• Verkeersdrukte zorgt regelmatig voor problemen in Kinderdijk.
• Verkeersdrukte zorgt regelmatig voor problemen in Kinderdijk. Foto: Cees van der Wal

Meerderheid politici Molenwaard wil onderzoek naar wegsleepregeling in Kinderdijk

22 nov, 10:00 Algemeen 1.046 keer gelezen

KINDERDIJK • Het college van Molenwaard moet onderzoeken of het toepassen van een wegsleepregeling en het plaatsen van wielklemmen kan helpen bij de bestrijding van parkeeroverlast in Kinderdijk.

Een motie van SGP, CU en GBM roept het college op tot dit onderzoek. PvdA, CDA en VVD steunden de motie niet, omdat het college al druk bezig is met het onderzoeken van verkeersmaatregelen voor Kinderdijk. Omdat de indieners een krappe meerderheid vormden, werd de motie toch aangenomen.

Belangenvereniging
Aanleiding voor de motie vormde een eerder inspreken door Johan Veldhuizen, voorzitter van de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk. Hij was inspreker tijdens de raadsvergadering van 10 oktober en uitte zijn ongenoegen over de vóórtdurende verkeersproblematiek. Corné Egas (SGP): "De raad neemt parkeeroverlast serieus en vraagt het college om daden, voordat het seizoen aanbreekt."

Handhaven
Een deel van de avond werd in beslag genomen door gesteggel over de vraag of de motie zin had of niet. Mark de Boer (CDA) ziet zwaardere maatregelen niet als oplossing van het probleem. "Het CDA heeft moeite met deze motie. Het probleem vraagt om striktere handhavingsmaatregelen. Meneer Veldhuizen zegt: er zijn nu handhavers, maar die doen niks. Zwaardere maatregelen helpen niet als niet gehandhaafd wordt. Ik wijs op de motie die we aangenomen hebben op 4 juli, waarin wordt opgeroepen tot overlastbeperkende maatregelen, zoals het plaatsen van borden."

Overbodige motie
Ook Ineke van der Have was niet enthousiast over de motie. "Ga nou eens iets aan de bewegwijzering doen. Deze motie zien we als overbodig; je mag er vanuit gaan dat het college weet wat de raad wil. Doe eens wat op korte termijn haalbaar is. Wij gaan deze motie niet steunen, om voor de bühne weer een motie te hebben. We hebben zoveel de moties laatste tijd, het is niet effectief meer."

Doe wat
Eric Spaans (PvdA) zei de gevoelens van CDA en VVD te delen. "We hebben gezegd: pluk laaghangend fruit. Ik hoop dat het college gaat zeggen dat de motie overbodig is omdat ze hard aan het werk zijn. Aan de andere kant, er staat in de motie: onderzoeken. Dat kan nooit kwaad. De motie is in lijn met wat we eerder besproken hebben. Het is niet aan de raad om precies te formuleren welke oplossing er moet komen. We hebben duidelijk gezegd: doe wat aan het probleem. Maar als dit een signaal is: ga alstublieft aan het werk, dan steunen we het."

Zwaarder geschut
Corné Egas (SGP): "De motie wil gehoor geven aan het geluid dat wij uit Kinderdijk horen. De datum in de motie onderstreept dat voordat het seizoen begint, we willen zien dat er wat gebeurt." Ook zei hij: "We constateren dat wat tot nu toe gebeurt onvoldoende is. Als een boa niet helpt, dan stelt de SGP voor zwaarder geschut in te zetten."

De Boer was niet overtuigd. "Het werkt niet omdat de boa niet handhaaft." Egas: "Een afschrikwekkende maatregel zal wel degelijk helpen denk ik. Waarom zou het CDA daar tegen zijn? U weet ook dat boa's niet handhaven."

Wildgroei verkeersborden
Wethouder Frank Meerkerk vertelde dat het college wat wil doen aan de wildgroei aan borden. "Ja, het laaghangende fruit, daar zijn we mee bezig. En voor 1 april moet de uitvoering rond zijn. Het onderzoeken van zwaardere handhavingsmaatregelen is één van de dingen die we gaan doen. We zijn ook bezig met de entreezone. Daarom willen we nu nog niet investeren in een wegvak en gaan we de Molenstraat bekijken in samenhang met de entreezone. Anders moeten we nieuw asfalt er straks weer uitfrezen."

Incidenten
Burgemeester Dirk van der Borg vertelde dat het college na het inspreken door Johan Veldhuizen contact had gezocht met inwoners van Kinderdijk. "We hebben laten onderzoeken in hoeverre de foto's die hij liet zien de ervaringen van de inwoners illustreren. We evalueren ieder jaar het seizoen, met onder andere inwoners en de belangenvereniging. Uit die evaluatie kwam naar voren dat het seizoen grosso modo goed is verlopen. De heer Veldhuizen zei: 'De foto's laten incidenten zien. Maar over all zijn we tevreden'."

Wél handhaving
De burgemeester bestreed ook dat de boa's en politie geen actie ondernemen als er overtredingen zijn. "Er wordt wel degelijk opgetreden. Ik wil u toezeggen dat we voor 1 maart met nadere voorstellen zullen komen, inclusief maatregelen ten aanzien van handhaving. Ik denk dat het nadenken over een wegsleepregeling en een wielklem deel moet zijn van een bredere beschouwing. Er is ooit gesproken over een vergunningsysteem, dat er alleen geparkeerd mag worden door inwoners. Dan heb je een betere basis om strengere maatregelen te treffen. Het vraagt diepere doordenking, zodat we een integraal beleid neerzetten."

Voor De Boer was de reactie van de burgemeester extra aanleiding om kritisch te zijn over de motie. "Het college geeft aan: we gaan het integraal bekijken. Met deze motie gaat de raad het vast invullen. Deze motie is niet nodig."

Bot
Eric Spaans vond dat de SGP de motie moest intrekken, na de uitleg van de burgemeester. "Ik hoor het college zeggen: dit gaan we al doen. Het had de SGP gesierd als die had gezegd: het college heeft goed gereageerd, dus we trekken de motie in." Hij mopperde: "Al die moties die nergens over gaan elke keer. Laat het motie-instrument niet bot worden."

Bevoogdend
Egas reageerde geërgerd. "We zijn volksvertegenwoordigers. Dit is een signaal dat we oppikken en willen afgeven. Het is wel erg bevoogdend om ons in te wrijven dat het ons had gesierd de motie in te trekken. Wij willen een uitspraak van deze raad. U hebt zelf ook gezegd dat de maatregelen best wel eens een toevoeging zouden kunnen zijn."

De drie indienende partijen kregen uiteindelijk van geen van de andere partijen steun voor de motie.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie