Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Verkeerslessen op de Prins Florisschool in 2018.
• Verkeerslessen op de Prins Florisschool in 2018.

Vernieuwd convenant moet veiligheid in en om school verbeteren

  •   55 keer gelezen

PAPENDRECHT • Op woensdag 29 mei 2019 tussen 10.30 en 11.30 uur zal de gezamenlijke ondertekening van het vernieuwde convenant Veilig in en om school (VIOS) plaatsvinden in het gemeentehuis van Papendrecht. Hiermee moet de veiligheid op scholen verbeterde worden.

Schoolveiligheid is een veelomvattend begrip, het gaat bij het convenant om veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een fysiek veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg.

In 2016 en 2017 hebben op de Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs schoolveiligheidsanalyses plaatsgevonden. Hierbij is naast het schoolveiligheidsplan ook het bestaande VIOS convenant getoetst. Uit de toetsing blijkt dat het oude convenant van 2007 niet meer aansluit op de huidige thema's en verschijningsvormen zoals cyberpesten, radicalisering en misbruik van sociale media. Dit vraagt om een andere strategie van aanpak en afstemming. Uit de gevoerde gesprekken en correspondentie met de schoolbesturen en de politie is om deze reden het verzoek gekomen, het in 2007 opgestelde convenant te vernieuwen.

Het convenant is vanuit Papendrecht opgepakt, in samenwerking met de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. In het convenant staan afspraken over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie. Met het convenant willen we een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid creëren.

Met het ondertekenen van dit convenant geven de als de betrokken partijen aan, dat ze de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen, het belang erkennen en dat het schooljaar 2019/2020 in het teken stellen van het op orde krijgen van de processen om schoolveiligheid te waarborgen.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }