Foto: Stockfoto: 123rf.com

Papendrechters gaan zelf afval scheiden én betalen voor restafval

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT • De gemeenteraad van Papendrecht heeft met een ruime meerderheid besloten om de manier van afval inzamelen te veranderen.


Met ingang van uiterlijk 1 januari 2024 is het de bedoeling dat Papendrechters meer dan ooit hun eigen afval gaan scheiden. Daarnaast zullen ze gaan betalen voor de hoeveelheid restafval die ze dan nog aanbieden.

Besparing
Maar dat betekent niet dat inwoners van Papendrecht meer geld kwijt zijn aan afvalinzameling. Integendeel. De gemeente Papendrecht verwacht dat inwoners 50 tot 70 euro per jaar kunnen besparen.

Gemiddeld zorgt een huishouden in Papendrecht voor 244 kilo restafval per jaar. Dit moet terug naar 100 kilo. Elke kilo boven die 100 kost de gemeente, en uiteindelijk dus de inwoners, geld. Veel geld.

Minder restafval
Omdat Papendrecht in de afgelopen drie jaar ruim boven de norm van 100 kg per inwoner zat, heeft de gemeente inmiddels al ongeveer 1 miljoen euro extra moeten overmaken naar de afvalverwerker. Het is de bedoeling dat met de invoering van bronscheiding en diftar, zoals het systeem van betalen voor restafval heet, het aantal kilo’s restafval fors omlaag zal brengen.

Er zijn op dit moment al 79 ondergrondse containers in Papendrecht, onder meer in de wijk Oostpolder, waar een succesvolle proef met bronscheiding is gehouden. Er worden straks nog eens 120 ondergrondse containers bijgeplaatst, allemaal op loopafstand van iedereen.

Voor GFT staan er nu 52 cocons. Er worden er 78 bijgeplaatst. Deze cocons kunnen met hetzelfde pasje worden geopend als de ondergrondse containers voor het restafval. Het PBD-afval wordt ingezameld met een grote rolcontainer. Er zijn nu 10 inpandige containers en daar komen er 45 bij.

Dijkwoningen niet
De minicontainer die nu gebruikt wordt voor woningen in de laagbouw voor restafval, wordt straks de nieuwe minicontainer voor PBD. Hiervoor ontvangen bewoners een sticker die ze op de deksel kunnen plakken. De inzameling van PBD zakken komt te vervallen volledig te vervallen. Alle huishoudens in Papendrecht met uitzondering van 419 dijkwoningen brengen hun restafval straks naar een ondergrondse container. De bewoners van dijkwoningen gaan straks betalen voor elke keer dat ze een grijze container aan de weg zetten.

De volledige Papendrechtse raad met uitzondering van de VVD en André Stremler van het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) op persoonlijke titel waren voor het invoeren van bronscheiding en diftar.

Vragen en open eindjes
“Dit besluit heeft namelijk zeer grote consequenties en een enorme impact voor onze inwoners”, motiveert Sophia de Keizer van de VVD. Er is volgens haar gegoocheld met cijfers en daardoor naar en voorkeur voor bronscheiding en diftar toegewerkt, terwijl er nog veel vragen en open eindjes zijn. Met name over overlast, stank, woongenot en ongedierte.

De rest van de raad keek positiever naar de plannen voor bronscheiding en het betalen voor restafval. De besparing van veel geld en de winst voor het milieu werden daarbij het meest genoemd. Peter Stremler (PAB): “Van het allerslechtste jongetje in de klas kunnen we nu de beste worden.” Daarmee doelde hij op de ranglijst van restafval waarop Papendrecht nu nog in de laagste regionen terug te vinden is.

Hij verwacht dat Papendrecht het fors beter zal kunnen gaan doen. Daarin wordt hij gesteund door een onderzoek van Royal Haskoning, dat de Papendrechtse situatie onder de loep genomen heeft en dat de aanbeveling doet om te gaan bronscheiden in combinatie met het betalen voor afval.

De tarieven daarvoor moeten nog vastgesteld worden. Ook komt er een uitgebreide voorlichtingscampagne van de gemeente Papendrecht om de nieuwe manier van afval inzamelen in goede banen te leiden. Diverse partijen spraken hun vrees uit voor meer zwerfafval en het gevaar dat mensen restafval vermengen met bijvoorbeeld GFT.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5