• Wethouder Govert van Bezooijen.
• Wethouder Govert van Bezooijen. Foto: Etienne Hessels

Interview met wethouder Van Bezooijen: ‘Investeren in de maatschappij’

Algemeen 542 keer gelezen

WEST BETUWE • Werkzaam in het bedrijfsleven riep Govert van Bezooijen altijd: “Ik ga nooit de politiek in.” Toen dat wel gebeurde en hij raadslid werd in Lingewaal volgde: “Ik word nooit wethouder.” 

“Financieel gezond is niet vanzelfsprekend’

Door zich niet aan deze uitspraken te houden heeft West Betuwe nu een meer dan ervaren bestuurder in het college. “Ze noemen mij ook weleens het geweten van B&W.” En dat is maar goed ook want, Van Bezooijen heeft een belangrijke portefeuille onder zich: financiën. Bij ieder besluit dat door de politiek genomen wordt duikt immers de vraag op wat het ‘ons’ gaat kosten. “Met mij als wethouder komt er geen voorstel in het college zonder dekking.” Dat was in de begindagen van de nieuwe gemeente nog wel anders, blikt hij terug. “We wisten dat er oude lijken uit de kast zouden komen, het beleid en beheer moest worden geharmoniseerd inclusief de kostenplaatjes. Een financieel gezonde gemeente is niet vanzelfsprekend, maar wij zijn het.” 

Te veel geld uitgeven?

In de wandelgangen en in politieke discussies is weleens te horen dat mensen vinden dat het huidige college teveel geld uitgeeft. “Het college, ik en mijn team van geweldige ambtenaren hebben daar juist een heldere visie voor. Geld wordt echt niet zomaar uitgegeven, wij zijn juist heel erg bezig met het weerstandsvermogen. Ofwel, het reserveren van geld bij onverhoopte crisissen. We hebben een goed voorspellend vermogen om onze ambities waar te maken.” De wethouder geeft aan zich niet als schatkistbewaker te zien: “Geld is een middel om een doel de realiseren, geen doel op zich.” Waakzaam moet je volgens Van Bezooijen zijn vanwege onverwachte kostenstijgingen: “Daarom nemen we prijsindexering mee in de begroting.”

Afzonderlijke budgetten voor kernen

Groot kantelpunt wordt het kerngericht werken waarbij ook afzonderlijke budgetten voor de verschillende kernen beschikbaar komen. “Omdat de wensen nu eenmaal niet overal hetzelfde zijn. Nu zijn het de speeltuinen en rotondes maar hoe verder we komen hoe groter en serieuzer de onderwerpen worden. Beheerplannen worden opgedeeld per kern, dat is iets dat we gefaseerd gaan uitvoeren met bijbehorende begroting.” De wethouder denkt dat door het brengen van taken naar de inwoners, met bijbehorende middelen ook de afstand tussen overheid en de inwoner kleiner wordt. 

Systematisch denken

Systematisch denken is volgens de wethouder een goede eigenschap voor de financiële portefeuille. “Het helpt mij dat ik dertig jaar in het bedrijfsleven heb gewerkt.” De politiek kwam er als iets vanzelfsprekends bij toen hij actief werd als lid van de ChristenUnie. “Mijn vader had het al heel wat gevonden als ik commies was geworden bij de gemeente, dat zei hij wel eens.” Een commies was vroeger een ambtenaar met een administratieve rol in lage rang en blijkbaar binnen het gezin genoeg ambitie. “We hadden thuis een laag verwachtingsniveau, ik kom ook maar uit een dorpje.”

‘Vaste portefeuilles’

Het brengt Van Bezooijen bij een van zijn andere ‘vaste’ portefeuilles: onderwijs. “In de eerste periode van West Betuwe was dat letterlijk bouwen, er moest een huisvestingsplan komen voor de scholen.” Dat plan staat en wordt nu uitgevoerd waardoor de wethouder graag verder gaat met iets waarvan zijn hart sneller gaat kloppen. “Met de onderwijsvisie, gemaakt met de scholen zie ik iets dat groter is dan alleen onderwijs. We kiezen met de scholen thema’s en speerpunten waar we extra op investeren.” Het voelt voor de wethouder als een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen een mooi leven kan krijgen. “De jeugd is onze toekomst en dat gaat verder dan alleen de schoolgebouwen bouwen en onderhouden.”

Werken voor de jongste inwoners

“Ik schrik om wat ik soms op scholen hoor. Dat heeft weinig met onderwijs te maken maar laat wel zien wat we nog meer zouden kunnen doen voor onze jongste inwoners.” Van Bezooijen raakt geëmotioneerd als hij vertelt over de school die speciaal voor de Oekraïense vluchtelingenkinderen werd geopend: “Daar kan ik niets over zeggen, dat soort initiatieven moet je zien.” Sociale problematiek steekt op veel scholen de kop op, volgens de wethouder. “Daarom wil ik meer investeren in school maatschappelijk werk en de combinatiefunctionarissen van Welzijn West Betuwe.” Samenwerken lijkt ook hier weer de sleutel doordat de wethouder ook bij de schoolgebouwen letterlijk zoveel mogelijk onder één dak wil. “Integrale kindcentra en opvangorganisaties binnen de schoolmuren zijn daar een voorbeeld van.”

‘Veel passie voor het vak’

Stoppen op zijn 55e was eigenlijk het plan, maar nu zegt Van Bezooijen: “Het is echt een voorrecht om wethouder te zijn. Er zijn om wat je voor de mensen doet, daar gaat het om. Ik voel veel passie voor het vak en ben blij dat deze kans mij gegund is. De rol waarin ik zit is eentje waarbij ik vaar op de kennis en kunde van een team ambtenaren maar wel aan het stuur zit, dat past bij mij.”

Jeroen Wijngaard

Journalist Het Kontakt - West Betuwe

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie