Aanpassing plannen herinrichting het Waardje in Arkel
Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; Een eerdere tekening van het Waardje, grootste wijziging betreft de vermindering van het aantal parkeerplaatsen.</p>

• Een eerdere tekening van het Waardje, grootste wijziging betreft de vermindering van het aantal parkeerplaatsen.

(Foto: )

Aanpassing plannen herinrichting het Waardje in Arkel

  •   keer gelezen

ARKEL • De plannen voor de herinrichting van het Waardje in Arkel zijn in overleg met betrokken partijen aangepast. Door de wijziging in onder andere de afrit, parkeerplaatsen en verlichting blijft het plan binnen de stikstofnormen en de begrote kosten. Het Waardje zal uiteindelijk nog aantrekkelijker worden om te verblijven, recreëren en sporten, is de verwachting van de gemeente.


In februari 2020 is het inrichtingsplan aangehouden door het college. Redenen hiervoor waren de te verwachten kostenoverschrijding en de onzekerheid rond de stikstofproblematiek. Het tegenoverliggende Lingegebied & Diefdijk Zuid ligt immers op 80 meter afstand en valt onder Natura2000. In de afgelopen maanden is er met de betrokkenen, waaronder de ijsclub, de voetbalvereniging, de dorpsraad en Arkel1000 overlegd. Het project loopt al lange tijd waardoor de behoeften zijn gewijzigd en de wensen en eisen hier en daar bijgesteld konden worden. Het plan is op basis hiervan aangepast.

Complete herinrichting
Er ligt nu een aangepast en gedragen plan waarin ruimte is voor de gewenste landschappelijke elementen. De grootste wijzigingen zijn het vervallen van de geplande afrit met 24 parkeerplaatsen en het aangepaste LED verlichtingsplan. Ook wordt het terrein iets opgehoogd. Het plan is nu binnen het budget en ook ecologisch is het qua stikstofverbruik binnen de normen.

Het Waardje zal ook een bij- en vlindervriendelijke invulling krijgen. Verder wordt de huidige afrit verbeterd en geschikt gemaakt voor incidenteel bestemmingsverkeer. Het nieuwe LED-verlichtingsplan gaat uit van gebruik van een aantal bestaande lichtmasten. De ijsbaan kan gewoon geopend worden als dit mogelijk is. Ook zijn er buiten het schaatsseizoen mogelijkheden om een festivaltent te plaatsen. De alternatieve afrit heeft raakvlakken met de ‘Entree van Arkel’ en wordt integraal ontworpen.

Als de diverse vergunningstrajecten volgens planning verlopen, kan in het voorjaar 2021 de uitvoering starten. Er is een omgevingsvergunning nodig in combinatie met vergunningen via het Waterschap en Rijkswaterstaat, in verband met het geldende bestemmingsplan en werkzaamheden aan de dijk.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier