• Wethouder Ton van Maanen is nu vooral druk met het stikstofprobleem.
• Wethouder Ton van Maanen is nu vooral druk met het stikstofprobleem. Foto: Aangeleverd

In gesprek met wethouder Ton van Maanen: ‘De agrarische sector moet economisch levensvatbaar blijven’

30 jun, 06:30 Algemeen 401 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Ton van Maanen (58) is voor de meeste inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden waarschijnlijk de grote onbekende. Dat kan kloppen, Van Maanen was namelijk al wel langer actief binnen de politiek, maar niet eerder in Vijfheerenlanden of in één van de steden of dorpen die daar sinds de gemeentelijke herindeling onderdeel van zijn. 

Doordat Van Maanen in Geldermalsen, en dus buiten de gemeente, woont moest haar goedkeuring geven. Die gaf het ruimschoots en dus is Van Maanen nu verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Inkoop, Grondzaken, Gemeentelijk eigendommen, Landschap en Landbouw, Economie en Recreatie en Citymarketing.  

Ervaring
Als gezegd, Van Maanen beschikt over de nodige politieke ervaring. Hij vertelt: “Ik heb twaalf jaar een eigen eigen transport- en overslagbedrijf gehad, waarna ik de boel heb verkocht. Daarna ben ik mezelf gaan verhuren als ZZP’er voor interim-management klussen. Door mijn werk was ik al vaker in aanraking gekomen met het openbaar bestuur. Toen ben ik op een zeker moment gevraagd door de SGP om me voor die partij in te gaan zetten en dat heb ik gedaan. Ik ben namelijk niet iemand die graag langs de zijlijn staat en van alles gaat roepen. Ik wil zelf meedoen.”

En mee doet van Maanen. In 1998 wordt hij commissielid Openbare Ruimte en vanaf 2002 is hij fractievoorzitter van de SGP Geldermalsen. Hij zal ruim tien jaar in de raad zitten namens die partij, waarna hij in 2014 voor het eerst wethouder wordt. Dit wordt hij in 2019 ook in de nieuwe gemeente West-Betuwe en nu dus in Vijfheerenlanden.

“Dat had ik zelf eerst ook niet gelijk gedacht. In West-Betuwe haalde de SGP de coalitie niet en dus wist ik dat ik daar geen wethouder zou worden. Ik wilde wel graag een rol in het openbaar bestuur blijven spelen, dus ik was me al een beetje aan het oriënteren, toen ik gebeld werd door Evert Geluk (fractievoorzitter SGP Vijfheerenlanden) of ik open stond om te komen praten. We waren er vervolgens vrij snel uit.”

Overeenkomsten
Van Maanen ziet veel overeenkomsten tussen de gemeenten West Betuwe en Vijfheerenlanden. “Ten eerste omdat beide te maken hebben gehad met een gemeentelijke herindeling, maar ook wanneer je het landschap bekijkt zijn er veel gelijkenissen. Er is veel plattelandsgebied en de gemeentes bestaan uit veel kernen. Ik vind ook dat die kernen vooral hun eigen identiteit moeten behouden.”

Met de portefeuille Landschap en Landbouw onder zijn hoede, heeft Van Maanen direct een veelbesproken onderwerp te pakken, gezien de actuele discussie omtrent het stikstofbeleid. Het is voor de wethouder nog even zoeken naar welke rol hij het beste aan kan nemen.

Rol 
“Ik heb me afgevraagd of ik bijvoorbeeld ook aanwezig moest zijn bij de demonstratie in Stroe, maar ik denk niet dat dat mijn rol moet zijn. Ik moet er vooral voor zorgen dat de machine blijft draaien. De provincie is straks aan zet, die moet de maatregelen afkondigen. Nu is het nog onduidelijk wat de exacte case gaat worden. De brief en stikstofkaart die we twee weken geleden hebben gehad, daarvan is al gezegd dat men opnieuw naar de tekentafel moet.”

“Wij moeten straks op een goede manier tussen de provincie en de agrariërs in staan. De agrarische sector moet economisch levensvatbaar blijven. Ik ben er niet tegen dat de sector enigszins verandert, als er maar voor gezorgd kan worden dat banken bereid blijven investeren. Dit zodat ook jongere generaties de sector kunnen overnemen.”

Financiën
Op het gebied van financiën was er vanuit de oppositie de nodige kritiek toen men kennis nam van het coalitieakkoord. Er zouden te weinig keuzes zijn gemaakt, waardoor het lijkt alsof de coalitie ‘alles gaat doen’, iets wat financieel helemaal niet haalbaar is.

“Ik begrijp die kritische noot wel een beetje”, zegt van Maanen. “Er zijn altijd een aantal zaken die ineens omhoog komen en dus prioriteit hebben. Als je aan de voorkant te veel prioriteert, voordat je echt zicht hebt op wat ook echt prioriteit nodig heeft, loop je het risico op mooie kansen te laten liggen. Als we nu op een zeker moment voor keuzes komen te staan over welk onderwerp als eerste aangepakt dient te worden, is het juist mooi om dit samen met de raad te gaan bespreken.”

Weerstandvermogen
“Vanuit het Rijk komt er best wel wat geld beschikbaar. We willen wel ons weerstandvermogen en de solvabiliteit op een goede manier in de gaten houden, dat is ook expliciet beschreven in het coalitieakkoord. Ik zou willen zeggen: ‘laten we onze ambitie hoog houden.’ De gemeente hoeft ook niet in alle gevallen zelf de portemonnee te trekken. We hebben bijvoorbeeld een tekort aan technisch personeel. Oplossingen hiervoor zullen ook deels uit het bedrijfsleven moeten komen en dan heeft de gemeente vooral een faciliterende rol”, sluit van Maanen af.  

Gertjan den Ouden

Redacteur Vijfheerenlanden

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie