Foto:

Deelnemers voor een Wkb-proefproject

  •   keer gelezen

Op 1 januari 2022 gaan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) in. Dat heeft consequenties voor bouwen. Vooral voor aannemers en architecten zullen er dingen veranderen, maar ook particulieren die een huis willen bouwen krijgen ermee te maken. Om te oefenen met deze nieuwe aanpak, organiseert de gemeente Molenlanden een proefproject.

Wat houdt een proefproject in?
Bij dit proefproject wordt gewerkt volgens de regels van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Bij een vergunningsaanvraag doet de gemeente niet langer de technische/preventieve toets om te kijken of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische eisen. Daarvoor moet de vergunningsaanvrager een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen die toeziet op de bouwkwaliteit. Als het bouwwerk bij oplevering voldoet aan de bouwtechnische voorschriften geeft de kwaliteitsborger daarvoor een verklaring af.

Het voordeel
Doordat de technische/preventieve toets niet meer door de gemeente plaatsvindt, is het mogelijk dat er voor uw project sneller een omgevingsvergunning wordt verleend.

Gevolgklasse 1 bouwwerken
De nieuwe wet geldt in eerste instantie alleen voor gevolgklasse 1 bouwwerken. Dit zijn:

  • Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis)
  • Woonboten
  • Vakantiewoningen
  • Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine
  • Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen), maximaal 20 meter overspanning
  • Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.)
  • Verbouwingen van hiervoor genoemde bouwwerken vallen (voor zover niet vergunningsvrij) ook onder gevolgklasse 1


Hoe werkt het proefproject?
De gemeente, de vergunningsaanvrager en de kwaliteitsborger doorlopen samen het nieuwe vergunningenproces. Op punten waarop het huidige proces van het nieuwe proces verschilt, komen partijen bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en te evalueren. Alle partijen kunnen op deze manier leren werken met de nieuwe regels.

Meerdere proefprojecten
Gemeente Molenlanden wil meerdere proefprojecten draaien. Wij zijn dan ook op zoek naar bouwplannen die behoren tot gevolgklasse 1 en naar initiatiefnemers die samen met ons ervaring willen opdoen.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen over de Wkb of start u binnenkort met een project en wilt u kijken of uw project valt binnen gevolgklasse 1? Neem dan contact met ons op. Voor vragen of aanmelden voor deelname: proefprojectwkb@jouwgemeente.nl.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.