Foto:

Vergunningparkeren Kinderdijk zo snel mogelijk

  •   16 keer gelezen
Foto:

Het college van Burgemeester en Wethouders onderzoekt de mogelijkheid om met ingang van 15 september 2020 vergunningparkeren in te voeren in Kinderdijk. 

Het college geeft hiermee gehoor aan de voorkeur van inwoners om het vergunningparkeren zo snel mogelijk in te voeren. Het uitgeven van een definitieve, formeel op naam gestelde, vergunning is op deze korte termijn echter niet haalbaar door de officiële procedures. In overleg met inwoners zoekt de gemeente daarom nu naar een tijdelijke oplossing voor de periode september/oktober 2020. Enkele kansrijke mogelijkheden daarvoor worden op verzoek van het college nu verder onderzocht. Als er een passende oplossing is, kan die eventueel ook in West-Kinderdijk (Alblasserdam) gaan gelden eind september. De Alblasserdamse raad stelt de parkeerverordening naar verwachting 29 september 2020 vast.

Eerder dit jaar werden omwonenden van het Werelderfgoed Kinderdijk over het vergunningparkeren geïnformeerd via een brief en een informatiebijeenkomst. In de afgelopen maanden heeft de klankbordgroep ‘Parkeren’ verder gewerkt aan een concreet invoeringsplan hiervoor. Zij deed dit in samenwerking met betrokken partijen, waaronder inwoners.

Het belangrijkste doel van het invoeringsplan is de leefbaarheid in Kinderdijk en omgeving verbeteren. Met de invoering van vergunningparkeren wordt voorkomen dat bezoekers aan het Werelderfgoed en niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor inwoners.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.