Duurzame ontwikkelingsdoelen in begroting van Papendrecht

  •   40 keer gelezen

PAPENDRECHT • De gemeente Papendrecht stelt zichzelf de komende jaren enkele duurzame ontwikkelingsdoelen, die aansluiten bij de zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling door de Verenigde Naties vastgesteld.

Die moeten onder andere een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Verder zijn er in Papendrecht doelen gesteld over gezondheid, recht op goed onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, duurzame productie en consumptie en een leefbare en veilige leefomgeving. Deze doelen komen terug in de begroting voor 2020.

Pieter Paans, wethouder Financiën licht toe:  "We werken aan een Papendrecht dat we met trots door kunnen geven aan een volgende generatie. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat deze duurzaamheidsdoelen die draaien om menselijke waarden, in ons beleid tot uiting komen."

Elke maatregel is gekoppeld aan een duurzaam ontwikkelingsdoel. "Voor de inwoners en ondernemers wordt het daardoor overzichtelijk om te zien hoe Papendrecht zich inzet voor een duurzame samenleving", geeft Paans aan. "Duurzaamheid is een belangrijke opdracht voor iedereen." Dit was ook de reden om in het coalitieakkoord de doelen als bruikbaar kader voor de toekomst te introduceren.

De eerste stap is nu gezet. De doelen zijn gekoppeld aan de maatregelen in de begroting en worden vanaf dit jaar gemonitord via het dashboard van www.waarstaatjegemeente.nl.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn hier vertaald naar het niveau van de lokale overheid en worden vergeleken met andere gemeenten. Aan de hand van de actuele stand van zaken kunnen we samen met onze inwoners en ondernemers  actie ondernemen daar waar nodig en de voortgang in de toekomst verder monitoren.

De begroting 2020 kan men nalezen op: www.papendrecht.begrotingsapp.nl. Vanavond (7 november) vanaf 20.00 uur wordt er in de Papendrechtse politiek vergaderd over de begroting voor 2020. 

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }