<p>• Het met hekken afgezette pand aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam.</p>

• Het met hekken afgezette pand aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam.

(Foto: Bert Bons)

Ontwikkelaar Biggelmee dringt bij gemeente aan op voortzetting realisatie appartementen

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • Maandenlang heeft de eigenaar van het voormalige pand van Biggelmee in Alblasserdam , Ivo Holding, vergeefs geprobeerd contact te krijgen met het gemeentestuur over de realisatie van zes appartementen in dit pand. In een brief dringt de ontwikkelaar nu aan op uitvoering van de plannen.

In juni 2021 reageerde de commissie grondgebied van de gemeente Alblasserdam negatief op de plannen om het leegstaande pand aan de West Kinderdijk om te vormen tot zes appartementen. Burgemeester en wethouders hadden eerder laten weten juist wel positief er tegenover te staan.

Na de commissievergadering van 22 juni bleef het volgens Ivo Holding stil vanuit de gemeente, zo schrijft een advocatenkantoor namens de eigenaar in een brief aan het gemeentebestuur. 

‘Ivo Holding heeft vervolgens meermaals (tevergeefs) contact gezocht. In februari 2022 heeft Ivo Holding dan uiteindelijk toch contact gekregen met een betrokken ambtenaar. Ivo Holding kan niet begrijpen waarom dit zo lang heeft moeten duren; het lijkt of er sprake is van eenrichtingsverkeer, terwijl er een groot maatschappelijk belang is om deze ontwikkeling te realiseren.’

Parkeren
In het schrijven besteedt het advocatenkantoor onder meer aandacht aan het parkeren en de verkeersveiligheid. Wat betreft het aantal parkeerplaatsen gaat Ivo Holding uit van zes keer 1,8 parkeerplekken voor de zes appartementen, op basis van de landelijk geldende normen.

Het voorgenomen plan voorziet in de realisatie van negen parkeerplaatsen op eigen terrein, onderaan de dijk. ‘Van de vijf openbare parkeerplaatsen die aan de locatie worden toegerekend, komen er twee te vervallen in verband met de nieuwe uitrit en het zicht bij uitrijden. Er blijven er dan drie over. Dit maakt dat er in totaal twaalf appartementen beschikbaar zijn; er wordt dan ook ruimschoots voldaan aan de geldende parkeernorm.’

Reductiefactor
In het schrijven wordt verwezen naar het feit dat de gemeente een ‘reductiefactor’ van 0,8 hanteert voor parkeren op eigen terrein. ‘Het is Ivo Holding niet duidelijk hoe deze reductiefactor tot stand is gekomen. Dit wordt ook in het geheel niet toegelicht of onderbouwd.’

Het tekort van 0,6 parkeerplaats dat hierdoor ontstaat kan volgens de eigenaar simpel gecompenseerd worden door gebruik te maken van de parkeerplaats bij Hotel Kinderdijk. ‘Dit terrein (eigendom van Ivo Holding) wordt in de praktijk al veelvuldig gebruikt door omwonenden om hun auto te parkeren, als ware het een openbare parkeerplaats. Dit is tot op heden gedoogd door Ivo Holding.’

Richting
Wat betreft de verkeersveiligheid zijn er volgens het advocatenkantoor geen belemmeringen. ‘Met het ontwerp wordt een veilige situatie gecreëerd, die voldoet aan alle vereiste maten en hellingshoeken. (..) Bovendien wordt voorgesteld om vanuit de uitrit alleen naar rechts de weg op te draaien, in dezelfde richting als alle langsparkeerders staan. Daarmee wordt verkeersveiligheid gewaarborgd.’

Ivo Holding kondigt in de brief aan ‘binnen afzienbare tijd’ de definitieve aanvraag in te gaan dienen. ‘Er is een groot maatschappelijk belang bij deze ontwikkeling vanwege de slechte bouwkundige staat van het bestaande gebouw. Het plan verbetert de situatie en leefomgeving ter plaatse.’

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5