Afbeelding

Mooi resultaat campagne Hoornaar Veiliger; minder hardrijders

13 feb, 09:00 Algemeen 772 keer gelezen

HOORNAAR • Door de inzet van de vele schoolkinderen en inwoners uit Hoornaar is het percentage weggebruikers, dat harder rijdt dan 35 km per uur tijdens de schoolspitsen in Hoornaar fors afgenomen. Dit zijn de uitkomsten van metingen na de campagne Hoornaar Veiliger.

Eind 2017 werkten de schoolkinderen en inwoners met veel enthousiasme mee aan de verkeerscampagne in Hoornaar. Mede dankzij hun inzet zijn er positieve resultaten te melden. Tijdens de campagne heeft er een voor- en nameting plaatsgevonden van de snelheden, die gereden werden op de Dorpsweg in Hoornaar.

Tijdens de campagne Hoornaar Veiliger werden er drie acties uitgevoerd: een remwegdemonstratie, de actie 'Te gast in Hoornaar' en een klikostickeractie. Voorafgaand aan de campagne zijn er meetlussen op de Dorpsweg geplaatst, waarmee een week lang de snelheden gemeten werden. Na de drie acties vond meerdere weken op dezelfde locatie een nameting plaats.

Forse afname
Tijdens de nameting bleek er een forse afname in het percentage weggebruikers, dat harder rijdt dan 35 km per uur tijdens de schoolspitsen. Deze spitsuren betreffen de tijdvakken 07.00 tot 09.00 uur en 15.00 tot 17.00 uur. In de ochtendspits reed tijdens de voormeting 41% harder dan 35 km per uur. Tijdens de nametig was dit afgenomen tot 25%. In de avondspits werd hetzelfde resultaat gezien: tijdens de voormeting reed 44% harder dan 35 km per uur, tijdens de nameting was dit 25%.

Ondanks dat dit mooie resultaten zijn, is het volgens de initiatiefnemers wel belangrijk, dat er een vervolg komt op deze verkeersacties. Bij een gedragsverandering in het verkeer is herhaling van de boodschap namelijk nodig om het gewenste effect te bewerkstelligen.

De campagne Hoornaar Veiliger was een samenwerking tussen Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, gemeente Giessenlanden, politie Giessenlanden, Veilig Verkeer Nederland en de Dorpsraad Bruisend Hoornaar.

Aan dit samenwerkingsverband komt een einde, doordat initiatiefneemster Philomeen Breddels vanwege andere activiteiten moet stoppen. Regio AV pakt daarom het stokje over en zal samen met de Dorpsraad Bruisend Hoornaar een vervolg geven aan deze campagne. De politie heeft laten weten desgewenst te willen meewerken.

De verkeersacties in Hoornaar zijn ook opgemerkt door inwoners van andere dorpen alsook dorpsraden. Verkeerswethouder Jan de Groot wil daarom bij de dorpsraden gaan inventariseren of zij ook het voornemen hebben een dergelijke actie uit te voeren. Zoals Regio AV ook uitdraagt: "Iedereen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kan een steentje bijdragen aan een verkeersveilige regio. Samen maken we een punt van nul verkeersslachtoffers".

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie