<p>&#39;Ondernemend met het hart, sociaal en inspirerend&#39;. </p>

'Ondernemend met het hart, sociaal en inspirerend'.

(Foto: Gemeente Molenlanden)

Column Theo Segers: MOOI

  •   keer gelezen

In de eerste opzet koos ik als titel voor deze column: OMO (van de reclame ‘OMO wast door en door schoon’). Maar ik denk dat alleen de lezers boven de 60 zich deze slogan nog herinneren. Vandaar dat ik toch koos voor een andere titel: ‘MOOI’. Dat spreekt wellicht ook de wat jongere lezers aan.

Afgelopen vrijdag was er een ontbijt met ondernemers uit onze gemeente met de slogan: ‘Molenlanden Onderneemt’. Voor het eerst na de corona periode weer een fysieke bijeenkomst. We waren te gast bij Lowpad in Bleskensgraaf. En veel ondernemers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het was een goede ontmoeting; er waren workshops, korte presentaties en veel gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken. Molenlanden Onderneemt samen.

Een van de eerste ondernemers die ik sprak, zei: ‘Ik kom niet voor mijn onderneming, maar ik ben op zoek naar werk.’ Ik fronste mijn wenkbrauwen: ’Op zoek naar werk?’ ‘Nou niet voor mij, maar voor de Oekraïners die in Molenlanden zijn’. Prachtige intentie én ondernemend.

Wat kan een nieuw initiatief zijn; is het kansrijk? Een nieuw idee ontwikkelen; hoe kan het bedrijf groeien? Goed om elkaar te inspireren. Maar ook mooi om te denken aan mensen in nood, en op zoek te gaan naar werk voor mensen op de vlucht. Ondernemend met het hart, sociaal en inspirerend.

Niet iedereen kan vluchtelingen herbergen in eigen huis, maar samen kunnen we meer. De een zorgt voor werk, de ander voor gesprek of een activiteit. De een zet zich in voor onderwijs of vertier voor de kinderen. Weer een ander heeft een voorhuis voor permanente bewoning. De een geeft geld, de ander menskracht. Samen doen we wat we kunnen. 

Prachtig en hartverwarmend MOOI: Molenlanden Onderneemt voor Oekraïne; Inspirerend.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.