• Het centrale deel van Vuren had de afgelopen jaren weinig weg van een 'hart'.
• Het centrale deel van Vuren had de afgelopen jaren weinig weg van een 'hart'. (Foto: Janneke Boogaard)

Veilig Verkeer Nederland keurt plan Hart voor Vuren af

  •   442 keer gelezen

VUREN • De Lingewaalse gemeenteraad buigt zich na de zomervakantie nogmaals over het plan voor het nieuwe dorpsplein in Vuren. Veilig Verkeer Nederland heeft kritiek op de verkeerskundige invulling van het plein.

Het plan beslaat de Mildijk tussen de Thaborkerk en de Beukenlaan. De gemeente Lingewaal wil daar het principe van 'shared space' toepassen: er komen geen wegmarkeringen of borden, elke verkeersdeelnemer mag de hele weg gebruiken. Alleen de basis-verkeersregels gelden. Dat blijkt het verantwoordelijkheidsgevoel aan te spreken, zodat mensen voorzichtiger zijn en de veiligheid toeneemt.

Verkeerde argumenten
Maar, vindt Veilig Verkeer Nederland, 'shared space' moet wel met de juiste argumenten worden toegepast. Die argumenten heeft Lingewaal niet, oordeelt de verkeersorganisatie. De gemeente heeft desgevraagd aangegeven voor deze constructie te kiezen omdat er geen ruimte zou zijn voor een bredere rijbaan, omdat de waterhuishouding gevoelig lag en er geen financiering was voor verplaatsen van lichtmasten.

Geen verkeerskundige redenen dus. VVN: "Er is in feite geen probleem en geen onveiligheid. Bovendien weet iedere verkeerscategorie zijn eigen plaats."

Gevaarlijker
Deze situatie verandert volgens VVN zelfs ten ongunste door de plannen van de gemeente, omdat er auto's op de weg geparkeerd kunnen worden. Er is immers bij 'shared space' geen stoeprand die dat tegengaat. Fietsers en auto's moeten dan uitwijken en dat is weer gevaarlijk voor voetgangers. 

Ook zijn er onvoldoende maatregelen ingebouwd om de snelheid van auto's eruit te halen, zoals bloembakken of drempels. "Het plan moet worden aangepast aan de gewone verkeersregelgeving met de maatvoering die daarbij hoort", concludeert VVN.

Reactie gemeente
De gemeente heeft naar aanleiding van de bezwaren van VVN aangekondigd de bestratingskleur op sommige gedeelten aan te passen. Ook wil Lingewaal bomen planten; daartussen kunnen auto's geparkeerd worden, maar als die er niet staan moeten automobilisten toch uitwijken voor de bomen, zodat ze niet te hard gaan rijden.

Dat zijn verbeteringen, vindt VVN, maar toch zullen met name senioren en schoolkinderen te voet zich niet veilig genoeg voelen, dus blijft het advies om af te stappen van 'shared space' gelden.

Hart voor Vuren
Het VVN-rapport is aangevraagd door een aanwonende van het plangebied. Johan Geelhoed, die aan de Mildijk woont, heeft het onder de aandacht gebracht van de gemeenteraadsleden van Lingewaal. Dat was een paar weken nadat de raad de gebiedsvisie 'Hart voor Vuren' vaststelde. Geelhoed betreurt het dat het college niet zelf aan de raad heeft gemeld dat het advies negatief was. Dat was immers al bekend, omdat VVN de gemeente om een reactie had gevraagd.

Bestemmingsplan
Wethouder Griedo Bel: "Toen de gebiedsvisie op de agenda stond, hebben we bij de raad aangekondigd dat het onderwerp nog een keer terug zou komen. Er wordt nog overlegd over subsidie en over grond van een particuliere eigenaar. In september kan naar verwachting het bestemmingsplan vastgesteld worden."

Tot 1 augustus kunnen zienswijzen worden ingediend; Geelhoed gaat dat in elk geval doen. Naast het verkeer maakt hij zich zorgen over gebrekkige hemelwaterafvoer en een geplande heg direct aan bestaande erfafscheidingen van bewoners.

Dorpsplein Herwijnen
Wethouder Bel begrijpt de kritiek van Veilig Verkeer Nederland, maar vindt het 'niet zo heel erg' dat het plein niet aan de richtlijnen voor 'shared space' voldoet. "Het dorpsplein in Herwijnen is op vergelijkbare wijze opnieuw ingericht. Daar was vooraf ook veel kritiek op, maar nu is iedereen er heel tevreden over."

Verbetering
Bert-Jan van der Beek van de Spar aan de Mildijk verwacht ook dat het wel mee zal vallen met de onveiligheid. "Het project is in elk geval een enorme verbetering voor de leefbaarheid van het dorp. Natuurlijk is verkeersveiligheid van belang, daar moeten we met elkaar op letten. Ik heb niet de indruk dat hier vaak te hard wordt gereden; desnoods moet er een keer geflitst worden."

Woningbouw
Voor het totale plan trekt de gemeente 1,7 miljoen euro uit, daarnaast wordt een provinciale subsidie verwacht. Rond het plein heeft jarenlang grond braak gelegen en stonden de verlaten panden van de school en interieurzaak Kiviet. Die maken nu plaats voor maximaal dertig nieuwbouwwoningen voor allerlei doelgroepen. Het appartementencomplex Heeren van Vuren is al gebouwd. 

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten