Afbeelding

Fusie Molenwaard en Giessenlanden gaat door, zorgen over critici in Arkel en Schelluinen

17 mei, 10:00 Algemeen 1.228 keer gelezen

MOLENWAARD • Met enige kanttekeningen en reserves is de raad van Molenwaard dinsdagavond 16 mei akkoord gegaan met een fusie met Giessenlanden. Vergeleken met de vergadering over dit onderwerp in oktober vorig jaar, klonken er geen nieuwe geluiden.

De raadsleden willen zorgvuldig omgaan met inwoners van Arkel en Schelluinen die kritisch zijn over de fusie van de twee gemeenten. Verder klonken er weinig kritische geluiden. Corné Egas (SGP) klonk zelfs enthousiast: "We merken dat er synergie ontstaat. We zien bij raden en ambtenaren een proces ontstaan waarvoor we dankbaar en blij zijn."

Jammer
Eric Spaans (PvdA) temperde zijn enthousiasme. "Het is u bekend dat we liever hadden gezien dat er iets anders was uitgekomen, maar met de conceptvoorstellen hebben we ingestemd. Dat zullen we nu ook doen. Maar mensen in Arkel en Schelluinen voelen zich onvoldoende gehoord. Ik hoor dat ze het proces als afstandelijk hebben ervaren en dat kan ik me voorstellen. Dat vinden we jammer."

Op de kar
Joke Stravers (GBM) viel hem bij. "Wij hebben ook die opmerking. Zoals u weet hebben wij deze koers niet bepaald. Het is democratisch besloten. Wij hebben besloten om toch op de kar te gaan zitten en mee te rijden."

Sterk verdeeld
Ook zei Stravers: "Het advies van het college roept op tot betrokkenheid en maatschappelijke deelname. Dat is lastig als inwoners zeer sterk verdeeld zijn. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ze deel gaan uitmaken van de nieuwe gemeente? Het stuk roept op het samen te gaan doen. Hoe denkt de wethouder deze koers te gaan bepalen?"

Gespannen sfeer
De VVD ziet het heel anders. Ineke van der Have: "Wij kunnen instemmen met het herindelingsadvies. We zijn van mening dat het proces goed is doorlopen. Inwoners hebben nagenoeg geen zienswijze ingediend. Niet alle inwoners van Arkel en Schelluinen staan niet te juichen, er is zelfs een gespannen sfeer ontstaan tussen voor- en tegenstanders. We hopen dat mensen elkaar met respect blijven benaderen."

Grenscorrectie
Van der Have zei verder: "Onze insteek is dat alle kernen uniek zijn en blijven. Wat ons enigszins zorgen baart is dat gesproken wordt over een mogelijke grenscorrectie. De VVD is akkoord gegaan met een herindeling, maar wel met alle kernen. Anders kan dit besluit in een ander daglicht komen te staan."

Verzet
Burgemeester Dirk van der Borg reageerde: "Over een grenscorrectie staat nu niets in het herindelingsbesluit. Het is in de discussie over Arkel wel als idee naar voren gekomen. In de raad Molenwaard hebben we ons daartegen verzet van het begin af aan. We willen niet dat Arkel en Schelluinen na de herindeling naar Gorinchem gaan. Het kan niet zo zijn dat dit alsnog wordt onderzocht, tenzij vanavond in Giessenlanden een ander besluit wordt genomen."

Theoretisch
Erik Jonker (CU): "Als Giessenlanden daartoe besluit, wat is ons besluit dan waard?" Van der Borg: "Ik hoop dat dit een theoretische kwestie is. Als dat gebeurt, ontneemt dat de basis aan het besluit hier, dan moeten wij ons opnieuw beraden." In Giessenlanden, waar tegelijkertijd werd vergaderd, kwam een grenscorrectie inderdaad aan de orde, maar een PvdA-motie hierover kreeg nauwelijks steun.

Twijfelaars
Over het betrokken houden van critici maken ook CU en CDA zich zorgen. Erik Jonker (CU): "Hoe ga je om met de twijfelaars? Stem dat goed af met Giessenlanden. En de herindeling moet zeker nog gaan leven."

Betrokken
Ad van Rees (CDA): "We geven het nu uit handen, over twee dagen ligt het document al in Den Haag. De kanttekening bij Arkel en Schelluinen mag genuanceerd worden. Ik heb veel reacties gelezen van mensen die beslist wel voor Molenwaard kiezen. Er ligt wel de opgave om in het vervolg deze kernen nadrukkelijk mee te nemen. We hopen dat mensen die nu tegen zijn wel betrokken willen worden."

Handen uitstrekken
Burgemeester Dirk van der Borg: "Als de fusie vanavond door beide raden wordt gesteund, schept dit verplichtingen richting alle kernen, in het bijzonder Arkel en Schelluinen. We hebben met beide raden gesproken over kerngericht werken, dat gaat ook besproken worden met de inwoners. Het is belangrijk om zichtbaar te maken hoe we in de nieuwe gemeente willen omgaan met de eigen identiteit. Niet pas na de herindeling, want dan zijn we te laat. Het is van belang nu al de handen uit te strekken naar Arkel en Schelluinen."

Minister
Beide raden gingen dus akkoord. Dit betekent dat beide gemeenten het herindelingsadvies nu aanbieden aan de provincie, die het vervolgens zal aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Als de minister op basis van dit advies een voorstel voor een herindelingsregeling wil doen, stuurt hij het binnen vier maanden aan de ministerraad. De ministerraad vraagt eerst advies aan de Raad van State. Daarna zal het formele wetgevingstraject starten. Dat moet uiteindelijk leiden tot de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer. Na de publicatie van de wet in het Staatsblad treedt deze in werking.

Verkiezingen
Uitgangspunt is dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2019 een feit zal zijn. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan in november 2018. De huidige raden blijven tot het aantreden van die nieuwe raad in functie. Gedurende dit proces zal de naam van de nieuwe gemeente nog worden ingebracht. Hiervoor bespreekt de raad een procesvoorstel in de vergadering van 23 mei.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie