Foto:

Uitnodiging: Vragenlijst harmonisatie begraafplaatsenbeleid gemeente Molenlanden

  •   185 keer gelezen

De gemeente Molenlanden is gestart met het harmoniseren van het begraafplaatsenbeleid. Er gelden na de fusie in 2019 nog verschillende regels. Het begraafplaatsenbeleid is geen alledaags onderwerp. Het kan ingewikkeld zijn en voor u persoonlijk en emotioneel. Om deze reden komen we uw mening over het begraafplaatsenbeleid voor de gemeente Molenlanden graag te weten.

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod zoals het onderhoud op de begraafplaatsen en het beleid omtrent het ruimen van graven. Daarnaast worden een aantal vragen gesteld over de thema’s kindergraven, het plaatsen van urnen, natuurbegraafplaatsen, gebouwen op begraafplaatsen en de kosten en opbrengsten van het begraafplaatsenbeleid.

Meedoen? Samen met onderzoeksbureau Toponderzoek is een online vragenlijst opgesteld en we nodigen u uit deze in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 16 augustus 2020, 23.59 uur. De vragenlijst wordt uitgezet onder inwoners, klankbordgroepen en dorpsberaden, nabestaanden die gebruik maken van de begraafplaats, begrafenisondernemers en kerkgenootschappen.

U kunt de vragenlijst via deze link in vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten en dat kunt u anoniem doen.

Meer weten? Heeft u vragen over het inloggen en het onderzoek? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur contact opnemen met onderzoeksbureau Toponderzoek via 085-4860106 of via e-mail: enquete@toponderzoek.com.

Als u inhoudelijke vragen heeft over het begraafplaatsenbeleid en meer informatie hierover wenst, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met een medewerker van de gemeente Molenlanden via 088-75 15 000 of via e-mail: begrafenis@jouwgemeente.nl.

Onderzoeksbureau Toponderzoek voert het onderzoek uit in opdracht van Gemeente Molenlanden. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van dit onderzoek na de zomervakantie. De resultaten van dit onderzoek worden meegewogen in het vormen van een besluit.

Alvast bedankt voor uw medewerking!


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.