Strooiroutes

  •   91 keer gelezen

Het wordt weer koud. Zodra we weten dat het glad kan worden, gaan we aan de slag om dit zo goed mogelijk te bestrijden.

Net zoals voorgaande jaren strooien we binnen de bebouwde kom alleen de hoofdwegen en wijkontsluitende wegen. De plattegronden met daarop aangegeven strooiroutes vindt u hier

De gladheidsbestrijding wordt deels uitgevoerd door de aannemersbedrijven en deels verzorgd door ons eigen serviceteam. Voetpaden op bruggen en sommige hellingen behandelt onze eigen buitendienst.

Helpt u mee?
Om de gladheidsbestrijding goed te laten verlopen vragen we u auto's - vooral op de wijk ontsluitende wegen - niet ruim te parkeren, maar zo dicht mogelijk bij de stoep. Grote strooiauto´s kunnen dan goed passeren. De gemeente strooit niet op voetpaden, ook niet bij scholen of bejaardenhuizen. We vragen daarin uw bijdrage.

Wilt u zelf het trottoir voor uw eigen woning en voor dat van hulpbehoevende buren strooien of sneeuwvrij maken? Aan scholen, winkels en bejaardenhuizen hebben we eenzelfde verzoek. Als iedereen een gedeelte doet, zorgen we samen voor een veilige weg.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.