Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: Janneke Boogaard

Nieuwe huisvestingsverordening biedt voorrang bij zoektocht naar woning in eigen kern

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • In de nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021 is een voorrangsregeling ‘lokale kernbinding’ opgenomen. Hiermee krijgen woningzoekenden die een voorkeur hebben om in hun eigen kern te blijven wonen voorrang boven belangstellenden van buiten deze woonplaats.


Om het makkelijker te maken voor inwoners om in hun eigen dorp/stad te blijven wonen, mag maximaal 25 procent van de nieuw te verhuren woningen met voorrang worden toegewezen aan een inwoner van de betreffende kern. Woningen moeten hierbij gepubliceerd worden op ‘Wonen in de Krimpenerwaard’, met benoeming van deze voorrangsregeling. 

Loting
Ook wordt loting toegevoegd als extra toewijzingsmethode naast inschrijfduur. Bij maximaal 10 procent van de woningen mag de rangorde worden bepaald op basis van loting. Hierbij hebben woningzoekenden met een korte inschrijfduur dezelfde kans als degenen die langer staan ingeschreven.

Verder wordt de ‘mantelzorgurgentie’ aangepast, waardoor ook inwoners van de gemeente Krimpenerwaard hiervoor in aanmerking kunnen komen. Wethouder Leon de Wit: “Het is nu niet mogelijk die urgentie te verkrijgen als zowel de mantelzorgverlener als mantelzorgontvanger binnen de gemeentegrenzen woont. Onrechtvaardig, omdat bijvoorbeeld een mantelzorgverlener uit Gouda wel naar Lekkerkerk mag verhuizen op grond van mantelzorgurgentie en iemand uit Haastrecht niet.”

Tenslotte wordt gedwongen verkoop van de woning een urgentiegrond. Huishoudens met thuiswonende kinderen tot 23 jaar die dakloos worden door gedwongen verkoop van hun woning kunnen hier aanspraak op maken. 

Transparant
De Wit: “Op verzoek van de raad –naar aanleiding van een motie van Gemeente Belang Krimpenerwaard, red. - hebben wij onder meer onderzocht hoe we de kans voor onze inwoners op een woning in de eigen kern kunnen vergroten. Ik ben daarom blij met de voorrangsregeling in deze nieuwe verordening. Ook al lost het probleem niet meteen op, omdat er meer woningzoekenden blijven dan het aantal beschikbare woningen. Wel beogen we met de aanpassingen een meer rechtvaardige, evenwichtige, transparante én doelmatige verdeling van de schaarse woonruimte te bieden. In november wordt tijdens een informatiebijeenkomst de nieuwe huisvestingsverordening besproken in de gemeenteraad.”

De nieuwe verordening gaat -na eventuele goedkeuring en vaststelling door de raad in december- in op 1 januari 2021. 

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten