Afbeelding
Foto: Anne Marie Hoekstra

Voormalige school Brandwijk wordt verenigingsgebouw

21 feb, 09:00 Algemeen 1.542 keer gelezen

MOLENWAARD • De raadsleden van Molenwaard hebben dinsdag 20 februari unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van ruim 3,5 ton voor het herbestemmen van 'De Overstap' in Brandwijk.

Het voormalige schoolgebouw zal verbouwd worden, zodat verenigingen, maatschappelijke instellingen en culturele ondernemers er gebruik van kunnen gaan maken. Voor de verbouwing is een krediet van 375.000 euro nodig.

Het schoolgebouw kwam in februari 2017 leeg te staan. De kinderen en hun leerkrachten verhuisden naar het gebouw van de openbare school in Bleskensgraaf, als gevolg van een dalend leerlingenaantal.

Gebruikers
De vereniging Met elkaar, Voor elkaar (MeVe) gaat het gebouw zes dagen per week gebruiken voor soosachtige activiteiten voor senioren. Op dinsdagmiddagen wil MeVe jeu de boules gaan spelen. Ook gaan 'Bewegen voor zestigplussers', damclub De Kroonschijf en Open Eettafel voor 55-plussers de ruimte aan de noordkant van het gebouw gebruiken.

Een aantal andere partijen gaat de zuidzijde gebruiken. Dit zijn: Graafstrooms Fanfare, Gemengd Streekkoor O & U, christelijk kinderkoor Jonge Klanken, muziekschool Peter Vogel, Waida en 'De Warme Deken'. Laatstgenoemde organisatie is een initiatief van de gezamenlijke kerken voor met name kwetsbare mensen. Eronder vallen onder andere een voedsel- en kledingbank. Waida biedt ruimte voor sociale, pedagogische en educatieve activiteiten gericht op kinderen en jongeren.

Huur
De gemeente is eigenaar van het gebouw, de genoemde organisaties gaan huur betalen. Over de hoogte van de huur is de gemeente nog in gesprek met de toekomstige gebruikers.

Huis van de Waard
MeVe is, op verzoek van de gemeente, bereid zich aan te sluiten bij het concept 'Huis van de Waard'. Hier kunnen onder andere mantelzorgers en de mensen voor wie zij zorgen terecht. MeVe krijgt hiervoor een jaarlijkse bijdrage van 2.900 euro. Er volgt nog een participatieproces met initiatiefnemers en omwonenden over de inrichting van het speelplein. Omwonenden willen het plein graag behouden als speelgelegenheid voor kinderen.

Twee helften
Raadsleden drongen er dinsdag tijdens de raadsvergadering bij het college op aan het gebouw niet in twee stukken te verdelen. Marja Ooms (CDA): "Maak een doorgang tussen het deel van MeVe en dat van andere gebruikers. We willen dat zoveel mogelijk opties open blijven, bijvoorbeeld met deur of schuifwand, zodat het gebouw optimaal bruikbaar is, ook in de toekomst. We willen graag de toezegging dat het gebouw niet in twee afgesloten delen uiteen valt." De ChristenUnie en de SGP sloten zich bij deze oproep aan.

De VVD sprak van een mooi initiatief, maar zei ook: "Punt is dat de gemeente eigenaar blijft, dat hadden we liever anders gezien. Maar we willen het plan in dit stadium ondersteunen."

Duurzaamheid
Diverse raadsleden vroegen aandacht voor duurzaamheid, onder wie Eric Spaans (PvdA): "We vinden dit een prachtige kans om als gemeente te laten zien dat je daden bij woorden voegt en het gebouw duurzaam maakt als je renoveert."

Wethouder Piet Vat beloofde de opmerkingen over de inrichting van het gebouw 'mee te nemen', maar zei ook: "In het krediet van 3,5 ton is geen rekening gehouden met duurzame zaken."

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie