• Recreatieplas De Donk in Giessenburg.
• Recreatieplas De Donk in Giessenburg. Foto: Geurt Mouthaan

Fonds voor toerisme en recreatie in Molenwaard

17 jan, 09:00 Algemeen 773 keer gelezen

MOLENWAARD • De gemeente Molenwaard wil een fonds oprichten om toerisme, recreatie en plattelandsvernieuwing te stimuleren.

De gemeenteraad van Molenwaard vergadert hierover op dinsdag 23 januari tijdens de eerstvolgende raadsvergadering in De Spil in Bleskensgraaf.

Het fonds moet gevoed worden vanuit de toeristenbelasting, die vorig jaar omhoog gegaan is van 1 naar 2 euro per overnachting.

De gemeente wil de toeristische potenties van het gebied beter benutten. De gemeente is in dit kader gebaat bij een goed functionerend, transparant lokaal fonds waarmee lokale initiatieven op het gebied van toerisme, recreatie en landschap gestimuleerd worden.

Met grote regelmaat ontvangt het gemeentebestuur van Molenwaard verzoeken om activiteiten op het gebied van recreatie, toerisme en/of landschap te ondersteunen. "Met de instelling van het fonds zijn we meer dan voorheen in staat om initiatieven te ondersteunen", redeneert het college van B&W.

Transparant
Door een koppeling te leggen met de inkomsten uit de toeristenbelasting en de uitgaven voor toerisme wordt transparant dat deze inkomsten deels worden besteed aan de stimulering van toerisme en recreatie. Indirect profiteren ondernemers zelf van de door hen betaalde belasting. Dit zorgt voor draagvlak bij ondernemers om de belasting af te dragen.

Er komen allerlei projecten in aanmerking voor subsidie. Te denken valt aan marketing activiteiten (zoals promotiemateriaal voor wandelroutes, themadagen en evenementen); educatie en informatievoorziening (waaronder infopanelen, digitale producties); (culturele) evenementen zoals themadagen en fysieke projecten (bijvoorbeeld de aanleg/herstel van landschapselementen, recreatieve infrastructuur).

Toetsing
Het fonds staat open voor aanvragen van inwoners en rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente Molenwaard. De toetsingscriteria zijn gericht op de bijdrage die de activiteit levert aan de doelstellingen van het fonds. De beoordeling vindt plaats door een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie bestaat uit een ambtenaar van de gemeente Molenwaard en twee door het college aangewezen leden uit de landschapssector en /of recreatieve en/of toeristische sector. De commissie adviseert het college van B&W.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie