Logo hetkontakt.nl/leerdam
• Waterschap Rivierenland maakt zich zorgen over 'verlanding' in de regio.
• Waterschap Rivierenland maakt zich zorgen over 'verlanding' in de regio. (Foto: 123rf.com)

Aftrap kavelruilproject in Gelderland-West met bijeenkomst in Herwijnen

  •   189 keer gelezen

REGIO • Stichting Kavelruil Zuid-Holland organiseert woensdag 19 september de aftrap van het vrijwillige kavelruilproject in Gelderland-West. In dorpshuis De Poort is er een informatieavond, deze begint om 20:00 uur.

Belangstellenden krijgen tijdens deze avond informatie over de achtergronden en aanpak van het project, de stichting wil ook de interesse peilen. Het doel van het project is om de verkaveling van agrarische bedrijven in Gelderland-West door middel van het vrijwillig ruilen van kavels te verbeteren voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarnaast kan bij kavelruil het realiseren van overheidsdoelen voor natuur, water of infrastructuur mee spelen als een agrariër daarvoor in grond gecompenseerd wil worden. Binnen Gelderland-West zijn daarbij twee deelgebieden: Betuwe-West en de Bommelerwaard.

Een eerste inventarisatie leert dat er gemiddeld naast de huiskavel meer dan twee veldkavels per bedrijf in gebruik zijn. Met name voor bedrijven met veel melkvee zijn grotere huiskavels gewenst voor meer mogelijkheden om koeien buiten te laten weiden. In enkele gevallen kan bedrijfsverplaatsing in beeld komen. In de afgelopen decennia zijn agrarische bedrijven vaak vergroot, maar deels zijn er ook bedrijven afgebouwd of gestopt. Vaak zijn de groeiers vergroot met veldkavels op afstand van het bedrijf. Waar het mogelijk is, worden deze veldkavels geruild voor een grotere huiskavel. Waar dit niet mogelijk, wordt getracht veldkavels groter of dichter bij huis te krijgen. Voor grasland, maïsteelt, fruitteelt en akkerbouw zijn grote kavels ook gewenst om gemakkelijker te werken. Kavels dichterbij huis besparen rijtijd en kilometers met als maatschappelijk voordeel minder landbouwverkeer op de openbare weg met meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van CO².

Kavelruilcoördinatoren vanuit stichting Kavelruil Zuid-Holland begeleiden en faciliteren dit kavelruilproject. De kavelruilcoördinatoren starten met het informeren van betrokkenen en inventariseren van potentiële kavelruilmogelijkheden met als doel om zo uiteindelijk in de jaren 2019 en 2020 tot daadwerkelijk kavelruilen te komen. Een regionale werkgroep zal als klankbord dienen voor de stichting Kavelruil Zuid-Holland en de kavelruilcoördinatoren.

De bijeenkomst in Herwijnen start om 20:00 uur, de inloop is vanaf 19:30 uur met koffie of thee. Meer informatie over het project is te verkrijgen bij Erik van Wijk via 06-52036405 of vanwijk@stkavelruilzh.nl.

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten