null
null

Raad Alblasserdam wil tekorten sociaal domein vooral aanpakken door minder geld aan zorg uit te geven

  •   138 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Bezuinigen op de uitgaven voor zorg, om zo de miljoenentekorten in de komende jaren aan te pakken; dat was de boodschap die de gemeenteraad van Alblasserdam dinsdagavond het college meegaf.

Dat gebeurde tijdens de bespreking van de Perspectiefnota. Na jaren van overschotten kijkt de gemeente Alblasserdam de komende jaren tegen grote tekorten aan, die vooral veroorzaakt worden door de stijgende kosten binnen het sociaal domein (onder meer jeugdzorg en Wmo). 

Het college had de gemeenteraad geschetst aan welke 'knoppen' gedraaid zou kunnen worden om de tekorten te bestrijden. De raad was daar redelijk eensgezind over: voor het verhogen van de woonlasten en het terugschroeven van de ambities was weinig tot geen steun. Binnen het sociaal domein zelf zullen de kosten omlaag moeten.

Asociaal
Een weg die de VVD zonder problemen inslaat, zo stelde fractievoorzitter Herman Verweij: "In deze raad leek het praten over geld in het sociaal domein op voorhand asociaal. Nu ontkomen we er niet aan. Het niet onder ogen willen zien van het onvermogen om in het sociale domein op financiën te sturen is asociaal en onhoudbaar. Als VVD snakken wij ernaar om na deze discussie echt aan de slag te kunnen gaan. De primaire oplossing moet gevonden worden in het terugdringen van de uitgaven."

Het kan wel, zo benadrukten meerdere partijen. Haci Erdogan (PvdA): "Er zijn in Nederland ook gemeenten die bijvoorbeeld de jeugdzorg wel binnen de beschikbare budgetten realiseren en zelfs geld overhouden, zoals in Deventer. Als we er vanuit gaan dat Alblasserdam een dorp is waar iedere hulpverleningsinstantie elkaar kent via het ons kent ons principe, dan hebben wij een hele goede basis om zaken preventief goed aan te pakken. Als PvdA geloven wij nog steeds dat met name preventief werken een grote bijdrage gaat opleveren in kostenbesparing binnen het sociaal domein."

Terugdringen
Het terugdringen van de instroom naar de zorg om de kosten te drukken is hard nodig, benadrukte onder anderen Arie van 't Zelfde (CDA): "Door de toename van het aantal jeugdigen in de zorg stijgen de kosten de laatste jaren fors. Hebben alle kinderen wel zorg nodig? Wat ons betreft moet hier kritisch naar gekeken worden."

Huisartsen die wellicht te gemakkelijk mensen doorsturen naar dure specialistische zorg kwam ook aan bod. Marko Stout (D66) vond dat te makkelijk. "Laten we een gesprek met hen aangaan. Simpel stellen dat vijftig procent van de doorverwijzingen door de huisartsen komt en dat daar dus ook nog eens goed naar gekeken moet worden is ons een stap te snel."

Aankloppen bij de landelijke overheid voor meer geld voor de zorg kwam ook meerdere keren aan bod. Arie van 't Zelfde: "De eerste actie is wat ons betreft een lobby richting het rijk. Wat het CDA betreft zetten we die lobby samen met de Drechtsteden en de regio Zuid-Holland Zuid op."

Regering
De PvdA kondigde aan een brief te schrijven aan de regering om de tekorten in het sociaal domein onder de aandacht te brengen. Erdogan: "Het is niet uit te leggen dat wij tekort komen en bij hen het geld tegen de plinten klotst.Deze situatie is belachelijk. Wij roepen andere partijen dit ook te doen en net als wij ook hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en provincie aan te schrijven."

De vraag lag daarnaast op tafel of er gebruik gemaakt zou kunnen worden van de financiële reserves om de tekorten te dekken. Een stap waar veel partijen wel wat voor voelden, met wel de kanttekening dat het tijdelijk zou moeten zijn. Marko Stout (D66): "We moeten niet vergeten dat we de afgelopen vier jaar één miljoen per jaar hebben overgehouden op het sociale domein. Dit overschot moeten we inzetten. Daarmee kopen we een paar jaar tijd, waarin we lokaal, provinciaal én landelijk moet kijken hoe we de ontstane tekorten op kunnen lossen."

De gemeenteraad praat woensdag 10 juli verder over de Perspectiefnota. Dan volgt ook een reactie van burgemeester en wethouders. Een verslag daarvan komt later op de site van Klaroen.nl te staan.

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }