<p>&#39;De enqu&ecirc;te is door ruim 600 inwoners van Molenlanden ingevuld.&#39;</p>

'De enquête is door ruim 600 inwoners van Molenlanden ingevuld.'

(Foto: Gemeente Molenlanden)

Column Theo Segers: ‘Molenlanden: veilige gemeente!’

  •   keer gelezen

Wist u dat Molenlanden in de top 20 veiligste gemeenten in Nederland staat? (zie de AD Misdaadmeter.) Om onze gemeente zo veilig te houden en waar nodig nog veiliger te maken, maken we eens in de zoveel tijd een nieuw veiligheidsplan. In dit plan staan de doelen en prioriteiten voor de komende periode. Het veiligheidsplan voor 2022-2025 wordt in oktober vastgesteld.

De afgelopen tijd is breed input voor het veiligheidsplan opgehaald bij de inwoners en klankbordgroepen/dorpsberaden. De enquête is door ruim 600 inwoners van Molenlanden ingevuld. Hartelijk dank aan iedereen die hier de tijd voor heeft genomen.

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk die input - wat jullie belangrijk vinden voor jullie omgeving - is voor de gemeente. Het is van belang om met elkaar het beleid op te stellen. Veiligheid is niet iets van de politie, van mij of de gemeenteraad, maar van ons samen.

Volgens de uitkomsten zijn de drie belangrijkste veiligheidsonderwerpen: versterken aanpak georganiseerde criminaliteit, vermindering van drank en drugs en het verminderen van overlastlocaties. Daarnaast zijn er goede tips gegeven om zelf een bijdrage te leveren aan een veiligere leefomgeving. Alert zijn, sociale betrokkenheid, elkaar aan durven spreken, letten op en corrigeren van eigen kinderen, buurt apps en het goede voorbeeld geven, kwamen duidelijk naar voren en zijn ook erg belangrijk.

Als input voor ons veiligheidsbeleid gebruiken wij ook een veiligheidsmonitor. Deze wordt elke twee jaar gemaakt en is recent weer gestart. Heb je een uitnodiging ontvangen om deze enquête in te vullen? Doe dit vooral, we stellen dit zeer op prijs. Jullie mening telt en draagt bij aan een nog veiliger Molenlanden


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.