Vier adviesorganen in Molenlanden

  •   113 keer gelezen

De gemeente heeft verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Hiervoor ontwikkelt zij plannen over zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. De gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn.Betrokken bij de ontwikkeling van deze plannen. En dan bij voorkeur betrokken vanuit een onafhankelijke positie.

De adviesorganen spelen hierin een belangrijke rol. Zij adviseren de gemeente gevraagd én ongevraagd. Denk hierbij aan een advies over de leesbaarheid van brieven van de gemeente, een advies over de hoogte van de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning of de gemeente kritisch bevragen over het vervoer met de Molenhopper.  

Voor de gemeente Molenlanden zijn de volgende vier adviesorganen actief:  

Adviesraad Sociaal Domein 
De adviesraad sociaal domein is een samenvoeging van de Wmo-adviesraad Molenwaard en het Wmo- platform Giessenlanden. De adviesraad sociaal domein richt zich in haar advisering over beleid en strategie op alle beleidsterreinen binnen het sociaal domein: de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en het VN-verdrag Handicap.  

Platform Gehandicapten Zedje 
Zedje is een adviesorgaan op het gebied van gehandicaptenbeleid voor de inwoners van Molenlanden. Zedje wil dat iedereen in de gemeente Molenlanden zo volwaardig mogelijk kan meedoen in de samenleving. Daarom werkt Zedje aan belangenbehartiging en bewustwording. Zo geeft Zedje voorlichting op basisscholen over het leven met een handicap. 

Seniorenraad 
De Seniorenraad richt zich bij haar advisering op het gebied van wonen, welzijn en zorg vooral op de belangenbehartiging van senioren. Daarnaast verricht zij tal van welzijnsactiviteiten, zoals 'Meer bewegen voor ouderen', de Seniorenbeurs en de telefooncirkel. 

Bouwcommissie 
De Bouwcommissie adviseert voor personen met een beperking over de toegankelijkheid van openbare gebouwen, de inrichting van de openbare ruimte, nieuwbouw- en verbouwprojecten en de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. De leden zijn ervaringsdeskundigen of hebben een achtergrond in de bouw. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.molenlanden.nl.  


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.