Gemeentenieuws Molenlanden

Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden weer een stap dichterbij klimaatbestendige regio

Nieuws 1.364 keer gelezen

Met veel enthousiasme en inzet is door de klimaatregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gewerkt aan een subsidieaanvraag. Via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft het Rijk € 2,5 miljoen subsidie toegekend aan projecten van gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden, Molenlanden, Waterschap Rivierenland en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

De subsidie stelt de regio in staat om haar klimaatambities versneld uit te voeren. Zo komen we een stap dichterbij ons doel: een klimaatbestendige regio in 2050.

Impulsregeling Klimaatadaptatie
De rijksbijdrage is bedoeld voor het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen tegen wateroverlast, droogte en overstromingen in de openbare ruimte. Het Rijk betaalt een derde van de kosten. De partners in de werkregio leggen zelf nog 5 miljoen euro bij. Met dit geld voeren we in de komende jaren 29 projecten uit. Deze zijn uiterlijk eind 2027 klaar.

Wat gaan we zoal doen met de subsidie?
Samen met verschillende gemeenten gaan we aan de slag met de subsidie. Hieronder vind je een overzicht van een aantal maatregelen:

  • Gorinchem: meer water bergen door veel verharding in te ruilen voor groen
  • Molenlanden: aan de slag met natuurvriendelijke oevers die water langer vasthouden
  • Papendrecht: waterbergende wegfundering aanleggen
  • Waterschap Rivierenland: waterinlaten vergroten in enkele polders
  • Alblasserdam: aan de slag met het vergroten van plantvakken
  • Hardinxveld-Giessendam gaat waterberging aanleggen onder de verharding
  • Sliedrecht: aan de slag met een groene gracht

Klimaatregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Sinds 2018 werken we in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden samen om de effecten van klimaatverandering te minderen. In 2021 ondertekenden stakeholders in de regio de Regionale Adaptatie Strategie. Een grote stap. De RAS is daarna verder uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda. Hiermee maakten we aanspraak op de Impulsregeling van het Rijk. Dit allemaal om samen (en ieder voor zich) te werken aan een klimaatbestendige en water robuuste regio in 2050. Kortom, een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.

Meest gelezen