Foto: Waterschap Rivierenland

Informatie rapport Lekdijk

  •   keer gelezen

Van 2013-2018 heeft Waterschap Rivierenland de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Op 14 april 2021 is een rapport verschenen van de heer Prof. dr. Ir. Van Baars. Hij stelt in zijn rapport dat de dijkversterking niet goed is uitgevoerd. Waterschap Rivierenland gaat het rapport diepgaand bestuderen en laat een onderzoek door Deltares uitvoeren. De eerste resultaten hiervan worden juni 2021 verwacht.

Informatie en vragen Waterschap
Waterschap Rivierenland heeft een webpagina ingericht over dit onderwerp. U vindt deze via de link www.waterschaprivierenland.nl/rapport-kis/..

Als u vragen heeft over een schademelding naar aanleiding van het project KIS die in behandeling is, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen het Waterschap. Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen via e-mail (info.kis@wsrl.nl of telefoon 06-18902200).

Informatie en vragen gemeente
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de gemeente. Belt u daarvoor het algemene nummer 088-7515000 of stuurt u een e-mail aan communicatie@jouwgemeente.nl.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.