Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: nl.123rf.com

Investering parkeerplaats rand Lekkerland moet zichzelf terugverdienen

  •   99 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De parkeerplaats die aan de rand van Nieuw-Lekkerland gerealiseerd moet gaan worden om het dorp Kinderdijk te ontlasten, moet zichzelf gaan terugverdienen door middel van betaald parkeren.

Dat meldt de gemeente Molenlanden, die het plan voor de parkeerplaats uitlegt in een raadsinformatiebrief. De aan te leggen parkeerplaats komt waarschijnlijk op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering.

Vorige week stemden de gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam in met het Gebiedsperspectief Kinderdijk en met het advies van de Stuurgroep Kinderdijk. Met dit besluit stelden de raden concrete doelen, kaders en uitgangspunten vast om zo grip te krijgen en te houden op de toekomst van het Werelderfgoed en de leefbaarheid voor de directe omgeving daarvan. Begin 2020 krijgt de raad van Molenlanden de eerste voorstellen voor het doorontwikkelen van Kinderdijk voorgelegd. De realisatie van het camperparkeerterrein aan de westrand van Nieuw-Lekkerland is een van de eerste belangrijke vervolgstappen.  

In het advies van de stuurgroep Kinderdijk is aangegeven dat in de gemeente Alblasserdam en gemeente Molenlanden camperparkeerterreinen realiseren. De parkeerterreinen helpen om grip te krijgen op de toenemende bezoekersstromen en het draagt bij aan de doelstelling 'dorpen in de luwte' uit de gebiedsvisie. De camperparkeerders kunnen terecht aan de rand van het dorp, met een directe verkeersontsluiting op de Lekdijk. De parkeervoorziening voor campers aan de Vletstraat komt in de nabije toekomst te vervallen, wat de verkeersveiligheid in de kern bevordert.

In gesprek met inwoners
De locatie westrand van Nieuw-Lekkerland, de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering, is al langere tijd in beeld en wordt gezien als de meest geschikte plek voor een permanente dag-parkeervoorziening voor campers en touringcars. Een dergelijke voorziening is niet te realiseren dichterbij Kinderdijk door het Natura 2000 gebied.

Er zijn al meerdere gesprekken gevoerd met de aanwonenden uit de buurt. Zij zijn kritisch, maar beseffen ook dat er iets moet gebeuren. Ook de komende periode blijft de gemeente in gesprek over inpassing van het terrein. Ook praat de gemeente met omwonenden over maatregelen om de mogelijke overlast door de gebruikers van het terrein te voorkomen.

Kinderdijk-app
Gebruikers betalen straks om te parkeren. Het terrein heeft een capaciteit van ongeveer 90 plekken en is uitbreidbaar wanneer de huidige gemeentewerf wordt verplaatst. Campers worden via aangepaste bewegwijzering en via de routegeleiding in de Kinderdijk-app vanaf direct naar de westrand van Nieuw-Lekkerland of Alblasserdam verwezen. De functionaliteit in de app komt in de loop van 2020 gereed.

De parkeerplaats wordt ook gebruikt door touringcars die hun passagiers op de in- en uitstapstrook bij Elshout afzetten. Het doel is om met een volledig geautomatiseerd systeem van slagbomen, in combinatie met de Kinderdijk-app, het parkeerterrein te laten functioneren.

Grip op bezoekersstromen
De camperparkeerplaats in Nieuw-Lekkerland is een aanvulling op de camperparkeerplaats in het havengebied Alblasserdam, waar 45 campers terecht kunnen. Het parkeerterrein, in combinatie met de geplande invoering van vergunningparkeren in Kinderdijk, moet de overlast in de dorpen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland steeds verder terugdringen en de bereikbaarheid verbeteren. Een belangrijke volgende stap om er voor te zorgen dat wonen en werken in onze dorpen prettig blijft. Naast de shuttlediensten en het vervoer van bezoekers over water krijgen de gemeenten hiermee meer grip op de bezoekersstromen.

Kosten terugverdienen
Voor het realiseren van het parkeerterrein is een investering van ongeveer 4,2 miljoen noodzakelijk. Dit zijn kosten voor verwerving, sloop, procedures en realisatie. De investering wordt terugverdiend door inkomsten uit de parkeergelden van de campers en touringcars. Op het terrein worden voorzieningen aangelegd voor campers.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }