<p>&#39;Het is belangrijk en goed dat we het gesprek blijven voeren met elkaar&#39;.</p>

'Het is belangrijk en goed dat we het gesprek blijven voeren met elkaar'.

(Foto: Gemeente Molenlanden)

Column Lizanne Lanser: Week van Respect

  •   keer gelezen

Staan voor wie je bent. Durven jezelf te zijn. Het zijn woorden die zo zijn uitgesproken, maar leef ze maar eens. Het duurt vaak jaren en soms een heel leven om te weten wie je bent en wat je drijft. De mensen waarmee je opgroeit, je vrienden, maar ook de ervaringen op je pad hebben daar invloed op. Staan voor wie je bent. Dat vraagt moed.

Op 11 oktober hesen we in Molenlanden net als in vele andere gemeenten de regenboogvlag. Een vlag die kleur geeft aan respect voor en acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Deze week is het de Week van Respect. Een week waarin wij extra aandacht besteden aan het thema respect bij jongeren ongeacht hun huidskleur, religie, seksuele voorkeur, cultuur, gezinssamenstelling, interesses en inzichten.

Het is belangrijk en goed dat we het gesprek blijven voeren met elkaar. Een vlag of een week van respect alleen is niet genoeg. Gaan staan voor wie je bent, vraagt een veilige samenleving. Waar je ondanks verschillen mag zijn. Als gemeenten vinden wij het belangrijk om structureel aandacht te hebben voor respect. We zijn daartoe o.a. aangesloten bij de landelijke Respect Foundation. De Foundation biedt ideeën en materialen, die op diverse scholen, door onze jongerenwerkers en de sportcoaches worden ingezet. In de les, bij de jongerenactiviteiten, maar ook tijdens het gymmen. Ter bewustwording en om te stimuleren zélf actief bij te dragen aan een respectvolle samenleving.

Staan voor wie je bent én in verbinding blijven met de ander. Dat zie ik als een dagelijkse uitdaging. Als ik om me heen kijk, valt dat in de wereld van vandaag niet altijd mee. Soms lijkt de ruimte van de één ten koste te gaan van die van de ander. Ik denk dat het samen kan. Met wederzijds begrip en respect voor elkaars verhaal. Daar sta ik voor. Als wethouder en als mens.

Lizanne Lanser, wethouderGemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.