Afbeelding

CBS De Regenboog over paar jaar dicht

28 mei, 13:11 Algemeen 59 keer gelezen

SCHOONREWOERD • CBS de Regenboog aan de Noorderwoerd in Schoonrewoerd gaat binnen enkele jaren dicht. Aanleiding: de drastische daling van het aantal leerlingen.   

Kleuters worden met aanvang van het nieuwe cursusjaar niet meer aangenomen. Personeel dat afvloeit wordt binnen Logos opgevangen, onder meer bij de Julianaschool in Leerdam waar de toeloop van leerlingen groot is. Vanwege de dalende belangstelling wordt ook de BSO op de Regenboogschool na de zomer gesloten.

Volgens Gerrit Ordelman, bestuurder van de stichting Logos waar de school onder valt, telt De Regenboog op dit moment 70 leerlingen. Volgend jaar daalt dat aantal naar 50; op termijn zouden mogelijk minder dan 40 leerlingen de school bezoeken. “Daarmee zakken we onder het aantal dat nodig is voor een goed sociaal en pedagogisch klimaat.”

Nieuwbouw

De daling van het leerlingenaantal in Schoonrewoerd  kwam afgelopen najaar in het nieuws toen de gemeenteraad besloot om de geplande nieuwbouw van de Noachschool – de andere basisschool op het dorp - en een gymzaal voorlopig op de lange baan te schuiven. Volgens de prognoses zouden er per jaar gemiddeld twaalf ‘nieuwe’ kinderen naar school komen.

De Regenboogschool en de Noachschool hielden begin dit jaar een enquête waaruit bleek dat minder dan de helft daarvan bij De Regenboog aangemeld zou worden. Gemiddeld drie tot vijf leerlingen per leerjaar leidt tot een school met minder dan 40 leerlingen. “Heel teleurstellend”, concludeert Ordelman. “En tegelijk aanleiding om na te denken hoe we daarmee om moeten gaan.”

Emoties

De conclusie dat De Regenboog op termijn geen nieuwe leerlingen meer aan neemt en dus haar poorten sluit, sloeg in als een bom. “De school bestaat al sinds het einde van de 19e eeuw en heeft een rijke traditie. Sluiting zorgt voor veel emoties. In het dorp, bij de ouders die hun kinderen bewust bij ons hebben aangemeld en ook bij het personeel. Al bestaat er tegelijk begrip voor het besluit. De prognoses maken duidelijk dat er geen toekomst is voor twee scholen op het dorp. Deze stap moest worden genomen.” 

Ouder en MR-lid Jannette van der Veen beaamt dat het nieuws van de sluiting hard is aangekomen. “Ook al omdat dit zo’n charmante, warme school is. Kinderen zorgen voor elkaar. Op school, maar ook als ze elkaar na schooltijd op het dorp tegenkomen.” Van der Veen onderzocht een aantal scenario’s. Het overgrote deel van de ouders kiest voor overgang naar de Noachschool. “Ook al omdat de kinderen zo op hun eigen dorp kunnen blijven.”

Verschillen

Van der Veen en Ordelman beseffen dat er van oudsher verschillen bestaan tussen de – oorspronkelijk - gereformeerde Regenboogschool en de hervormde Noachschool. In de loop der tijden zijn de scherpe kantjes daar van afgesleten, maar fusiepogingen liepen een aantal jaren geleden toch nog spaak vanwege accentverschillen. “Over en weer bestaan soms beelden die in de praktijk mee blijken te vallen.”

Een fusie is ook nu geen optie. Inmiddels is wél het ‘ouderinitiatief Schoonrewoerd’ ontstaan om de overgang van leerlingen van De Regenboog- naar de Noachschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. “Ouders van beide scholen willen als onafhankelijk intermediair kijken of het mogelijk is tot één school voor het dorp te komen waar alle ouders zich mee verbonden voelen”, aldus Ordelman.

Overstap

Van der Veen heeft inmiddels geconstateerd dat ouders hun kinderen in Schoonrewoerd naar school willen laten gaan en de kinderen als groep de overstap willen laten maken, zodat die niet als eenling in een vreemde omgeving terecht komen. “De kleuters gaan na de zomer.  We doen er alles aan om die overgang zo ‘warm’ mogelijk te laten verlopen. Dat geeft vertrouwen aan de groepen die volgen. Later overleggen we per groep over het tijdstip van de overgang naar de Noachschool.”

Tussen beide scholen is regelmatig overleg over de gang van zaken. Rien van Wijngaarden van TriVia - waar de Noachschool onder valt - laat weten het ouderinitiatief rond de overgang zeer te waarderen. Ondanks de domper van de sluiting ziet Jannette van der Veen toch een lichtpuntje. “Kinderen die op hetzelfde dorp wonen en altijd met elkaar spelen, zitten straks op één school. Dat is toch mooi.”

André Bijl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie