• De ondertekening van de overeenkomst.
• De ondertekening van de overeenkomst. (Foto: Boudewijn Bollmann)

Woningcorporaties Drechtsteden en HVC willen meer warmtenet

  •   85 keer gelezen

REGIO • De woningcorporaties Woonkracht10, Rhiant, Trivire, Woonbron Dordrecht, Tablis Wonen, Fien Wonen, Woningbouwvereniging Heerjansdam en HVC ondertekenden afgelopen vrijdag 29 maart een overeenkomst om te komen tot minimaal 70% van de woningen op een regionaal warmtenet.

Met het ondertekenen start het onderzoek naar de haalbaarheid van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal corporatiewoningen op het warmtenet van HVC in de Drechtsteden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

De partijen willen uiterlijk eind 2019 komen tot een set van afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst.

De afgelopen jaren is er al hard gewerkt aan een verduurzamingsstrategie voor woningcorporaties in de Drechtsteden. De realisatie van deze strategie, waar warmte onderdeel van uitmaakt, vergt samenwerking tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties, HVC en overheden.

In de regio Drechtsteden hebben bijna dertig organisaties begin vorig jaar al het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie en missie: de Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren. Het zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe werkgelegenheid, voor duurzame woningen en voor schonere lucht.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }