Huidige maatregelen in de regio Zuid-Holland Zuid
Foto: Rijksoverheid

Huidige maatregelen in de regio Zuid-Holland Zuid

  •   keer gelezen

De besmettingen met het coronavirus nemen in heel Nederland, en ook in de regio Zuid-Holland Zuid toe. Om samen de verspreiding van het virus te beperken is een aantal regels van kracht.

De basisregels zijn en blijven belangrijk

Voor iedereen in Nederland geldt:

 • blijf bij klachten thuis en laat je testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes;
 • vermijd drukte:
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits


Naast de basisregels gelden er sinds 14 oktober 22:00 uur landelijk extra maatregelen

Er gelden maatregelen voor zowel binnen- als buitenshuis. Deze maatregelen richten zich onder andere op de horeca, evenementen, de sportsector, de detailhandel, het werk en het onderwijs. Daarnaast gelden er ook nieuwe regels voor de thuissituatie.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij het écht niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt met 3 gasten per dag. Dit geldt naast het eigen huishouden en is exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen, of 1 huishouden, een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Dat betekent dat er voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, inclusief kinderen, een reservering bij bijvoorbeeld een bioscoop kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte anders dan de eigen woning wordt beperkt tot maximaal 30, inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten, geldt een maximum van 4 personen per groep of 1 huishouden. Bezoek is op basis van reservering per tijdvak.
 • De detailhandel moet een deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep moeten klanten vragen zich te registreren.
 • Winkels sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen zijn uitgezonderd. De verkoop van alcohol na 20:00 uur is verboden.


Regels voor buiten

 • Buiten geldt een maximum van 4 personen per groep met 1,5 meter afstand, of 1 huishouden.
 • Op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten, geldt een maximum van 4 personen per groep of 1 huishouden. Bezoek is op basis van reservering per tijdvak.
 • Het advies is om het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.


Horeca en evenementen

 • Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, dit geldt ook voor sportkantines, coffeeshops, shisha-lounges, alsook eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs en de daarbij behorende terrassen zijn gesloten.
 • Indien een gebouw meerdere functies heeft, mag het deel met een andere functie van 07:00 tot 01:00 uur geopend zijn.
 • Afhaalrestaurants blijven open, sluiten uiterlijk om 01:00 uur de deuren. Geen verkoop en bezorging van alcohol tussen 20:00 en 07:00 uur.
 • Coffeeshops zijn geopend voor afhalen, sluiten uiterlijk om 20:00 uur.
 • Evenementen zijn niet toegestaan, met uitzondering van onder andere markten, demonstraties, congressen en beurzen.
 • Bij congressen en beurzen dienen personen te reserveren, een gezondheidscheck vooraf, personen worden geplaceerd, maatregelen voor looproutes worden getroffen, eigen sanitaire voorzieningen per ruimte en hygiënemaatregelen worden getroffen.
 • Hotels blijven geopend. De eet- en drinkgelegenheid is geopend voor hotelgasten. Het schenken van alcohol is tussen 20:00 en 07:00 uur niet toegestaan.


Vervoer

 • Reis en zo min mogelijk binnen Nederland en naar het buitenland.
 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht.


Onderwijs

 • In het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs draagt iedereen een niet-medisch mondkapje buiten de les. In specifieke situaties ook in leslokalen.
 • Kinderen tot en met 12 zijn uitgesloten van regel met betrekking tot de 1,5 meter afstand.
 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, tenzij zij zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.


Sport

 • Sportwedstrijden zijn niet toegestaan. Topsporters zijn uitgezonderd.
 • Kantines en kleedkamers van alle sportcomplexen en sportverenigingen zijn gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven. Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 • Kinderen tot en met 17 jaar kunnen samen binnen en buiten sporten. Alleen onderlinge wedstrijden met teams van eigen club zijn toegestaan.
 • Vanaf 18 jaar mogen mensen individueel of in groepjes van maximaal 4 personen binnen en buiten sporten. Dit is exclusief de trainer. Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Binnen sporten kan met maximaal 30 personen, ongeacht de leeftijd van de sporters.
 • Coronamaatregelen moeten binnen en buiten altijd in acht genomen worden.


Vrije tijd

 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten.
 • Het is in de publieke ruimte en in besloten plaatsen (m.u.v. woningen) verboden in groepsverband te zingen of schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging voor zover zij daarbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.


Uitzonderingen op de regels

Naast de bovengenoemde maatregelen zijn er ook enkele uitzonderingen met betrekking tot het nieuwe maximum aantal personen dat is toegestaan in binnenruimtes en bij activiteiten in de buitenlucht. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen op de registratieplicht voor contactberoepen en voor de nieuwe maximum gezelschapsgrootte.


Uitzondering op het nieuwe maximum aantal toegestane personen in binnenruimtes (30) en buitenlocaties (4)

 • Personen bij een uitvaart. Personen die niet tot hetzelfde huishouden horen dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van onder andere markten en demonstraties.
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.Sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie.
 • Personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.
 • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte.
 • Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden.
 • De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.
 • Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, en daarbij vergelijkbare functies waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Er dient een deurbeleid gehanteerd te worden:
 • Voor de detailhandel geldt aanvullend dat de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot ouderen en kwetsbare mensen.
 • Voor de overige doorstroomlocaties (behalve markten) geldt dat aanvullend per locatie het maximum aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten door de Veiligheidsregio wordt bepaald na overleg met de betrokken organisatie. Tevens dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren met een maximum van 4 personen of 1 huishouden.
 • Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen, kinderopvang, zorginstellingen en educatieve activiteiten.
 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer.
 • Jeugdverenigingen 0 tot en met 17 jaar (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • Hotels voor zover het gaat over hotelgasten. 


Uitzonderingen op de nieuwe maximum gezelschapsgrootte (4 personen)

 • Mensen uit een gezamenlijk huishouden.
 • De maximum gezelschapsgrootte is exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • Persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt.
 • Vergadering of betoging Wet openbare manifestaties.
 • Vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit.
 • Bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij.
 • Personen bij een uitvaart.
 • Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • Beroep, bedrijf of vereniging.
 • Studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap. 


Uitzondering op de horecasluiting

 • Voor eet- en drinkgelegenheden die zich bevinden op luchthavens na de security-check (airside) geldt de horecasluiting niet.


Uitzondering op registratieplicht beoefenaars contactberoepen

 • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.


Aanvullende afspraken

Er zullen afspraken worden gemaakt met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen en de GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Bijvoorbeeld reservering van bezoek, een gezondheidscheck, gebruik van mondneusmaskers, en het beperken van bezoek.

Noodverordening

De uitgebreide toelichting op de verschillende maatregelen is te vinden in de noodverordening.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de rijksoverheid of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.