• De werkzaamheden aan de Lekdijk, die vorig jaar van start gingen, kunnen ondanks het hoge water gewoon doorgaan.
• De werkzaamheden aan de Lekdijk, die vorig jaar van start gingen, kunnen ondanks het hoge water gewoon doorgaan.

Werkzaamheden aan Lekdijk Vianen gaan ondanks hoge waterstand door

4 feb, 09:20 Algemeen 290 keer gelezen

VIANEN • Waterschap Rivierenland laat geeft dagelijks een update over de stand van het water in de rivieren, ook over de situatie langs de Lekdijk in Vianen.

In de meest recente update, van gisterenmiddag, laat het Waterschap weten dat het versterkingswerk aan de Lekdijk gewoon door kan gaan. “De Lek in Vianen zal niet zo hoog komen als de locatie van de werkzaamheden. De aannemer kan extra maatregelen nemen. Zoals het inpakken van de dijk met geotextiel tegen uitspoeling of verstevigen met extra grond.”

Dankzij het openen van inlaatsluizen staan de meeste buitenpolders langs de Lekdijk in Vianen nu onder water. Zo raken de zomerkades minder beschadigd nu ze kopje onder gaan. 

“Nu de rivier tegen de hoge dijken staat, worden ze regelmatig geïnspecteerd. De dijken kunnen dit aan. Ze zijn er voor gebouwd. Dijkbeheerders letten op wellen, vervorming en de grasmat. Permanente dijkbewaking is niet aan de orde.”

Waterschap Rivierenland geeft aan dat de volle uiterwaarden er indrukwekkend uitzien, maar er geen gevaar is. 

“We roepen wel op om drukte te vermijden op dijken en kades. Houd afstand en ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden, zodat dieren een goed heenkomen kunnen zoeken.”

In het scenario hoogwater zit Waterschap Rivierenland in fase 1, net als andere waterschappen langs de grote rivieren. “We zijn alert en monitoren de waterstanden voortdurend. Er is nauw contact met Rijkswaterstaat.”

Waterschap Rivierenland verzorgt tijdens het hoge water dagelijks een update over de stand van zaken. Deze is te vinden via: https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws.

Marjo van Andel

Eindredacteur Het Kontakt-Vijfheerenlanden

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie