Afbeelding

Nieuw Blauwzaam convenant voor ondernemers in de maak

Algemeen 413 keer gelezen

OTTOLAND • Ongeveer veertig ondernemers en andere geïnteresseerden zijn maandagavond bij elkaar gekomen voor een inspiratieavond bij het Wellantcollege in Ottoland.

Organisator Stichting Blauwzaam wilde met deze avond in de 'Week van de Circulaire Economie' peilen of er animo is voor een nieuw convenant: een Convenant Circulair Ondernemerschap. Dat animo blijkt er te zijn, want aan het einde van de avond hebben vijftien organisaties zich aangemeld als potentieel partner in dit convenant.

Maatpak
De avond begon direct concreet. Gespreksleider Gerard de Winter van Koncerna had speciaal voor deze avond zijn maatpak aangetrokken. Het bleek niet zomaar een pak te zijn: hij leaset het pak, dat van ecologische stoffen en in goede arbeidsomstandigheden is gemaakt, van de leverancier. Na een aantal jaren neemt de leverancier het terug om er andere producten van te maken. Het is de deelnemers meteen duidelijk: er gebeurt al een hoop op het vlak van de circulaire economie.

Waarde behouden
Lisanne Addink, oprichtster van VerdraaidGoed en bestuurslid van Blauwzaam, leidde het thema verder in. Zij vroeg de deelnemers om via hun mobiele telefoon aan te geven aan welke woorden ze dachten bij de circulaire economie. Op het presentatiescherm verschenen woorden als 'hergebruik', 'rentmeesterschap' en 'waardecreatie'. Lisanne legde uit dat een circulaire economie een economisch systeem is waarin waarde behouden blijft of ontstaat door producten en grondstoffen te hergebruiken en door vernietiging van grondstoffen te minimaliseren.

Voorbeelden
Nadat Lisanne een aantal mooie producten liet zien die zij uit afvalstromen laat maken, was het woord aan Eldert Besseling van Netics, een engineeringsbedrijf uit Alblasserdam en inmiddels wereldwijd actief om van baggerslib bouwproducten te maken. De deelnemers luisterden geboeid naar deze uiterst innovatieve manier om van een probleem een product te maken.

Een ander voorbeeld uit de streek betreft een bijzondere ketensamenwerking. Sjaak Kreeft van het Wellantcollege vertelt dat recyclingsbedrijf Korenet koffiedik gaat inzamelen dat op het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt door leerlingen van het Wellantcollege gebruikt zal worden om oesterzwammen te telen. Vervolgens zullen de oesterzwammen aan restaurants in de streek worden aangeboden. Zo krijgt een afvalproduct een nieuwe functie.

Nieuw convenant
Nadat nog drie ondernemers in korte pitches hun ambitie over circulaire toepassingen in hun bedrijf hebben gedeeld, licht Gerard de Winter de ambitie toe van de werkgroep 'Circulaire Economie' van Blauwzaam. Blauwzaam heeft in de afgelopen jaren zeven convenanten afgesloten op het gebied van energie, personeel en ecologisch beheer. De werkgroep 'Circulaire Economie' zou graag een achtste convenant in het leven roepen.

Met een Convenant Circulair Ondernemerschap willen zij organisaties bij elkaar brengen die in de komende jaren gezamenlijk flinke stappen gaan zetten op het vlak van circulair ondernemerschap. Aan het einde van de avond is duidelijk dat dit convenant er gaat komen: vijftien organisaties meldden zich al direct aan als geïnteresseerden om de inhoud van het convenant nader te bepalen en er vervolgens mee aan de slag te gaan. De inspiratieavond heeft duidelijk zijn werk gedaan.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie