• Inwoners worden de norm in Vijfheerenlanden.
• Inwoners worden de norm in Vijfheerenlanden. Foto: nl.123rf.com

Inwoners zijn de norm in de Vijfheerenlanden

31 dec, 16:00 Algemeen 1.337 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Vijfheerenlanden heeft als rode draad 'De inwoners zijn de norm'. Dat bleek maandagmorgen in het gemeentehuis in Meerkerk waar CDA, Christenunie, VVD, D66 en PvdA hun akkoord presenteerden.

Het akkoord bevat onder meer een stimuleringsbijdrage van een miljoen euro voor bewonersinitiatieven die de samenhang en vitaliteit in een wijk of kern bevorderen.

Speerpunten
Andere speerpunten van beleid zijn een forse impuls in duurzaamheid, een innovatief jeugdbeleid en extra investeringen in veiligheid. Daarnaast zet de nieuwe coalitie in op meer vestigingsruimte voor ondernemers én woningbouw passend bij een kern.

Concreet betekent dit dat er in de kleine kernen gebouwd wordt voor 'de eigen behoefte' van de inwoners, in de iets grotere 'verzorgingskernen' komen voldoende woningen om het voorzieningenniveau in die kernen te kunnen handhaven. Voor de grote kernen Vianen en Leerdam geldt bovendien dat daar gebouwd wordt om in de regionale opgave te kunnen voorzien.

Peiling koopzondag
De vijf partijen presenteerden een concrete aanpak voor een inwonerspeiling over de winkelopenstelling op zondag. Inwoners mogen daarover voor hun eigen kern beslissen. "De coalitie vertrouwt erop dat inwoners zelf heel goed weten wat voor hun kern het beste is", aldus de partijen.

In de praktijk wordt er tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in maart 2019 een enquête gehouden waarbij de inwoners - tot dinsdag na de verkiezingen - kunnen laten weten of de winkels in hun kern open mogen op alle zondagen van 12:00-17:00 uur.

Per kern geldt er een drempel: de enquête is pas geldig bij een opkomst van 33%. De meerderheid – de helft plus één – bepaalt of de winkels op zondag open mogen of niet. De ondernemers beslissen vervolgens zelf of zij van de eventuele – verruimde – openstelling gebruik maken.

Alle plannen zijn doorgerekend: "In het akkoord is een financiële onderbouwing opgenomen die een meerjarig sluitende begroting laat zien. Onze ambities en een verantwoord financieel beleid zijn met elkaar in balans."

Gunfactor
Formateur Ad de Regt benadrukte de goede sfeer tijdens de onderhandelingen. "De gunfactor was groot, er was een duidelijke wil om elkaar te begrijpen en er samen uit te komen."

Zowel de formateur als de fractieleiders benadrukten dat de gehele raad – dus ook de oppositie – wordt uitgenodigd om mee te denken over de uitvoering van het beleid en de opbouw van Vijfheerenlanden.  "Samen staan we sterk, samen gaan we aan de slag voor de nieuwe gemeente."

Ook de fractievoorzitters waren enthousiast over het resultaat. "Het had zo maar ons programma kunnen zijn", en: "Ik heb onze plannen ernaast gehouden en heel veel vinkjes kunnen zetten."

De zes beoogde wethouders deelden in de euforie en waren zéér te spreken over hun portefeuille én de kernen waar ze verantwoordelijk voor worden. "We gaan met elkaar heel mooie dingen doen."

Ruimte
Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker beloofde goed in de gaten te houden of alle mooie plannen worden ingelost.

"Het coalitieakkoord heeft als thema 'Sterk in verscheidenheid'. Daarmee vormt de Vijfheerenlanden de spiegel van Nederland", aldus Lokker die alle betrokkenen opriep elkaar de komende periode wat ruimte te gunnen. "Probeer niet aan afrekeningen te denken, maar ga samen bouwen. Geef elkaar de ruimte, ook als er iets mis gaat."

Wethouders
En uiteraard kwam ook de wethouderverdeling ter sprake. Met vier wethouders uit Vianen lijken Leerdam en Zederik (elk één) ondervertegenwoordigd, waar De Regt vooraf had gewezen op de noodzaak van een evenredige vertegenwoordiging van de drie oude gemeenten.

"In een ideale wereld zouden er uit elke gemeente twee wethouders komen, maar dit was nu het best haalbare", zei CDA-fractievoorzitter Maria de Jong namens haar 'collega's'. "Bovendien is er balans: 14 van de 31 raadsleden komen uit Leerdam, bij de fractievoorzitters heeft Zederik de overhand. Die gemeenten hoeven niet bang te zijn."

CU-voorman Dico Baars: "We staan vandaag op de drempel van oud naar nieuw. Natuurlijk blijven de oude gemeenten belangrijk, maar het is ook een uitdaging om nu aan het grote geheel te denken."   

André Bijl 

     

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie