Andel peilt draagvlak voor grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

  •   keer gelezen

ANDEL • Zo’n 25 Andelnaren gaan op pad om de mening van hun dorpsgenoten te vragen over de huisvesting van enkele honderden arbeidsmigranten aan de Middenweg.


Daarmee hopen Ellen van Bergeijk, Sandra Sterrenburg en Mariëlle Zijlmans voor de gemeente Altena snel inzichtelijk te maken wat het draagvlak is voor de plannen van orchideeënkweker Gerben van Giessen.

Zij zijn de initiatiefnemers van de handtekeningenactie, waarvan het resultaat nog voor het zomerreces wordt overhandigd aan de gemeente.

Van de baan
“Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat die grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Andel van de baan gaat”, zegt Van Bergeijk.

“We willen mensen met de handtekeningactie niet overtuigen. Het gaat niet om ons gelijk, maar om ons geluk. Als mensen een andere mening hebben over de plannen, dan mag dat. We willen echt het draagvlak toetsen.”

Grote aantallen
Ze benadrukt dat het niet om de arbeidsmigranten zelf gaat, maar om de grote aantallen die bij Butterfly Orchids gevestigd gaan worden. Het gaat om enkele honderden werknemers, die door uitbreiding van de orchideeënkwekerij nodig zijn.

Van Giessen zou bij zijn bedrijf eerst arbeidsmigranten van andere ondernemers onderdak willen bieden, alvorens hij begint met de bouw van zijn nieuwe kassen, stelt Van Bergeijk.

“Hij bouwt dus eerst het dak en dan pas de rest van het huis. Heel raar.”

Onduidelijkheid
Ze merkt dat niet alle inwoners van Andel de juiste informatie hebben over dit dossier. Er is bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over het aantal arbeidsmigranten dat naar Andel komt en er zijn ook misverstanden over de rol die de gemeenteraad in het proces nog heeft.

“Veel mensen denken dat de raad nog voldoende mogelijkheden heeft om in te grijpen, maar dat is niet zo. De politiek heeft het bestemmingsplan vastgesteld, de omgevingsvergunning wordt afgegeven door het college.”

Steken laten vallen
Zowel B&W als gemeenteraad hebben bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘steken laten vallen’, vindt ze. Daarnaast laat de communicatie te wensen over.

Het doet Van Bergeijk denken aan het voornemen van de toenmalige gemeente Woudrichem uit 2016 om in Andel asielzoekers te huisvesten. “Dat is toen qua communicatie ook niet goed verlopen.”

Geen officieel excuus
Politiek en bestuur weigeren daarvoor officieel excuses te maken. Een motie van de VVD met die oproep haalde het dinsdagavond niet, terwijl het volgens Van Bergeijk wel een sterk signaal zou zijn geweest. “Dan laat je in ieder geval zien dat je over zelfreflectie beschikt.”

De gemeenteraad trok dinsdag op advies van het college wel de beleidsregel arbeidsmigranten in. Die werd vorig jaar nog vastgesteld, maar in de praktijk blijkt dat de huidige beleidsregel niet voldoet aan de huisvesting zoals de gemeente dat voor ogen heeft, aldus het college.

Inzicht
Voor de plannen in Andel heeft het intrekken geen gevolgen. “Dat wisten we op voorhand al”, zegt Van Bergeijk. “Maar het is prettig dat het inzicht er is dat het beleid niet passend is. Dat betekent straks beter toepasbaar beleid voor andere kernen in Altena.”

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten