Ruim 300 bezwaren tegen asbestplannen Nedstaal

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zijn 308 bezwaren binnengekomen tegen het plan van Nedstaal om asbesthoudend schroot te gaan verwerken. Dat meldt de OZHZ op haar website. Tot en met 21 januari konden zienswijzen over de vergunningprocedure voor de proeven met licht asbesthoudend staalschroot worden ingediend. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft in totaal 308 zienswijzen ontvangen. Op 12 oktober 2012 is door Nedstaal de aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. OZHZ is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de provincie Zuid-Holland de vergunningaanvraag van Nedstaal behandeld. De ontwerpvergunning heeft van 6 december 2012 tot en met 21 januari 2013 ter inzage gelegen. Op 14 en 15 januari 2013 organiseerde de Omgevingsdienst informatiebijeenkomsten bij Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Ruim 500 geïnteresseerden hebben hier aan deelgenomen en via de webcast hebben nog eens circa 1000 mensen de bijeenkomst gevolgd. De video-opnames en de presentaties van de twee avonden zijn te raadplegen via www.ozhz.nl. In het proces van vergunningverlening rond de proefneming staat voor de OZHZ de zorgvuldigheid voorop. De ingebrachte zienswijzen zullen worden beoordeeld en getoetst. Vervolgens wordt een afweging gemaakt en een besluit genomen over het vervolg.


Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5