• Wethouder Peter Verheij.
• Wethouder Peter Verheij.

Aangifte tegen wethouder Verheij vanwege aanzetten tot haat en discriminatie

  •   604 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Anja Kroeze en haar zoon Dennis uit Alblasserdam hebben maandagochtend aangifte gedaan bij de politie tegen wethouder Peter Verheij. Reden; met zijn steun voor de Nashville-verklaring zet hij als wethouder en locoburgemeester van Alblasserdam aan tot haat, discriminatie en geweld.

Dennis (21) is homoseksueel en voelt zich vaak onveilig in zijn eigen dorp. In een open brief aan aan het gemeentebestuur van Alblasserdam legt de familie Kroeze uit waarom ze aangifte hebben gedaan. "De burgemeester stelt in zijn nieuwjaarstoespraak, dat 'we niet op zoek moeten naar uitersten'. In onze beleving is dat nu juist wat Peter Verheij heeft gedaan."

Onveilig voelen
"Verder stelt de burgemeester dat iedereen in Alblasserdam gelijk is", vervolgt de brief, die ondertekend is door de ouders Anja en Teun en hun dochter Sanne (de zus van Dennis). "Als ouders en zus van een jong homoseksuele zoon en broer, kunnen we aan het gemeentebestuur verzekeren, dat dat zeker niet het geval is. Onze zoon en broer wordt regelmatig nageroepen en voelt zich niet veilig in zijn eigen dorp. Hij gaat dan ook liever niet 's avonds alleen over straat."

De actie van Peter Verheij om in een Twitterbericht steun te betuigen aan de Nashville-verklaring, heeft volgens Anja en haar dochter Sanne het gevoel van onveiligheid alleen maar erger gemaakt. "Het is daarom extra jammer dat er juist niet is gekozen om, als steunbetuiging aan de LHBT+ gemeenschap van Alblasserdam, de regenboogvlag te hijsen. Wat ons betreft is het wegzetten van de Nashville-verklaring als 'vrijheid van meningsuiting' onacceptabel. De Nashville-verklaring is een document waarin juist wordt gesteld dat niet iedereen gelijk is, en dat homoseksualiteit of welke andere 'niet christelijke geaardheid' dan ook, wordt afgewezen."

Dit vindt de familie Kroeze in strijd met artikel 1 van de grondwet, waarin staat beschreven dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging niet is toegestaan.

Schokkend
"Dat juist een bestuurder van onze gemeente, uit hoofde van zijn ambt, zijn steun betuigt aan deze verklaring, is schokkend. Aangezien een bestuurder van een gemeente voor alle inwoners van zijn gemeente dient te staan, en niet alleen voor een groepje gelijkdenkenden. Wij ervaren dit, als een klap in het gezicht van de LHBT+ gemeenschap van Alblasserdam en beschouwen dit dan ook als aanzetten tot haat, discriminatie en zelfs geweld."

Om die redenen heeft de familie Kroeze inmiddels officieel aangifte tegen Peter Verheij gedaan bij de politie Drechtsteden. "Wij beseffen terdege, dat wij het gedachtegoed van de SGP in het algemeen, en Peter Verheij in het bijzonder niet kunnen veranderen. Wij zijn echter van mening dat iemand die zijn persoonlijke geloofsovertuiging laat overheersen in zijn ambt als wethouder, en openlijk aanzet tot haat, discriminatie en geweld, niet thuishoort op de stoel van wethouder én Locoburgemeester."

Reactie gemeente
Bij de gemeente Alblasserdam is niet bekend dat er aangifte is gedaan tegen wethouder Verheij. Het gemeentebestuur heeft wel kennis genomen van het bericht over de aangifte.

Mocht er daadwerkelijk aangifte gedaan zijn, dan doet de gemeente daarover geen uitspraken. Dat is dan een zaak van het Openbaar Ministerie.

"Als het om een klacht gaat, dan nemen wij die natuurlijk uiterst serieus. Dan treedt de klachtenprocedure in werking", aldus woordvoerder Monique Boer van de gemeente Alblasserdam. Wethouder Verheij benadrukt dat hij het betreurt als hij mensen gekwetst heeft. Hij wil graag in gesprek en benadrukt dat voor hem iedereen gelijk is.

Komende vrijdagmiddag vindt er een gesprek plaats tussen B&W van Alblasserdam en de familie Kroeze.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK