Foto: Gemeente Molenlanden

Handreiking participatie voor inwoners met initiatief

  •   keer gelezen

De raad van de gemeente Molenlanden heeft op 20 april het participatiebeleid vastgesteld. Een handreiking met acht beloften over hoe Molenlanden omgaat met participatie, vier speerpunten voor de aanpak van participatie en een handelingsperspectief zijn hiervoor opgesteld. Maar daar eindigt het niet mee!

Wethouder Lizanne Lanser: “De gemeente werkt in de alledaagse praktijk samen met de inwoner. Daar zit de energie voor nieuwe ideeën en samenwerking in de dorpen en onze stad. Als gemeente kunnen we een samenwerkingspartner zijn of de inwoner faciliteren bij ideeën. De gemeente staat open voor inwonersinitiatieven. Hoe we dit doen, is vastgelegd in beloften. Wat we in de toekomst nog verder willen ontwikkelen, is geformuleerd in speerpunten. Het beleid en processen worden in de toekomst ook geëvalueerd. Zo kijken we met elkaar wat werkt.”

Stappenplan is leidraad
Naast het beleidsplan is er een stappenplan gemaakt waarin staat hoe de gemeente participatietrajecten vormgeeft. Het stappenplan past bij elke vorm van participatie en geeft richting in de aanpak.

In gesprek met inwoners, ondernemers en belangenvereniging opgesteld
Wethouder Lizanne Lanser: “Het participatiebeleid en het handelingsperspectief zijn niet tot stand gekomen achter een bureau. Nee, dit is op een interactieve manier gemaakt met inwoners, ondernemers, belangenverenigingen, ambtenaren, het college en de raad. Mensen zijn op verschillende manieren betrokken. Zo is er een online enquête uitgezet, die extra onder de aandacht is gebracht bij jongeren met een brief. En er zijn werksessies gehouden met verschillende partijen waarmee we (online) om tafel zijn gegaan. Bij verschillende partijen zijn de behoeften gepeild. Daarvan is beleid op maat gemaakt. Of het stuk en de verwachtingen hetzelfde waren, is ook getoetst in een denktank.”

We zijn er nog niet!
Om ook voor de inwoner van de gemeente Molenlanden duidelijk te maken hoe ze een participatietraject op kunnen starten en waarom, wordt er nog een gebruiksvriendelijke versie gemaakt. De gemeente wil het makkelijker voor inwoners maken om met ideeën bij de gemeente aan te kloppen. Waarbij we hen wijzen naar de juiste ingang binnen de gemeente. Dit wordt in concrete stappen aan de inwoner voorgelegd. Daarnaast wordt in het kader van de Omgevingswet nog een verdiepingsslag gemaakt op het gebied van participatie in het ruimtelijke domein.

Bekijk hier het participatiebeleid, het handelingsperspectief en het stappenplan.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.