• De energiemarkt in Wijngaarden.
• De energiemarkt in Wijngaarden.

Positieve reacties op energiemarkt in Wijngaarden

  •   240 keer gelezen

WIJNGAARDEN • De energiemarkt die de gemeente Molenlanden en de klankbordgroep van Wijngaarden op maandag 13 januari georganiseerd hebben, is positief verlopen.

Wethouder Teunis Jacob Slob en Cees van der Linde van de klankbordgroep Wijngaarden openden de avond. Zij refereerden aan de klimaatopgave en doelstellingen en gaven beiden het belang aan om hierin gezamenlijk op te trekken.

Op de informatiebijeenkomst werden bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om de woning in logische stappen te verduurzamen. Het Regionaal Energieloket presenteerde een helder stappenplan, waarbij ook uitleg wordt gegeven over verschillende duurzame maatregelen. En dat je niet direct met hele grote stappen hoeft te beginnen, maar dat ook kleine aanpassingen tot eerste besparingen kunnen leiden, werd positief ontvangen.

De Energie Coöperatie Graaf-Stroom gaf uitleg over de zonneprojecten waar ze mee bezig zijn. Hierbij worden zonnepanelen gelegd op grote daken in Molenlanden en kunnen bewoners deze energie afnemen. Indien je dus geen zonnepanelen kan of wilt leggen op je eigen dak kun je ook meedoen met zonnepanelen op andermans dak. Graaf-stroom is een coöperatie van en voor bewoners van Molenlanden. Meer informatie hierover is te vinden op www.graaf-stroom.nl.

Op de bijeenkomst was er ook gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken. Hier waren onder andere lokale aanbieders van vloer- en spouwmuurisolatie, zonnepanelen en infraroodpanelen aanwezig en konden bewoners hier terecht voor al hun vragen. Men kon zich aanmelden voor een gratis keukentafelgesprek met een wooncoach van Het Nieuwe Wonen of een warmtescan van hun woning aanvragen. Ook was de gemeente aanwezig met informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden.

Voor verschillende type voorbeeldwoningen in Molenlanden zijn adviesrapporten opgesteld. Het stappenplan en de adviesrapporten geven richting voor de stappen die je als woningeigenaar zelf kunt nemen. Wie de adviesrapporten van de voorbeeldwoningen wil ontvangen, kan deze opvragen bij het energieloket van de gemeente Molenlanden via www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden  onder het kopje 'Energiemarkt Wijngaarden'. Ook kan men zich hier aanmelden voor een gratis gesprek met een wooncoach van Het Nieuwe Wonen.

De Energiemarkt wordt gezien als een eerste stap vanuit waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. De klankbordgroep wil dan ook graag samen met haar inwoners hieraan een vervolg geven.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }