Bestrijding Eikenprocessierups

  •   keer gelezen

Vanaf week 18 bestrijdt de gemeente Molenlanden de eikenprocessierupsen in de kernen. Hierbij komen wij mogelijk ook in uw straat. Voor deze bestrijding hebben wij meerdere dagen nodig. Door bijzondere weersomstandigheden kunnen deze werkzaamheden uitlopen.

Vroegtijdige bestrijding om overlast te voorkomen
Op de locaties waar veel aantasting wordt verwacht gaat de gemeente Molenlanden preventief bestrijden met het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari. Dit doen we op basis van de landelijke leidraad eikenprocessierupsen beheer. Door deze bestrijdingsmethode vroegtijdig in te zetten voorkomen we dat er overlast, veroorzaakt door de rupsen, ontstaat. De enkele nesten die daarna toch nog ontstaan, kunnen we reactief bestrijden door de nesten weg te nemen.

Wat merkt u ervan
Aangezien er in een korte periode veel bomen bespoten moeten worden, zullen de werkzaamheden zowel overdag als 's nachts uitgevoerd worden. Op het moment dat de nevelspuit aan het werk is, kunt u voor korte tijd enige overlast van geluid en licht ervaren. De machine staat namelijk niet stil, maar rijdt continu door met een snelheid van ongeveer 2 kilometer per uur. 
Hoewel de middelen die wij toepassen biologisch zijn, vragen wij om tijdens de bestrijding niet onder de nevelspuit door te wandelen of te fietsen. Dit voorkomt dat u in aanraking komt met de spuitnevel. Op het bestrijdingsvoertuig zal dit ook duidelijk kenbaar worden gemaakt. 

Eikenprocessierups in particuliere tuinen
De gemeente bestrijdt de eikenprocessie rups in de openbare ruimten preventief en actief.
Ook eikenprocessierupsen in eiken in particuliere tuinen kunnen door ons bestreden worden. Wij verzoeken u, na constatering van de rups, contact op te nemen via onderstaand contactpersoon van de gemeente. Bedrijven dienen zelf de bestrijding uit te voeren.

Contact
Heeft u vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups, dan kunt u contact opnemen met Henri Ouwerkerk, contactpersoon bij gemeente Molenlanden, via telefoon 088 75 15 000.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.