<p>De gemeenteraad vindt de nieuwe huisvesting passend bij haar ambities op het gebied van duurzaamheid en dienstverlening.</p>

De gemeenteraad vindt de nieuwe huisvesting passend bij haar ambities op het gebied van duurzaamheid en dienstverlening.

(Foto: Gemeente Molenlanden)

Gemeenteraad verleent aanvullend budget voor nieuwe gemeentelijke huisvesting

  •   keer gelezen

De gemeenteraad van Molenlanden heeft op 25 januari het besluit genomen om €1.264.000,- extra budgetruimte beschikbaar te stellen voor de nieuwe gemeentelijke huisvesting in Bleskensgraaf. Het is nodig om extra geld uit te trekken omdat de bouwkosten in Nederland fors zijn gestegen. Met dit aanvullende budget kan de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting worden voortgezet.

De gemeenteraad vindt de nieuwe huisvesting passend bij haar ambities op het gebied van duurzaamheid en dienstverlening. Mogelijke alternatieven zijn door de raad besproken, maar bieden geen beter perspectief.

De prijsstijgingen in de bouwsector verhogen de kosten van de verbouwing en verduurzaming van de Spil en de nieuwbouw aan het Melkwegplein. Verantwoordelijk wethouder Visser: “De afgelopen periode is gekeken of besparing op de plannen mogelijk is. Er zijn kleine besparingen gevonden, maar niet voldoende om prijsstijgingen op te kunnen vangen. In eerdere fasen van het ontwerpproces zijn namelijk al forse bezuinigingen gedaan. Ook zorgen aanvullende onderzoeken en een langere doorlooptijd als gevolg van onderzoek naar verduurzaming van De Spil voor hogere kosten”.

De gemeenteraad heeft besloten om aanvullende budgetruimte beschikbaar te stellen om het project voort te kunnen zetten. De nieuwe huisvesting ondersteunt namelijk de gewenste integrale en persoonlijke manier van werken. Ook sluit het aan bij de visie op dienstverlening en duurzaamheid. Het alternatief om geen nieuwe huisvesting te realiseren acht de gemeenteraad niet wenselijk, omdat dit niet aansluit bij haar ambities. Het alternatief om het Programma van Eisen te herzien en het ontwerpproces opnieuw te doorlopen, vindt de gemeenteraad ook niet haalbaar. Dit brengt extra kosten en waarschijnlijk aanvullende prijsstijgingen met zich mee.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.