Afbeelding
Foto: Mimi van Rossem

Sociale adviesraad Vijfheerenlanden slaat alarm: ‘Hard werken om zorgcrisis de baas te worden’

Nieuws 1.430 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Hoe houdbaar is de zorg? Deze vraag stond centraal bij de thema avond die vorige week door de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden is gehouden. Deze avond werd bijgewoond door vertegenwoordigers van verschillende adviesraden, het Huis ter Leede, Stichting Bindkracht, raadsleden, ambtenaren, huisartsen en medewerkers zorg en welzijn. Conclusie: Er moet veel gebeuren om de zorgcrisis de baas te worden.

Centraal stond de vraag of de zorg zoals die nu op verschillende terreinen verleend wordt in de toekomst houdbaar is, en welke rol de gemeente moet spelen om alle zorgvragers de juiste zorg te kunnen bieden. Kees Bel, onder andere wethouder Sociaal Domein, wees op de vele crisissen die momenteel in het land spelen. 

Het loopt vast
Bel: “Ook de zorg is in een crisissituatie beland. Als er niets wordt ondernomen, loopt de zorg vast. Het wordt steeds moeilijker om extra zorgpersoneel aan te trekken en de zorg betaalbaar te houden. Vast staat dat hierdoor keuzes gemaakt moeten worden. Gaan we met de zorg de ene richting op of de andere richting, om de zorg voor iedereen kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Anders loopt de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in de toekomst in gevaar.”

“Zeker nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, er een dubbele vergrijzing is, toename dementie en eenzaamheid te zien is en er een afname is van vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom zal er veel meer op wijkniveau gewerkt moeten worden. Maar niet alleen ouderen vragen meer zorg, we zien ook dat steeds meer jongeren eenzaam zijn, de mentale gezondheid van jongeren afneemt, jongeren minder sporten en ook onder hen de armoede stijgt.”

Niet te laat
“Verder zien we dat er minder begrip voor elkaar is en dat de vooroordelen, individualisering en de prestatiedruk groter wordt, dit alles heeft ook invloed op de vraag naar meer zorg. Maar het is nog niet te laat. We moeten dan wel samen de schouders eronder zetten. Zorgverleners moeten in de toekomst meer samenwerken en er moet meer ingezet worden op preventie, zelfredzaamheid en digitalisering.”

“Maar daarbij moeten we wel de vraag stellen of hier draagvlak voor is bij de burgers. Ook zij moeten beseffen dat we er met zijn allen hard aan moeten werken om de zorgcrisis de baas te worden, niet alleen de overheid en zorgverleners, maar ook de burgers hebben hier een belangrijke rol in.” 

Michiel van Roosendaal, bestuurder van Rivas bevestigde dit. “We zetten ons met alle middelen in om daar waar echt zorg nodig is, goede zorg te verlenen. Dit vereist veel inzet van ons, de zorgvragers en de vele zorgverleners. Een heel groot probleem is hoe we voldoende personeel krijgen. Het is toch te gek dat er nu een wachtlijst bij de wijkverpleging is. Mensen moeten gewoon en snel kunnen rekenen op goede zorg.”

Unanieme conclusie
Alle aanwezigen waren het er unaniem over eens dat er een zorgcrisis is, maar ook dat duidelijkheid naar de burgers toe voorop moet staan bij alle ontwikkelingen op het gebied van zorg. De taak van gemeenten en zorgverleners is dat zij goed aan de burgers uitleggen dat het niet kan blijven zoals het nu is. Mensen moeten leren ook zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Om zorg betaalbaar te houden is het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat mensen zelf kunnen of wat hun netwerk kan doen. Er moet meer ingezet worden op zelfredzaamheid en weerbaarheid. Kees Bel merkt hierover op: “We weten dat niet iedereen dit kan. Daarom is het belangrijk dat mensen die dit zelf niet kunnen, goed geholpen worden.”

Investeren
Berry Verwijmeren, secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein reageerde na afloop: “Kortom: passende zorg vraagt om een bredere kijk op de zorg en welzijn. Het vraagt om investeren in zelfredzaamheid en veerkracht van mensen, het vraagt om integratie met het sociaal domein. Als mensen het zelf kunnen, zullen ze het zelf moeten doen of leren. Als ze het niet kunnen, dan moeten ze geholpen worden. En omdat niet alles kan blijven zoals het nu is zullen er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.”

“Maar wat het allerbelangrijkste is: wees duidelijk naar de mensen toe en leg goed uit waarom zij zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat kan als we samenwerken aan bewustwording over de passende zorg, eigen verantwoordelijkheid, inzet van het eigen netwerk en digitalisering waar dat kan. Als we ons realiseren dat de keuzes die we moeten en kunnen maken ook daadwerkelijk te realiseren zijn, dan blijft de zorg houdbaar. Ook voor de zwakkeren in de samenleving.”

Mimi van Rossem

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden