Afbeelding
update

Vijfheerenlanden biedt aan 50-70 statushouders te huisvesten; raad unaniem akkoord

17 nov, 07:36 Algemeen 661 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden ging dinsdagavond unaniem akkoord met het collegevoorstel om de landelijke overheid aan te bieden vijftig tot zeventig statushouders (tijdelijk) te huisvesten.

Zo wil het gemeentebestuur een bijdrage leveren een de crisis in opvang van asielzoekers en statushouders, waarmee de landelijke overheid momenteel kampt. Wethouder Cees Taal had eerder al aangegeven dat de (tijdelijke) opvang van statushouders meer kans maakt dan die van asielzoekers.

De reden daarvoor: de landelijke overheid zoekt voor asielzoekers locaties waar veel grotere aantallen terecht kunnen en dat wil het Vijfheerenlandse gemeentebestuur pertinent niet. De streefdatum van de gemeente is na de zomer van 2022 een eerste groep statushouders te voorzien van tijdelijke woonruimte en dat eind 2022 tot begin 2023 een tweede groep volgt.

Verspreid
De waardering voor de aanpak van wethouder Cees Taal was breed. Lovende woorden waren er met name voor de insteek om de statushouders verspreid over de gemeente te huisvesten. “Zo is het veel gemakkelijker om vrijwilligers te vinden om deze mensen te begeleiden, een aanpak die ervoor zorgt dat dit de gemeenschap veel minder geld kost”, stelde Arie Donker (SGP). En John van der Velden (VHL Lokaal): “Het zorgt voor minder weerstand en een grote kans op een goede integratie.”

Vanzelfsprekend is huisvesting één van de meest in het oog springende uitdagingen bij de opvang. Het gemeentebestuur zoekt de oplossing daarvoor in flexwoningen. Lof was er vanuit de raad voor de brede aanpak hiervan. Hanneke van der Leun (VVD): “We kunnen hierdoor niet alleen statushouders, maar ook andere groepen woningzoekenden bedienen. Het is zeker een kans om dit in te zetten als een deel van de oplossing van het woondossier.”

Van der Velden plaatste er wel een kritische kanttekening bij: “Wij proberen flexbouw al drie jaar te realiseren en nu kan het opeens. Dat vinden wij wel een beetje vreemd.”

Hoge hakken
Meerdere partijen vroegen wel aandacht voor een zorgvuldige communicatie in een dergelijk gevoelig dossier. David Golverdingen verwees daarvoor naar zijn eerste ervaring als raadslid in de voormalige gemeente Leerdam. “Voor de eerste bijeenkomst over de opvang van asielzoekers waren we toen niet goed voorbereid. Het werd een rampzalige avond. Een pedante voorzitter van het COA, een dame op iets te hoge hakken, kon de emoties die avond niet bedaren. We wisten niet wat er op ons afkwam.”

Enkele weken later kwam er eenzelfde voorstel als nu bij Vijfheerenlanden op tafel ligt. Er volgde volgens Golverdingen een compleet andere avond. “Het complete maatschappelijke middenveld was er, klaar om elkaar in hun kracht te zetten. Die beweging van gastvrijheid, solidariteit en betrokkenheid, daar was ik uiteindelijk trots op. Laten we leren van het verleden. Statushouders hebben Vijfheerenlanden leren kennen als gastvrije gemeente. Die taak ligt weer voor ons.”

Kosten
Wat niet aan bod kwam tijdens de vergadering: de kosten van de opvang. In het voorstel aan de raad gaat het college eruit dat het om een extra kostenpost van ongeveer 4,5 miljoen euro gaat. Deels zal het geld komen via het COA en het rijk, maar: ‘Het is onrealistisch om te veronderstellen deze dit voldoende zal zijn.’

Voor Vijfheerenlanden is duidelijk dat voordat er overgegaan wordt tot het welkom heten van de statushouders dit opgelost moet zijn. ‘Vanwege het gebrek aan eigen middelen (..) zullen wij gecompenseerd moeten worden (..) zodat wij dit kostenneutraal kunnen uitvoeren. Dit geven wij mee als randvoorwaarde bij het aanbod.’

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie