevogelbescherming Vijfheerenlanden. Betrokkene onderhoudt het contact met een groep van 30 coöperatieve boeren en voorziet hen van materiaal, opdat de weidevogels tijdens het broedseizoen zoveel mogelijk worden ontzien.

2012 – heden: secretaris en penningmeester van Stichting Dierenweide Nieuw-Lekkerland. Deze Stichting richt zich voornamelijk op de instandhouding van een dierenweiden, een ontmoetingsplaats voor genieten van de natuur en dieren.

Rick den Besten uit Goudriaan
De heer Den Besten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is werkzaam als hoofdredacteur bij de uitgeverij Het Kontakt Edities BV en ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

Circa 1986 - 1998: trainer en bestuurslid bij omnisportvereniging SNA afdeling volleybal.

1997 - circa 2009: schoolbestuur CBS De Fakkel in Goudriaan.

2001 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Nederlandse Nieuwsblad Pers, de landelijke organisatie voor lokale nieuwsmedia. Tevens is betrokkene voorzitter van het redactioneel management.

2001 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van Voetbalvereniging Alblasserwaard Centrum. Betrokkene is verantwoordelijk voor de pr en communicatie en voetbaltechnische zaken. Verder was hij leider van diverse jeugdteams, grensrechter en jeugdvoorzitter.

2002 – 2006: vrijwilliger bij hervormde gemeente Goudriaan. Betrokkene heeft als scriba, kerkrentmeester en -tot heden- redacteur van de nieuwsbrief gefungeerd.

2009 – 2011: voorzitter van Stichting Goudriaan 750 jaar. Gedurende anderhalf jaar werd een breed scala aan activiteiten georganiseerd, waaronder lezingen, een optocht, een diavoorstelling, toneelavonden en een concert.

2012 – heden: vrijwilliger bij de vereniging Fokveedag Boerenlandfeest te Hoornaar. Betrokkene verricht pr-werkzaamheden.

De heer C. Mourik uit Noordeloos
De heer Mourik is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus, voormalig drogist, ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1962 – 1967: bestuurslid Jeugd van de Gym- en Volleybalvereniging W.I.K. te Groot-Ammers. Betrokkene was verantwoordelijk voor de organisatie van de kringkampioenschappen en de vaardigheidsproeven.

1980 – 1995: voorzitter van de Ondernemersvereniging Groot-Ammers. Mede door zijn inzet en onder zijn verantwoording is de bouw van een nieuw winkelcentrum tot stand gekomen.

1981 – 1985: bestuurslid van de School met de Bijbel te Groot-Ammers. Betrokkene zette de medezeggenschap en de ouderraad op.

1984 – heden: voorzitter en penningmeester van de beurscommissie van de ondernemersvereniging, sinds 2014 de Stichting Promact te Groot-Ammers. De stichting organiseert evenementen in de Alblasserwaard, waaronder de tweejaarlijkse driedaagse beurs, bezocht door 5.000 bezoekers. Betrokkene is verantwoordelijk voor het werven van de standhouders en de financiële zaken.

1985 – 1989: voorzitter van de Ouderraad van de Eben Haezerschool te Groot-Ammers.

1992 – heden: voorzitter van de Vogelvereniging De Edelzanger te Groot-Ammers. Betrokkene mede organiseert de jaarlijkse tentoonstelling en zet zich in voor de sponsorwerving.

Betrokkene was tevens regionaal advieslid van de Kamer van Koophandel.

Mevrouw M.J. van Vliet-den Ouden uit Oud-Alblas                
Mevrouw van Vliet-den Ouden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Decoranda, voorheen werkzaam als kraamverzorgster, ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1976- 1990: vrijwilliger bij de Groen van Prinsterschool te Oud-Alblas. Betrokkene organiseerde en begeleidde de activiteiten.

1980 – 1990: vrijwilliger bij de vakantieweek voor basisschoolleerlingen Huppel-In te Oud-Alblas.

1980 – 1990: pleegouder. Naast haar eigen drie kinderen (later vier kinderen) ving betrokkene tijdens de vaarseizoenen van april tot en met september de twee kinderen van bekenden op toen de rederij van hen failliet ging en de ouders genoodzaakt waren zelf te gaan varen. Het huis werd verbouwd zodat alle kinderen een eigen kamertje hadden. De pleegzorg geschiedde niet via een officiële organisatie.

1984 – 1988: vrijwilliger bij de zwemvereniging ZPC Wiekslag te Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. Betrokkene regelde het vervoer van de kinderen naar de zwemwedstrijden.

2003 – heden: ondersteuner van haar zus en zwager. Ten tijde van de ziekte van haar zus heeft betrokkene hen ondersteund en begeleid bij de ziekenhuisopnames. Na het overlijden van haar zus heeft zij dagelijks haar zwager bezocht voor de praktische zorg. Sinds zijn opname in een zorgcentrum enkele jaren geleden, bezoekt zij hem twee keer per week en verzorgt zij onder meer zijn wasgoed en zijn praktische zaken.

2013 – heden: vrijwilliger bij het gemeenschapscentrum Huis van de Waard te Oud-Alblas. Betrokkene bezoekt de deelnemers, regelt het vervoer, organiseert en begeleidt extra activiteiten.

Daarnaast stelde betrokkene gedurende een jaar haar huis open voor een tante met huwelijksproblemen. Ook kinderen uit de omgeving met moeilijkheden konden een tijdje komen logeren. Ook bezoekt zij ouderen in de gemeente, bereidt voor hen maaltijden en draagt zo nodig zorg voor een deel van het huishouden.

Mevrouw J.M. Slob-de Ridder uit Goudriaan
Mevrouw Slob-de Ridder is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Decoranda was in de periode 1975-2015 werkzaam bij de thuiszorginstelling Rivas, onderdeel thuiszorg Graafstroom, Liesveld en Continucare. Zij begon als huishoudelijk medewerker en werd gevraagd te blijven als verzorgende C. Zij begeleidde de eerste HIV-patiënten tot hun overlijden, een taak die door de onbekendheid met het HIV-virus begin jaren '90, een zware impact had. Ook verbeterde zij de hygiëne van een andere patiënt die geen hygiënische handelingen aan het lichaam toestond. Na haar formele pensioen in 2007 bleef zij werken bij de zorginstelling op basis van een invalcontract. Sinds 2015 is zij gepensioneerd.

Daarnaast ontplooide zij de volgende activiteiten:

1990 – 1995: vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Gorinchem. Betrokkene begeleidde excursies voor mindervaliden.

1990 – 2004: mantelzorger van de moeder van een oudere man met een auditieve beperking. Betrokkene ondersteunde tevens de dove man.

1992 – heden: vrijwilliger bij de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Betrokkene is actief als verzorgende niveau 2 en verzorgende ouderen en mensen met een beperking tijdens de reizen. Zij ondersteunt jaarlijks gemiddeld drie reizen.

2002 – 2017: vrijwilliger bij de Hervormde Kerk te Goudriaan. Betrokkene was actief in het bezoekwerk ten behoeve van ouderen, zieken en eenzamen.

2014 – heden: mantelzorger van een dorpsgenoot met de Ziekte van Pick. Betrokkene begeleidt tevens de partner bij het ziekteproces, biedt ondersteuning bij het verwerkings- en afscheidsproces en neemt een deel van de zorgtaken over. De echtgenoot stelt dat hij de mantelzorg zonder hulp van betrokkene niet zou kunnen volhouden.

2015 – heden: bezoekvrijwilliger bij de gemeente Molenwaard. Betrokkene is benaderd door de gemeente voor het tweewekelijks bezoeken van een ouder echtpaar te Langerak.

2016 – heden: vrijwilliger bij het Alzheimercafé. Betrokkene schenkt koffie en geeft informatie over vormen van dementie.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie